Мар'яна Абрагамович
Мар'яна Абрагамович
професор медицини ЛНМУ імені Данила Галицького
Підтверджена електронна адреса в meduniv.lviv.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Character and Frequency of the Variations of Co- and Polymorbid Syntropic Extrahepatic Lesions and Their Dependence on the Hepatopulmonary Syndrome Severity Degree in …
O Abrahamovych, M Abrahamovych, S Tolopko, O Fayura, M Ferko
Georgian Medical News 11 (260), 34-41, 2016
62016
Характеристика синтропічних поліморбідних уражень у хворих на цироз печінки та залежність їх частоти від тяжкості хвороби
МО Абрагамович, ОО Абрагамович, МЛ Фармага, СІ Толопко
Сучасна гастроентерологія, 23-30, 2013
62013
Гепаторенальний синдром: особливості патогенезу, діагностики, клінічного перебігу та лікування
ОО Абрагамович, МО Абрагамович
Львів. мед. часоп.–2011.–17, 107-113, 2011
52011
Особливості ураження печінки у хворих на метаболічний синдром
О Абрагамович, ЗЄ Заяць, МО Абрагамович, ММ Заяць
Практ. мед 14 (2), 41-45, 2008
52008
Ультразвукова допплерофлоуметрична діагностика синдрому портальної гіпертензії у хворих на цироз печінки та значення її показників для прогнозу
ОО Абрагамович, ЮП Довгань, МР Ферко, МО Абрагамович, ...
Сучасна гастроентерологія, 45-52, 2013
42013
Гепатопульмональний синдром: особливості патоґенезу, діаґностики, клінічного перебігу та лікування
МО Абрагамович
Український медичний альманах 13 (5), 10-13, 2010
42010
Особливості обміну кальцію у хворих після резекції шлунка із приводу виразкової хвороби ґастродуоденальної зони
ОО Абрагамович, АБ Федець, МО Абрагамович, УО Абрагамович
Проблеми остеології, 34-42, 2011
32011
Захворювання печінки змішаної етіології: сучасні принципи діагностики та комплексного лікування.
ОО Абрагамович, ЕО Макєєва, ОВ Бродик, КБ Долатказіна, ЛМ Пронів, ...
Світ медицини та біології, 89-97, 2007
32007
Гіпотонічний синдром у хворих на цироз печінки: ступені тяжкості та їх прогностичне значення
ОО Абрагамович, МО Абрагамович, МЛ Фармага
Український терапевтичний журнал, 36-41, 2013
22013
Ultrasound Doppler-flowmetric signes of portal hypertension in patients with liver cirrhosis, complicated with edematous-ascitic syndrome
FOP Abaramovych O.O., Dovhan Y. P., Ferko M. R., Abaramovych M.O., Tolopko S ...
Gastroenterologia Polska 20 (4), 139-142, 2013
22013
Вікові аспекти післягастрорезекційної хвороби: стан кукси шлунка та анастомозу/МО Абрага мович, ОВ Коркушко, ОО Абрагамович
МО Абрагамович
Сучасна гас троентерологія, 33, 2007
22007
Клінічні маркери синтропічних коморбідних уражень системи кровообігу у хворих на цироз печінки
МО Абрагамович, МЛ Фармага
Львівський клінічний вісник, 30-40, 2018
12018
Уміст деяких вазоактивних гуморально-метаболічних чинників у хворих на цироз печінки та їх участь у патоґенезі коморбідних синтропічних уражень системи кровообігу
МО Абрагамович, ОО Абрагамович, МЛ Фармага
Львівський клінічний вісник, 40-53, 2017
12017
Характеристика стану веґетативної нервової системи у хворих на цироз печінки та його залежність від ступеня важкості портальної гіпертензії за показниками дослідження …
МО Абрагамович, МР Ферко
Львівський клінічний вісник, 8-16, 2016
12016
Сучасний погляд на проблему ураження орґанів дихання у хворих на цироз печінки: огляд літератури; опис клінічного випадку
МО Абрагамович, СЯ Толопко
Львівський клінічний вісник, 43-57, 2016
12016
Особливості ураження сечовидільної системи у хворих на хронічні дифузні ураження печінки
ОО Абрагамович, МО Абрагамович, МР Ферко, СЯ Толопко, ММ Кульпа
Проблемы экологии и медицины 16 (5-6), 2012
12012
Портопульмональна гіпертензія: особливості патогенезу, діагностики, клінічного перебігу та лікування
МО Абрагамович, ОО Абрагамович
Український медичний альманах 13, 2010
12010
Діагноз у клініці внутрішніх хвороб: вирішені та дискусійні питання
ОО Абрагамович, МО Абрагамович, СА Кристопчук, УО Абрагамович, ...
Український терапевтичний журнал, 107-111, 0
1
Особливості редокс-гомеостазу у хворих на цироз печінки залежно від тяжкості синтропічних коморбі дних уражень внутрішніх органів
МО Абрагамович, ОО Абрагамович, ОП Фаюра, ЛР Фаюра
Сумський державний університет, 2020
2020
Обґрунтування принципів та ефективність удосконаленого комплексного диференційованого лікування синтропічних уражень орґанів системи кровообігу у хворих на цироз печінки
МЛ Фармага, МО Абрагамович, АС Свінціцький, ОО Абрагамович
Видавництво" Кирилиця", 2019
2019
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20