Мар'яна Абрагамович
Мар'яна Абрагамович
професор медицини ЛНМУ імені Данила Галицького
Підтверджена електронна адреса в meduniv.lviv.ua - Домашня сторінка
НазваПосиланняРік
Особливості ураження печінки у хворих на метаболічний синдром
О Абрагамович, ЗЄ Заяць, МО Абрагамович, ММ Заяць
Практ. мед 14 (2), 41-45, 2008
52008
Гепатопульмональний синдром: особливості патоґенезу, діаґностики, клінічного перебігу та лікування
МО Абрагамович
Український медичний альманах 13 (5), 10-13, 2010
42010
Character and Frequency of the Variations of Co- and Polymorbid Syntropic Extrahepatic Lesions and Their Dependence on the Hepatopulmonary Syndrome Severity Degree in …
O Abrahamovych, M Abrahamovych, S Tolopko, O Fayura, M Ferko
Georgian Medical News 11 (260), 34-41, 2016
32016
Ультразвукова допплерофлоуметрична діагностика синдрому портальної гіпертензії у хворих на цироз печінки та значення її показників для прогнозу
ОО Абрагамович, ЮП Довгань, МР Ферко, МО Абрагамович, ...
Сучасна гастроентерологія, 45-52, 2013
32013
Особливості обміну кальцію у хворих після резекції шлунка із приводу виразкової хвороби ґастродуоденальної зони
ОО Абрагамович, АБ Федець, МО Абрагамович, УО Абрагамович
Проблеми остеології, 34-42, 2011
32011
Захворювання печінки змішаної етіології: сучасні принципи діагностики та комплексного лікування.
ОО Абрагамович, ЕО Макєєва, ОВ Бродик, КБ Долатказіна, ЛМ Пронів, ...
Світ медицини та біології, 89-97, 2007
32007
Вікові аспекти післягастрорезекційної хвороби: стан кукси шлунка та анастомозу/МО Абрага мович, ОВ Коркушко, ОО Абрагамович
МО Абрагамович
Сучасна гас троентерологія, 33, 2007
22007
Характеристика синтропічних поліморбідних уражень у хворих на цироз печінки та залежність їх частоти від тяжкості хвороби
МО Абрагамович, ОО Абрагамович, МЛ Фармага, СІ Толопко
Сучасна гастроентерологія, 23-30, 2013
12013
Особливості ураження сечовидільної системи у хворих на хронічні дифузні ураження печінки
ОО Абрагамович, МО Абрагамович, МР Ферко, СЯ Толопко, ММ Кульпа
Проблемы экологии и медицины 16 (5-6), 2012
12012
Портопульмональна гіпертензія: особливості патогенезу, діагностики, клінічного перебігу та лікування
МО Абрагамович, ОО Абрагамович
Український медичний альманах 13, 2010
12010
Синтропічні коморбідні ураження системи кровообігу у хворих на цироз печінки
МО Абрагамович, МЛ Фармага, ОП Фаюра, ЛФ Лисак
Підсумкова 60 науково-практична конференція «Здобутки клінічної та …, 2017
2017
Модифіковане комплексне лікування хворих на цироз печінки з гепатопульмональним синдромом різних ступенів важкості: патоґенетичне обґрунтування та ефективність
МО Абрагамович, ОО Абрагамович, СЯ Толопко, МР Ферко
Львівський клінічний вісник, 16-25, 2017
2017
Характеристика стану веґетативної нервової системи у хворих на цироз печінки та його залежність від ступеня важкості портальної гіпертензії за показниками дослідження …
МО Абрагамович, МР Ферко
ЛЬВІВСЬКИЙ, 8, 2016
2016
Вміст деяких гуморально-метаболічних вазоактивних чинників у крові хворих на цироз печінки та їх залежність від ступеня важкості гепатопульмонального синдрому
МО Абрагамович, СЯ Толопко, ОП Фаюра
Львівський клінічний вісник 4 (16), 20-26, 2016
2016
Характеристика синтропічних коморбідних позапечінкових уражень у хворих на цироз печінки залежно від ступеня важкості портальної гіпертензії
МО Абрагамович, МР Ферко
ЛЬВІВСЬКИЙ, 30, 2016
2016
Сучасний погляд на проблему ураження орґанів дихання у хворих на цироз печінки: огляд літератури; опис клінічного випадку
МО Абрагамович, СЯ Толопко
ЛЬВІВСЬКИЙ, 43, 2016
2016
Стан кислотно-основної рівноваги у хворих на цироз печінки: роль у патоґенезі ураження дихальної системи; залежність від ступеня ураження печінки за C. G. Child – R. N. Pugh
СЯТ М. О. Абрагамович
Львівський клінічний вісник 4 (12), 8-13, 2015
2015
Варіабельність серцевого ритму: фізіолоґічні основи, клінічне значення, особливості у хворих на виразкову хворобу до та після резекції шлунка
OО Абрагамович, АП Черкас, УО Абрагамович, МО Абрагамович, ...
2014
Гіперліпідемії: сучасний погляд на проблему з позиції ґастроентеролоґа (огляд літератури та опис клінічного випадку)
ОО Абрагамович, МО Абрагамович, ЯЛ Лещук, СА Кристопчук, ...
Acta medica Leopoliensia, 95-103, 2014
2014
CURRENT APPROACH TO HYPERLIPIDEMIA FROM THE PERSPECTIVE OF A GASTROENTEROLOGIST: A CASE REPORT AND REVIEW OF THE LITERATURE P. 95-103
OO ABRAHAMOVYCH, MO ABRAHAMOVYCH, YL LESHCHUK, ...
Львівський медичний часопис/Acta Medica Leopoliensia 20 (1), 2014
2014
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20