Пашинська Людмила Михайлівна, канд.філол.наук, доцент
Пашинська Людмила Михайлівна, канд.філол.наук, доцент
Київський національний лінгвістичний університет
Підтверджена електронна адреса в knlu.kiev.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Фразеологічні неологізми в сучасному українському мас-медійному дискурсі
ЛМ Пашинська
Автореферат кандидатської дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня …, 2011
122011
Субституція, або заміна компонентів фразеологічних одиниць у мові сучасної української преси
ЛМ Пашинська
Дослідження з лексикології і граматики української мови: Зб. наук. пр. / Д …, 2007
42007
Неофраземіка у сучасному українському публіцистичному тексті
ЛМ Пашинська
Мова і культура, 222-228, 2011
32011
Фразеологічні неологізми в українському мас-медійному дискурсі
ЛМ Пашинська
ЛМ Пашинська, 0
3
Трансформовані стійкі сполучення слів у заголовках сучасних ЗМІ
Л Пашинська
Культура слова, 2011
22011
Еліпсис як спосіб скорочення компонентного складу фразем-інновацій у мові сучасної української періодики
Л Пашинська
Лексикографічний бюлетень, 2006
22006
Джерела походження нових фразем (на матеріалі українських та російських періодичних видань)
ЛМ Пашинська
Проблеми зіставної семантики: зб. наук. пр. - К.: Вид. центр КДЛУ, 2001
22001
Детермінологізація як спосіб формування неофразем у сучасному українськомовному мас-медійному просторі
ЛМ Пашинська
ВІСНИК КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ЛІНГВІСТИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ. Серія Філологія …, 2017
12017
Особливості творення й функціонування неофразем у сучасному українському мас-медійному дискурсі
ЛМ Пашинська
Вісник КНЛУ. Серія Філологія. – К. 19, 95-101, 2016
12016
Напрями дослідження неофраземіки в сучасній лінгвістиці
Л Пашинська
Українська мова, 87-96, 2012
12012
Походження фразеологічних неологізмів (на матеріалі сучасних українських ЗМІ)
ЛМ Пашинська
Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО Київського національного лінгвістичного …, 2010
12010
Походження фразеологічних неологізмів (на матеріалі сучасних українських ЗМІ)
ЛМ Пашинська
Науковий вісник кафедри Юнеско КНЛУ. Серія Мова, освіта, культура: наукові …, 0
1*
ПОРУШЕННЯ ЛІТЕРАТУРНИХ НОРМ У ПРОФЕСІЙНОМУ МОВЛЕННІ
ЛМ Пашинська, ГМ Школа
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації …, 2019
2019
Порушення літературних норм у професійному
ЛМ Пашинська, ГМ Школа
Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО Київського національного лінгвістичного …, 2019
2019
ТРАНСФОРМАЦІЇ СТІЙКИХ СПОЛУЧЕНЬ СЛІВ У ЗАГОЛОВКАХ ГАЗЕТНИХ ТЕКСТІВ
ЛМ Пашинська
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації …, 2018
2018
Основні напрями дослідження неофраземіки
ТМ Пашинська
Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Сер …, 2018
2018
Фраземи як засіб експресії у п’єсі М.Куліша «Маклена Граса»
ПЛ М.
Творчість Миколи Куліша у світовому історико-літературному контексті …, 2017
2017
Оцінна функція фразеологічних неологізмів у мові сучасних українських та зарубіжних ЗМІ
ЛМ Пашинська
Проблеми зіставної семантики, 2017
2017
Процес детермінологізації у мас-медійному просторі
ЛМ Пашинська
Вісник КНЛУ. Серія Філологія, 2017
2017
Модифікації стійких сполучень слів у заголовках мас-медійних текстів
ЛМ Пашинська
Міжнародна наукова конференція «Мова і культура» ім. проф. Сергія Бураго, 2017
2017
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20