Пашинська Людмила Михайлівна, канд.філол.наук, доцент
Пашинська Людмила Михайлівна, канд.філол.наук, доцент
Київський національний лінгвістичний університет
Підтверджена електронна адреса в knlu.kiev.ua
НазваПосиланняРік
Фразеологічні неологізми в сучасному українському мас-медійному дискурсі
ЛМ Пашинська
Автореферат кандидатської дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня …, 2011
102011
Субституція, або заміна компонентів фразеологічних одиниць у мові сучасної української преси
ЛМ Пашинська
Дослідження з лексикології і граматики української мови: Зб. наук. пр. / Д …, 2007
42007
Неофраземіка у сучасному українському публіцистичному тексті
ЛМ Пашинська
Мова і культура, 222-228, 2011
32011
Фразеологічні неологізми в українському мас-медійному дискурсі
ЛМ Пашинська
ЛМ Пашинська, 0
3
Трансформовані стійкі сполучення слів у заголовках сучасних ЗМІ
Л Пашинська
Культура слова, 2011
22011
Еліпсис як спосіб скорочення компонентного складу фразем-інновацій у мові сучасної української періодики
Л Пашинська
Лексикографічний бюлетень, 2006
22006
Джерела походження нових фразем (на матеріалі українських та російських періодичних видань)
ЛМ Пашинська
Проблеми зіставної семантики: зб. наук. пр. - К.: Вид. центр КДЛУ, 2001
22001
Детермінологізація як спосіб формування неофразем у сучасному українськомовному мас-медійному просторі
ЛМ Пашинська
ВІСНИК КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ЛІНГВІСТИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ. Серія Філологія …, 2017
12017
Напрями дослідження неофраземіки в сучасній лінгвістиці
Л Пашинська
Українська мова, 87-96, 2012
12012
Фраземи як засіб експресії у п’єсі М.Куліша «Маклена Граса»
ПЛ М.
Творчість Миколи Куліша у світовому історико-літературному контексті …, 2017
2017
Оцінна функція фразеологічних неологізмів у мові сучасних українських та зарубіжних ЗМІ
ЛМ Пашинська
Проблеми зіставної семантики, 2017
2017
Процес детермінологізації у мас-медійному просторі
ЛМ Пашинська
Вісник КНЛУ. Серія Філологія, 2017
2017
Модифікації стійких сполучень слів у заголовках мас-медійних текстів
ЛМ Пашинська
Міжнародна наукова конференція «Мова і культура» ім. проф. Сергія Бураго, 2017
2017
Українська флористична фразеологія з культурно маркованою семантикою
ЛМ Пашинська
Україна і світ: діалог мов та культур: Матеріали науково-практичної конференції, 2017
2017
Шукач пригод та інші на сторінках українських мас-медіа
ЛМ Пашинська
Мільйон історій : поетика пригод у літературі та медіа. – Бердянськ : БДПУ, 2016
2016
Особливості творення й функціонування неофразем у сучасному українському мас-медійному дискурсі
ЛМ Пашинська
Вісник КНЛУ. Серія Філологія. – К. 19, 95-101, 2016
2016
Іншомовні неофраземи в українських мас-медіа
ЛМ Пашинська
Słowo u Słowian. Wpływ języków sąsiadujących na rozwój języka ukraińskiego …, 2016
2016
Лексичні інновації політологічного характеру періоду Євромайдану (на матеріалі мови ЗМІ)
ЛМ Пашинська
Україна і світ: діалог мов та культур: Матеріали науково-практичної …, 2015
2015
Основні фактори розвитку неофраземіки
ЛМ Пашинська
Проблеми зіставної семантики, С.173-180, 2015
2015
Cтилістичні функції фразеологічних одиниць у сучасному українському мас-медійному дискурсі
ЛМ Пашинська
Україна і світ: діалог мов та культур, 2014
2014
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20