Бачинський Юрій Григорович
Бачинський Юрій Григорович
доцент кафедри фізики і методики її викладання
Підтверджена електронна адреса в tnpu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Мікромагнітний розподіл поверхні плівки на основі комп’ютерної моделі
ВА Андрійчук, Ю Бачинський, МС Наконечний
Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя, 2014
22014
Напрямки реалізації нової екологічної політики з метою раціонального використання потенціалу лісових ресурсів Тернопільської області
ІЮ Чеболда, ЮГ Бачинський, ПВ Басістий
ТОКІППО, 2020
12020
Вплив термічної обробки у водні на фізико-механічні властивості сплавів системи залізо-нікель (до 36% Ni)
ЮГ Бачинський, ПВ Басістий, ВВ Федоров, АГ Медвідь
PHYSICS AND CHEMISTRY OF SOLID STATE 3 (2), 355-360, 2002
12002
Підготовка студентів педагогічного університету до організації творчої діяльності школярів з фізики
ПВ Басістий, ЮГ Бачинський
2020
Використання методу моделювання у процесі навчання фізики
ПВ Басістий, ЮГ Бачинський, ВЮ Габрусєв
ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020
2020
Раціональне використання персоналу і його роль в управлінні соціальним розвитком
Ю Бачинський, В Долішній
Тернопіль: ЗУНУ, 2020
2020
Формування здоров’язберігаючої компентентності учнів на уроках фізики
ЮГ Бачинський, ПВ Басістий, ПІ Чопик, ЮЧ Шайнюк
ТОКІППО, 2019
2019
Форування здоров'язберігаючої компетентності учнів на уроках фізики
ЮГ Бачинський, ПВ Басістий, ПІ Чопик, ЮЧ Шайнюк
КРОК, 2019
2019
Міжпредметні зв’язки як засіб формування пізнавального інтересу учнів до фізики
ІВ Корсун, ЮГ Бачинський
Вектор, 2019
2019
Вплив хіміко-термічної обробки на магнітострикцію сплавів систем Fe-Co-V і Dy-Fe
ПВ Басістий, Р Іваницький, Ю Бачинський, П Чопик
Матеріали Ⅴ науково-технічної конференції „Інформаційні моделі, системи та …, 2018
2018
Комп’ютерне моделювання у процесі навчання фізики
ВЮ Габрусєв, ЮГ Бачинський
Науковий часопис НПУ імені МП Драгоманова. Серія 2. Комп’ютерно-орієнтовані …, 2018
2018
Особливості вилучення цільових компонентів з рослинної сировини в харчовій і фармацевтичній технологіях
Ю Бачинський
Матеріали Ⅸ Всеукраїнської студентської науково-технічної конференції …, 2016
2016
ВПЛИВ ДОМІШОК ВТІЛЕННЯ (Н2, С) НА ПРОЦЕСИ МАГНІТНОГО І АТОМНОГО ВПОРЯДКУВАННЯ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ІНВАРНОГО СПЛАВУ Н36
ІВ Наговська, ВВ Федоров, ВА Прокоп’юк, ЮГ Бачинський
Науковий вісник Херсонської державної морської академії 2 (11), 157-165, 2014
2014
Розклад занять
ЮГ Бачинський
2014
Реалізація дистанційної форми навчання в педагогічних вузах на прикладі енмк «механіка» для студентів спеціальності «Фізика»
СВ Мохун, ТД Дідора, Ю Бачинський
Матеріали Ⅲ науково-технічної конференції „Інформаційні моделі, системи та …, 2013
2013
Комп’ютерна модель розподілу намагніченості на поверхні тонкої плівки заліза
М Наконечний, Ю Бачинський
Збірник тез доповідей ⅩⅥ наукової конференції Тернопільського …, 2012
2012
Вплив енергетичного стану водню на його розчинність у реакторних сталях
Ю Бачинський, П Басістий, С Мохун, Р Іваницький
Матеріали всеукраїнської наукової конференції „Актуальні проблеми …, 2012
2012
Математичне моделювання мікромагнітного розподілу поверхні одношарової плівки методом Монте-Карло
ЮГ Бачинський, ПВ Басістий, МС Наконечний
Матеріали всеукраїнської наукової конференції „Актуальні проблеми …, 2012
2012
Використання тонкоплівкових матеріалів в баластах газорозрядних ламп
Ю Бачинський, М Наконечний
Збірник тез доповідей ⅩⅤ наукової конференції Тернопільського …, 2011
2011
Високотемпературна воднева проникність сплавів на основі металів V групи
ЮГ Бачинський, ІІ Сидорак, РІ Іваницький, СВ Мохун, ПВ Басистий, ...
Наукові нотатки, 27-31, 2011
2011
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20