Мар'яна Абрагамович
Мар'яна Абрагамович
професор медицини ЛНМУ імені Данила Галицького
Підтверджена електронна адреса в meduniv.lviv.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Характеристика синтропічних поліморбідних уражень у хворих на цироз печінки та залежність їх частоти від тяжкості хвороби
МО Абрагамович, ОО Абрагамович, МЛ Фармага, СІ Толопко
Сучасна гастроентерологія, 23-30, 2013
62013
Гепаторенальний синдром: особливості патогенезу, діагностики, клінічного перебігу та лікування
ОО Абрагамович, МО Абрагамович
Львів. мед. часоп.–2011.–17, 107-113, 2011
52011
Особливості ураження печінки у хворих на метаболічний синдром
О Абрагамович, ЗЄ Заяць, МО Абрагамович, ММ Заяць
Практ. мед 14 (2), 41-45, 2008
52008
Ультразвукова допплерофлоуметрична діагностика синдрому портальної гіпертензії у хворих на цироз печінки та значення її показників для прогнозу
ОО Абрагамович, ЮП Довгань, МР Ферко, МО Абрагамович, ...
Сучасна гастроентерологія, 45-52, 2013
42013
Гепатопульмональний синдром: особливості патоґенезу, діаґностики, клінічного перебігу та лікування
МО Абрагамович
Український медичний альманах 13 (5), 10-13, 2010
42010
Character and Frequency of the Variations of Co- and Polymorbid Syntropic Extrahepatic Lesions and Their Dependence on the Hepatopulmonary Syndrome Severity Degree in …
O Abrahamovych, M Abrahamovych, S Tolopko, O Fayura, M Ferko
Georgian Medical News 11 (260), 34-41, 2016
32016
Особливості обміну кальцію у хворих після резекції шлунка із приводу виразкової хвороби ґастродуоденальної зони
ОО Абрагамович, АБ Федець, МО Абрагамович, УО Абрагамович
Проблеми остеології, 34-42, 2011
32011
Захворювання печінки змішаної етіології: сучасні принципи діагностики та комплексного лікування.
ОО Абрагамович, ЕО Макєєва, ОВ Бродик, КБ Долатказіна, ЛМ Пронів, ...
Світ медицини та біології, 89-97, 2007
32007
Гіпотонічний синдром у хворих на цироз печінки: ступені тяжкості та їх прогностичне значення
ОО Абрагамович, МО Абрагамович, МЛ Фармага
Український терапевтичний журнал, 36-41, 2013
22013
Вікові аспекти післягастрорезекційної хвороби: стан кукси шлунка та анастомозу/МО Абрага мович, ОВ Коркушко, ОО Абрагамович
МО Абрагамович
Сучасна гас троентерологія, 33, 2007
22007
Характеристика стану веґетативної нервової системи у хворих на цироз печінки та його залежність від ступеня важкості портальної гіпертензії за показниками дослідження …
МО Абрагамович, МР Ферко
Львівський клінічний вісник, 8-16, 2016
12016
Сучасний погляд на проблему ураження орґанів дихання у хворих на цироз печінки: огляд літератури; опис клінічного випадку
МО Абрагамович, СЯ Толопко
Львівський клінічний вісник, 43-57, 2016
12016
Особливості ураження сечовидільної системи у хворих на хронічні дифузні ураження печінки
ОО Абрагамович, МО Абрагамович, МР Ферко, СЯ Толопко, ММ Кульпа
Проблемы экологии и медицины 16 (5-6), 2012
12012
Портопульмональна гіпертензія: особливості патогенезу, діагностики, клінічного перебігу та лікування
МО Абрагамович, ОО Абрагамович
Український медичний альманах 13, 2010
12010
Уміст деяких вазоактивних гуморально-метаболічних чинників у хворих на цироз печінки та їх участь у патоґенезі коморбідних синтропічних уражень системи кровообігу. Львівський …
МО Абрагамович, ОО Абрагамович, МЛ Фармага
1
Клінічні маркери синтропічних коморбідних уражень системи кровообігу у хворих на цироз печінки. Львівський клінічний вісник. 2018; 1 (21)-2 (22): 30–40 (Abrahamovych M, Farmaha …
МО Абрагамович, МЛ Фармага
1
Діагноз у клініці внутрішніх хвороб: вирішені та дискусійні питання
ОО Абрагамович, МО Абрагамович, СА Кристопчук, УО Абрагамович, ...
Український терапевтичний журнал, 107-111, 0
1
Обґрунтування принципів та ефективність удосконаленого комплексного диференційованого лікування синтропічних уражень орґанів системи кровообігу у хворих на цироз печінки
МЛ Фармага, МО Абрагамович, АС Свінціцький, ОО Абрагамович
Видавництво" Кирилиця", 2019
2019
Ступені важкості синтропічної стійкої артеріальної гіпотонії у хворих на цироз печінки та їх залежність від показників добового моніторування артеріального тиску й класу …
МО Абрагамович, МЛ Фармага, ОО Абрагамович, ОП Фаюра, ...
2018
Синтропічні коморбідні ураження системи кровообігу у хворих на цироз печінки
МО Абрагамович, МЛ Фармага, ОП Фаюра, ЛФ Лисак
Підсумкова 60 науково-практична конференція «Здобутки клінічної та …, 2017
2017
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20