Підписатись
Бачинський Юрій Григорович
Бачинський Юрій Григорович
доцент кафедри фізики і методики її викладання
Підтверджена електронна адреса в tnpu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Різнорівневі лабораторні роботи з фізики для 9-го класу
Р Августин, Ю Бачинський, М Шемеля
Тернопільський державний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 1999
31999
Мікромагнітний розподіл поверхні плівки на основі комп’ютерної моделі
ВА Андрійчук, Ю Бачинський, МС Наконечний
Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя, 2014
22014
Різнорівнева диференціація при вивченні розділу" світлові явища" у 8 класі
Р Августин, Ю Бачинський, М Шемеля
Тернопільський державний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 1999
21999
Напрямки реалізації нової екологічної політики з метою раціонального використання потенціалу лісових ресурсів Тернопільської області
ІЮ Чеболда, ЮГ Бачинський, ПВ Басістий
ТОКІППО, 2020
12020
Використання методу моделювання у процесі навчання фізики
ПВ Басістий, ЮГ Бачинський, ВЮ Габрусєв
ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020
12020
Вплив термічної обробки у водні на фізико-механічні властивості сплавів системи залізо-нікель (до 36% Ni)
ЮГ Бачинський, ПВ Басістий, ВВ Федоров, АГ Медвідь
PHYSICS AND CHEMISTRY OF SOLID STATE 3 (2), 355-360, 2002
12002
Історія дослідження явища проходження електричного струму через розріджені гази
Р Августин, Ю Бачинський
Тернопільський приладобудівний інститут ім. Івана Пулюя, 1995
11995
Підготовка студентів педагогічного університету до організації творчої діяльності школярів з фізики
ПВ Басістий, ЮГ Бачинський
2020
ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ МОДЕЛЮВАННЯ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ФІЗИКИ Басістий Павло Васильович
ЮГ Бачинський, ВЮ Габрусєв
РЕДАКЦІЙНИЙ КОМІТЕТ, 98, 2020
2020
Раціональне використання персоналу і його роль в управлінні соціальним розвитком
Ю Бачинський, В Долішній
Тернопіль: ЗУНУ, 2020
2020
Форування здоров'язберігаючої компетентності учнів на уроках фізики
ЮГ Бачинський, ПВ Басістий, ПІ Чопик, ЮЧ Шайнюк
КРОК, 2019
2019
Формування здоров’язберігаючої компентентності учнів на уроках фізики
ЮГ Бачинський, ПВ Басістий, ПІ Чопик, ЮЧ Шайнюк
ТОКІППО, 2019
2019
Міжпредметні зв’язки як засіб формування пізнавального інтересу учнів до фізики
ІВ Корсун, ЮГ Бачинський
Вектор, 2019
2019
Вплив хіміко-термічної обробки на магнітострикцію сплавів систем Fe-Co-V і Dy-Fe
ПВ Басістий, Р Іваницький, Ю Бачинський, П Чопик
Матеріали Ⅴ науково-технічної конференції „Інформаційні моделі, системи та …, 2018
2018
Комп’ютерне моделювання у процесі навчання фізики
ВЮ Габрусєв, ЮГ Бачинський
Науковий часопис УДУ імені Михайла Драгоманова. Серія 2. Комп’ютерно …, 2018
2018
Особливості вилучення цільових компонентів з рослинної сировини в харчовій і фармацевтичній технологіях
Ю Бачинський
Матеріали Ⅸ Всеукраїнської студентської науково-технічної конференції …, 2016
2016
ВПЛИВ ДОМІШОК ВТІЛЕННЯ (Н2, С) НА ПРОЦЕСИ МАГНІТНОГО І АТОМНОГО ВПОРЯДКУВАННЯ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ІНВАРНОГО СПЛАВУ Н36
ІВ Наговська, ВВ Федоров, ВА Прокоп’юк, ЮГ Бачинський
Науковий вісник Херсонської державної морської академії 2 (11), 157-165, 2014
2014
Розклад занять
ЮГ Бачинський
2014
Реалізація дистанційної форми навчання в педагогічних вузах на прикладі енмк «механіка» для студентів спеціальності «Фізика»
СВ Мохун, ТД Дідора, Ю Бачинський
Матеріали Ⅲ науково-технічної конференції „Інформаційні моделі, системи та …, 2013
2013
Комп’ютерна модель розподілу намагніченості на поверхні тонкої плівки заліза
МС Наконечний, Ю Бачинський
Збірник тез доповідей ⅩⅥ наукової конференції Тернопільського …, 2012
2012
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20