Мацюк О.В., Мацюк О.,  Matsiuk O.V., Oleksandr Matsiuk, Oleksandr Matsyuk, O.V.Matsyuk, O.Matsyuk, A
Мацюк О.В., Мацюк О., Matsiuk O.V., Oleksandr Matsiuk, Oleksandr Matsyuk, O.V.Matsyuk, O.Matsyuk, A
Ternopil Ivan Puluj National Technical University Тернопільський національний технічний університет
Підтверджена електронна адреса в tntu.edu.ua - Домашня сторінка
НазваПосиланняРік
Моделі газонавантажень з врахуванням стохастичної періодичності та можливості їх статистичного аналізу
ОВ Мацюк, МВ Приймак
ІФНТУНГ, 2003
10*2003
Cloud computing technologies in “smart city” projects
L Wieclaw, V Pasichnyk, N Kunanets, O Duda, O Matsiuk, P Falat
2017 9th IEEE International Conference on Intelligent Data Acquisition and …, 2017
72017
Оцінка кореляційного зваємозв'язку періодичних випадкових процесів та її використання в задачах енергетики
ОВ Мацюк, МВ Приймак
ІФНТУНГ, 2005
42005
Методологія статистичної обробки даних газоспоживання
ОВ Мацюк, МВ Приймак, АВ Толбатов
ІФНТУНГ, 2004
42004
Система для діагностики захворювань зорового аналізатора
ОВ Мацюк
Нац. авіац. ун-т.–Київ, 2001.–17 c, 2001
4*2001
Статистичний аналіз динаміки газоспоживання міста/ОВ Мацюк, ОБ Назаревич, ЛМ Щербак
ОВ Мацюк, ОБ Назаревич, ЛМ Щербак
Моделювання та інформаційні технології збірник наукових праць (інститут …, 2011
32011
Консолідація інформаційних ресурсів бібліотек, архівів, музеїв: інформаційний соціокомунікаційних проект класу «Розумне місто»
ОВ Мацюк, НЕ Кунанець, ОО Кунанець, ГІ Липак
Управління проектами : стан та перспективи: метеріали ХІІ міжнародної …, 2016
2*2016
Системнi комплекси iнформацiйних технологiй у проектах “Розумне мiсто”
ОМ Дуда, НЕ Кунанець, ОВ Мацюк, ВВ Пасiчник
Системний аналіз та інформаційні технології: матеріали 18-ї Міжнародної …, 2016
2*2016
Особливості формування цілей соціальних та соціокомунікаційних складових у проектах "Розумних міст
НЕ Кунанець, РМ Небесний, ОВ Мацюк
Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Інформаційні …, 2016
22016
Моделі та методи дослідження систем масового обслуговування марківського типу в умовах стохастичної періодичності та їхнє застосування в енергетиці
МВ Приймак, ОВ Мацюк, ОВ Маєвський, СЮ Прошин
Технічна електродинаміка, 11-16, 2014
22014
Evolving Facets of Cyberchondria: Primum non nocere "First, do no harm"
I Berezovska, O Matsyuk
22010
Дослідження особливостей енергоспоживання в умовах ритміки методом гістограмного аналізу
МВ Приймак, ОВ МАЦЮК, ОБ НАЗАРЕВИЧ, ГВ ШИМЧУК
Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах, 182-185, 2009
22009
Вкладені стаціонарні послідовності періодичних випадкових процесів та їх використання в завданні обробки газонавантажень
МВ Приймак, ОВ Мацюк
ІФНТУНГ, 2003
22003
Information-Communication Technologies of IoT in the “Smart Cities” Projects
OM Duda, NE Kunanets, OV Matsiuk, VV Pasichnyk
2*
Geoinformational components of mobile appliances for «Smart City” problem solution: current state and prospects
O Duda, N Kunanets, O Matsiuk, V Pasichnyk, I Popyk
ECONTECHMOD: An International Quarterly Journal on Economics of Technology …, 2018
12018
Пуассонівські періодичні кусково стацірнарні потоки та оцінка їх інтенсивності
ОВ Маєвський, ОВ Мацюк, МВ Приймак, ОМ Приймак
Вісник Харківського національного університету імені ВН Каразіна, серія …, 2016
12016
Системи масового обслуговування в умовах стохастичної періодичності та можливості їх дослідження
МВ Приймак, ОВ Мацюк, ОВ Маєвський
Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах, 7-12, 2013
12013
Information Analysis of Procedures for Choosing a Future Specialty
O Matsyuk, M Nazaruk, Y Turbal, N Veretennikova, R Nebesnyi
Conference on Computer Science and Information Technologies, 364-375, 2018
2018
Analysis of the Activity of Territorial Communities Using Information Technology of Big Data Based on the Entity-Characteristic Mode
N Shakhovska, O Duda, O Matsiuk, Y Bolyubash, R Vovnyanka
Conference on Computer Science and Information Technologies, 155-170, 2018
2018
Information Systems for Processes Maintenance in Socio-communication and Resource Networks of the Smart Cities
D Tabachyshyn, N Kunanets, M Karpinski, O Duda, O Matsiuk
Conference on Computer Science and Information Technologies, 192-205, 2018
2018
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20