Зоя Михайлівна Мірошник / Зоя Михайловна Мирошник / Zoya Miroshnyk
Зоя Михайлівна Мірошник / Зоя Михайловна Мирошник / Zoya Miroshnyk
Kryvyi Rih State Pedagogical University, Криворізький державний педагогічний університет
Подтвержден адрес электронной почты в домене kdpu.edu.ua
НазваниеПроцитированоГод
Рольова структура особистості вчителя початкових класів : дисертація ... доктора психол. наук
ЗМ Мірошник
Харківський національний педагогічний університет ім. Г. С. Сковороди, 2012
152012
Рольова структура особистості вчителя початкових класів: дисертація ... доктора психол. наук
ЗМ Мірошник
Харківський національний педедагогічний університет ім. Г. С. Сковороди, 2012
152012
Рольова структура особистості вчителя початкових класів : монографія
ЗМ Мірошник
152011
Рольова структура особистості вчителя початкових класів: монографія
ЗМ Мірошник
152011
Про рольову структуру особистості вчителя початкових класів
ЗМ Мірошник, ТБ Хомуленко
Педагогіка та психологія : зб. наук. праць, С. 72-80, 2011
152011
Семантичний простір рольових позицій вчителя
ТБ Хомуленко, ЗМ Мірошник
Вісник Одеського національного університету імені І. І. Мечникова. Серія …, 2011
11*2011
Рольова структура особистості практичного психолога в контексті сучасних психологічних теорій особистості
ЗМ Мірошник
Вісник Одеського національного університету імені І. І. Мечникова. Серія …, 2013
82013
Модель рольової структури особистості вчителя
ЗМ Мірошник
Науковий часопис НПУ імені МП Драгоманова. Серія «Психологічні науки». 30, С …, 2010
6*2010
Психологічна характеристика соціальної ролі у структурі особистості сучасного вчителя
ЗМ Мірошник
Вісник Черкаського університету. Серія «Педагогічні науки». 165, С. 133–137, 2009
62009
Формування творчої особистості в процесі навчання: теорія, практика, досвід : моногр. посібник
ЛВ Кондрашова, ЗВ Друзь, НІ Білоконна, ЗМ Мірошник
62009
Психологічна характеристика соціальної ролі у структурі особистості сучасного вчителя
ЗМ Мірошник
Педагогічна наука: історія, теорія, практика, тенденції розвитку, 24, 2009
62009
Побудова професіограми викладача вищої педагогічної школи: рольовий підхід
ЗМ Мірошник, ІО Талаш
Проблеми сучасної психології: зб. наук. праць 23, С. 413-425, 2014
42014
Структура особистості вчителя початкових класів: рольовий підхід: монографія
З Мірошник
FO-P Sheĭnina OV, 2011
42011
Шляхи дослідження рольової структури особистості вчителя початкових класів
ЗМ Мірошник
Практична психологія та соціальна робота, 2012
32012
Організація співпраці в умовах особистісно-орієнтованого навчання
ЗМ Мірошник
Рідна школа, С. 25-27, 2000
32000
Формування творчої особистості учня в позаурочний час : моногр. посібник. Кн. 2 : Особистісно орієнтований підхід: психологія творчості та виховні технології
ЗВ Друзь, НІ Білоконна, ЗМ Мірошник
22009
Формирование конструктивных действий как психологических предпосылок трудовых умений у учащихся 1–2 классов : диссертация ... канд. психол. наук
ЗМ Мирошник
Науч.-исслед. ин-т психологии МО УССР, 1990
21990
Взаємодія основних компонентів рольової структури особистості з чинниками, що її детермінують
ЗМ Мірошник
Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України 1, 2014
12014
Взаємодія основних компонентів рольової структури особистості з факторами, що її детермінують
ЗМ Мірошник
Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний …, 2013
12013
Взаємодія основних компонентів рольової структури особистості з детермінуючими її факторами
ЗМ Мірошник
Вісник післядипломної освіти : зб. наук. праць. 6, С. 302-308, 2012
12012
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20