Василь Денисюк
Василь Денисюк
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини української філології кафедра української мови та методики її навчання
Підтверджена електронна адреса в udpu.org.ua - Домашня сторінка
НазваПосиланняРік
Антропонімія українських історіографічних пам’яток другої половини ХVІІ–ХVІІІ ст.
ВВ Денисюк
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, 2003
42003
Антропонімія українських історіографічних пам’яток другої половини ХVІІ–ХVІІІ ст.
ВВ Денисюк
Графіка, 2003
42003
Антропоніми в українській історіографічній традиції другої половини ХVІІ–ХVІІІ ст.
ВВ Денисюк
Міленіум, 2006
32006
Репрезентація парадигми обману у фразеології української мови ХVІ–ХVІІІ ст.
ВВ Денисюк
Лінгвістичні дослідження, 110-116, 2016
22016
Адам в українській фразеології
ВВ Денисюк
Актуальні проблеми філології та перекладознавства, 62-69, 2013
22013
Стійкі сполуки в українській діловій писемності ХVІІ ст. (на матеріалі актів Бориспільського міського уряду)
ВВ Денисюк
Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П …, 2006
2*2006
Темпоральна фразеологія української ділової мови ХVІІ–ХVІІІ ст.(на матеріалі актів Переяславського полку)
ВВ Денисюк
Лінгвістика: збірник наукових праць, 15, 0
2
Народна фразеологія в полемічному дискурсі Івана Вишенського
ВВ Денисюк
12015
Художній дискурс як відображення динамічних процесів у фразеології (на матеріалі інтермедій ХVІІ–ХVІІІ ст.)
ВВ Денисюк
ГДУ імя Ф. Скарыны, 2015
12015
Відображення негативних соціальних явищ у фразеології (на матеріалі писемних текстів ХVІІ–ХVІІІ ст.)
ВВ Денисюк
Вид-во НПУ імені МП Драгоманова, 2011
12011
Реалізація семантики лексеми шия у структурі фразеологізмів
В ДЕНИСЮК
Наукові записки. Серія:“Філологічні науки”. _ Кіровоград: РВВ КДПУ імені …, 2009
12009
Морфеміка: складне в простому (проблеми підготовки абітурієнтів до ЗНО)
ВВ Денисюк
ВПЦ «Візаві», 2018
2018
Найменування жінки в діловій документації Брацлавщини другої половини ХVІ ст.
ВВ Денисюк, О Денисюк
ВПЦ" Візаві", 2018
2018
Регіональне літописання як відображення динамічних процесів у фразеології української мови
ВВ Денисюк
ГДУ імя Ф. Скарыны, 2018
2018
Динамические процессы вербализации присяги (на материале восточнославянских летописей ХVI–ХVIII вв.)
ВВ Денисюк
БрГУ, 2018
2018
ЩО КУПУВАЛИ УКРАЇНЦІ В ХVІІ СТ.? (на матеріалі актів купівлі-продажу Бориспільського міського уряду)
В Денисюк
Філологічний часопис 1 (1), 2018
2018
Релігійний дискурс у контексті розвитку фразеологічного фонду української мови ХVІІ століття (на матеріалі трактату «Мир з Богом чоловіку» Інокентія Гізеля)
ВВ Денисюк
МГУ имени АА Кулешова, 2018
2018
Функціювання форм ступенів порівняння прикметника в українській мові ХVІI–ХVІІІ ст.
ВВ Денисюк
ВПЦ" Візаві", 2018
2018
Фразеологічні параметри науково-популярного тексту ХVІІІ ст.
ВВ Денисюк
Права i эканомiка, 2018
2018
Варіантність фразеологічних одиниць (на матеріалі східнослов’янської середньовічної історіографії)
ВВ Денисюк
Філологічні студії, 2017
2017
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20