Follow
Rostyslava Dmytrakh Ростислава Дмитрах
Rostyslava Dmytrakh Ростислава Дмитрах
старший науковий співробітник, Інститут екології Карпат НАН України
Verified email at mail.lviv.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Структура популяцій рідкісних видів флори Карпат
КА Малиновський, ЙВ Царик, ГГ Жиляєв, РІ Дмитрах, ВГ Кияк, ...
К.: Наук. думка, 1998
331998
Генеративне розмноження популяцій рослин високогір’я Карпат як ознака їхньої життєздатності
Й Царик, В Кияк, Р Дмитрах, В Білонога
Вісн. Львів ун-ту. Сер. біол, 50-56, 2004
142004
Внутрішньопопуляційна різноманітність рідкісних, ендемічних і реліктових видів рослин Українських Карпат
ЙВ Царик, Г Жиляєв, В Кияк, Ю Кобів, І Данилик, Р Дмитрах, Н Сичак, ...
Львів: Поллі, 2004
122004
Структурно-функціональні особливості та статева диференціація популяцій різностатевих видів рослин Карпат
РІ Дмитрах
ДВНЗ" УжНУ", 2003
102003
Trends in plant population pattern changes under natural and man-induced ecosystem transformations of the high mountain zone in the Ukrainian Carpathians
VH Kyyak, VM Bilonoha, RI Dmytrakh, LV Gynda, YY Nesteruk, ...
Біологічні студії, 169-180, 2015
82015
Статева диференціація рослин різних життєвих форм та особливості самопідтримання їх популяцій в Українських Карпатах
РІ Дмитрах
Наук. записки держ. природозн. музею. Львів 25, 65-70, 2009
62009
Стратегія популяцій рослин у природних і антропогеннозмінених екосистемах Карпат
ЙВ Царик, КА Малиновський, ГГ Жиляєв, ВГ Кияк, ЮЙ Кобів, ...
Львів: Євросвіт, 2001
62001
Changes in plant population pattern under the natural and man-induced ecosystem transformations of high mountain zone of Ukrainian Carpathians
V Kyyak, V Bilonoha, R Dmytrach, L Gynda, Y Nesteruk, V Shtupun
Forum Carpaticum 59, 58-60, 2014
52014
Завдання і методи досліджень статевої диференціації популяцій трав′ яних видів рослин
РІ Дмитрах
Наукові основи збереження біотичної різноманітності 4 (11), 21-28, 2013
42013
Recruitment of populations of the heterosexual species in different natural and anthropogenic conditions
R Dmytrakh
Sc. Bull. UNFU 22 (13), 76-81, 2012
42012
Valeriana simplicifolia (Rchb.) Kabath в Україні: поширення, морфологія, еколого-ценотична приуроченість
РІ Дмитрах
Український ботанічний журнал, 2011
42011
ЕКОЛОГО-ПОПУЛЯЦІЙНА РІЗНОМАНІТНІСТЬ VALERIANA SIMPLICIFOLIA (REICHENB.) KABATH У КАРПАТАХ
РІ Дмитрах
Вісник Львівського університету.–Сер.: Біологічна.–Львів: Вид-во ЛНУ ім …, 2002
42002
Changes in population structure of rare species in the high-mountain zone of the Ukrainian Carpathians and problems of their conservation
V Kyyak, Y Kobiv, G Zhilyaev, V Bilonoha, R Dmytrakh, T Mykitchak, ...
Acta Biologica Univertatis Daugavpilinsis 19 (1), 77-85, 2019
32019
Реакції на антропогенний вплив популяцій видів рослин, що перебувають під загрозою зникнення у високогір'ї Карпат
ЙВ Царик
Фундаментальні орієнтири науки.–Сер.: Біологія та науки про Землю і …, 2005
32005
Seed reproduction of plants in the Carpathian mountains as population viability index
J Tsaryk, V Kyyak, R Dmytrakh, V Bilonoha
Visnyk of Lviv University. Biologycal Series 36, 50-56, 2004
32004
Valeriana simplicifolia (Reichenb.) Kabath в Україні: поширення, таксономія, морфологія
Р Дмитрах
Вісник Львів. ун-ту. Серія біол., вип 29, 46-51, 2002
32002
Внутрішньопопуляційний поліморфізм видів різностатевих рослин
РІ Дмитрах
Науковий вісник НЛТУ України 10 (3), 226-232, 2000
32000
INTRAPOPULATION ORGANIZATION AND PERSPECTIVES OF PROTECTION OF POPULATIONS OF HETEROSEXUAL PLANT SPECIES IN THE UKRAINIAN CARPATHIANS
R Dmytrakh
Біологічні студії/Studia Biologica 7 (3), 197-204, 2013
22013
Самовідновлення популяцій різностатевих видів рослин у мінливих умовах природного та антропогенно зміненого середовища
РІ Дмитрах
Науковий вісник НЛТУ України 22 (13), 76-81, 2012
22012
Генеративне розмноження високогірних видів рослин та особливості насіннєвого відновлення їхніх популяцій в українських Карпатах
РІ Дмитрах
Науковий вісник НЛТУ України 20 (9), 45-51, 2010
22010
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20