Підписатись
Игорь Булкин, Ігор Булкін, Igor Bulkin
Игорь Булкин, Ігор Булкін, Igor Bulkin
Інститут досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України
Підтверджена електронна адреса в nas.gov.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Інноваційна Україна 2020: національна доповідь
за заг. ред.В.М. Гейця та ін.
К.: Інститут економіки та прогнозування, 2015
499*2015
Аналіз законодавства України у сфері досліджень, розробок та інноваційної діяльності та пропозиції щодо доповнень до законодавства. Проект ЄС “Вдосконалення стратегій
Г Авігдор, Ю Атаманова, І Булкін, О Бутнік-Сіверський, І Галенко, ...
К.: Фенікс, 2011
29*2011
Раціональне фінансування науки як передумова розбудови знаннєвого суспільства в Україні
БА Маліцький, ОС Попович, ВП Соловйов, ІЮ Єгоров, ІО Булкін, ...
К.: Фенікс, 31, 2004
28*2004
Перспективи приведення фінансування науки у відповідність із законодавством та потребами інноваційної моделі розвитку економіки
БА Маліцький, ІО Булкін, ОС Попович, ТВ Шокун
Наука і наукознавство, 2003
202003
Актуальні питання методології та практики науково-технічної політики
БА Маліцький, ІО Булкін, ІЮ Єгоров
К.: УкрІНТЕІ, 2001
192001
Актуальні питания методології та практики науково-технологічної політики
БА Малицький, ЄIЮ Булкін IО, ЛП Кавуненко, ГІ Калитич
К., УкрІНТЕІ, 2001
132001
Масштабы кризиса финансирования научно-технической деятельности в Украине
ИА Булкин
Спільне, 2017
102017
Финансирование инновационной деятельности в промышленности Украины
И Булкин, В Денисюк
Наука и инновации 9 (127), 33-37, 2013
82013
Наукоемкость и технологическая интенсивность отраслей промышленности: методологические подходы и оценки
ИА Булкин, ВА Денисюк
Наука та наукознавство, 2010
72010
Іноземне фінансування НДДКР в Україні: деякі довгострокові тенденції
ІО Булкін
Наука України у світовому інформаційному просторі, 2013
52013
До питання визначення кількісного орієнтиру обсягу бюджетного фінансування науково-технічної діяльності в Україні
ІО Булкін
Проблеми науки, 2-10, 2011
52011
Аналіз становлення наукової системи України
БА Малицький
Наука та наукознавство, 2001
52001
Определение наукоемкости отраслей экономики
ИА Булкин
Наука и наукознавство, 2001
52001
Изменения в структуре исследователей НАН Украины: гендерный аспект. Часть 1
ИА Булкин
Наука та наукознавство, 74-86, 2017
42017
Динамика инновационных затрат как показатель роста конкурентоспособности и экономической безопасности Украины и Беларуси
ИА Булкин
Межакадемический совет по проблемам развития Союзного государства, 223-224, 2013
42013
Дослідження наукоємності та структури переробної промисловості України в контексті групування галузей з урахуванням методології ОЕСР
ВА Денисюк, ІО Булкін
Формування ринкових відносин в Україні, 92-99, 2011
42011
К оцениванию тенденций финансирования НИОКР в области технических наук в Украине
ИА Булкин
Рекомендовано к печати Ученым советом Центра исследований научно …, 2011
42011
Деякі особливості динаміки інтенсивності фінансового забезпечення науково¿ системи Укра¿ ни (1989–2004 рр.)
ІО Булкін
Проблеми статистики.–2005.–¹ 7, 181-186, 2005
32005
Національні інноваційні системи: індуктивний підхід до оцінювання
ІО Булкін
Статистика України, 52-59, 2001
32001
К исчислению совокупных расходов на НИОКР в Украине
ИА Булкин
Проблемы науки, 12-17, 1998
31998
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20