Микола Лазарович
Микола Лазарович
професор кафедри документознавства, інформаційної діяльності та українознавства, Тернопільський
Підтверджена електронна адреса в tneu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
історія України
О Бойко
К, 1999
4111999
Історія економіки та економічної думки: навч. посіб.
ВМ Ковальчук, МВ Лазарович, МІ Сарай
К.: Знання 647, 2008
972008
Історія України: навчальний посібник
БД Лановик, З Матисякевич, Р Матейко
Znanni︠a︡, 1999
431999
Історія України
МВ Лазарович
навчальний посібник.–3-тє вид., стер./МВ Лазарович.–К.: Знання, 2013
412013
Леґіон Українських січових стрільців: формування, ідея, боротьба
М Лазарович
Dz︠h︡ura, 2016
312016
Економічна історія: курс лекцій
БД Лановик, МВ Лазарович
К.: Вікар, 2000
312000
Історія України
Б Лановик, М Лазарович
навч. посібник для студ./Б. Лановик, Р. Матейко, З. Матисякевич, 2000
202000
Етнополітика української влади доби національно-визвольних змагань 1917–1921 років: компаративний аналіз: моногр.
МВ Лазарович
Тернопіль: ТНЕУ, 2013
142013
Історія України: Навч. Посіб.–3-тє вид., випр. і доп.
Б Лановик, М Лазарович
К.: Знання-Прес, 394-399, 2006
102006
Економічна історія: Курс лекцій.–4-те вид., перероб. і доп
БД Лановик, МВ Лазарович
К.: Вікар, 2003
102003
Українські Січові Стрільці: національно-політична та культурнопросвітницька діяльність
М Лазарович
Тернопіль: Економічна думка, 2000
102000
Економічна історія
МВ Лазарович, РМ Матейко, ЛА Родіонова
навч. посіб./МВ Лазарович.–К.: Знання, 2008
92008
Культурно-просвітницька діяльність Українських січових стрільців у роки Першої світової війни
М Лазарович
Тернопіль: Тайп 114, 2003
62003
Національні риси в атрибутиці Українських Січових Стрільців
М Лазарович, Н Лазарович
Четверта наукова гераль дична конференція, Львів, 10-12, 1994
61994
Історичні детермінанти політичної мобілізації російської національної меншини України на початку Української революції 1917–1921 рр
МВ Лазарович
Ґілея.–2012.–Вип 63, 617-621, 2012
52012
Легiон Українських сiчових стрiльцiв: формування, iдея, боротьба
М Лазарович
52005
Гей, ви, стрільці січовії…
МВ Лазарович
Формування українського стрілецького руху в Галичині: причини, передумови …, 2004
52004
Економічна історія України і світу: Навчальний посібник
Б Лановик, М Лазарович
Тернопіль.: Збруч, 2002
52002
Політика Української Центральної Ради та Другого Гетьманату щодо національних меншин: компаративний аналіз
М Лазарович
Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Сер.: Історія …, 2012
42012
Чеська Республіка і Україна в міждержавних відносинах кінця XX-початку XXI ст
ОВ Цуп
автореф. дне... канд. іст. наук 7 (02), 0
4
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20