Василь Денисюк / Vasyl Denysiuk
Василь Денисюк / Vasyl Denysiuk
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини факультет української філології
Подтвержден адрес электронной почты в домене udpu.org.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Антропоніми в українській історіографічній традиції другої половини ХVІІ–ХVІІІ ст.
ВВ Денисюк
Міленіум, 2006
42006
Антропонімія українських історіографічних пам’яток другої половини ХVІІ–ХVІІІ ст.
ВВ Денисюк
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, 2003
42003
Антропонімія українських історіографічних пам’яток другої половини ХVІІ–ХVІІІ ст.
ВВ Денисюк
Графіка, 2003
42003
Темпоральна фразеологія української ділової мови ХVІІ–ХVІІІ ст.(на матеріалі актів Переяславського полку)
ВВ Денисюк
Лінгвістика: збірник наукових праць, 15, 0
3
Репрезентація парадигми обману у фразеології української мови ХVІ–ХVІІІ ст.
ВВ Денисюк
Лінгвістичні дослідження, 110-116, 2016
22016
Адам в українській фразеології
ВВ Денисюк
Актуальні проблеми філології та перекладознавства, 62-69, 2013
22013
Виражальні можливості соматичних фразеологізмів у полемічному тексті
ВВ Денисюк
Писемні пам’ятки: сучасне прочитання/відп. ред. Г. Дидик-Меуш.–Львів: Ін-т …, 2011
22011
Біблійні фразеологічні одиниці з компонентом око в українській мові ХVІ–ХVІІ ст.
ВВ Денисюк
Вісник Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника …, 2007
22007
Стійкі сполуки в українській діловій писемності ХVІІ ст. (на матеріалі актів Бориспільського міського уряду)
ВВ Денисюк
Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П …, 2006
2*2006
Біблійноонімна фразеологія української поезії середини ХVІІ ст.
В Денисюк
Hungaro-Ruthenica 7, 63-78, 0
2*
Функціювання форм ступенів порівняння прикметника в українській мові ХVІI–ХVІІІ ст.
ВВ Денисюк
ВПЦ" Візаві", 2018
12018
Рецепція античності в українській середньовічній свідомості
ВВ Денисюк
Актуальні проблеми філології та перекладознавства, 199-203, 2016
12016
Античний світ фразеології української поезії середини ХVІІ ст.
ВВ Денисюк
Філологічні студії: Науковий вісник Криворізького державного педагогічного …, 2015
12015
Народна фразеологія в полемічному дискурсі Івана Вишенського
ВВ Денисюк
12015
Художній дискурс як відображення динамічних процесів у фразеології (на матеріалі інтермедій ХVІІ–ХVІІІ ст.)
ВВ Денисюк
Скарынаўскія традыцыі: гісторыя і сучаснасць, 165, 2015
12015
Фразеологія проповідей Антонія Радивиловського
V Denisyuk
Studia Slavica Academiae Scientiarum Hungaricae 57 (2), 333-355, 2012
12012
Відображення негативних соціальних явищ у фразеології (на матеріалі писемних текстів ХVІІ–ХVІІІ ст.)
ВВ Денисюк
Вид-во НПУ імені МП Драгоманова, 2011
12011
Роль сакральних текстів у засвоєнні біблійної фразеології
В Денисюк
Науковий вісник Чернівецького національного університету. Слов'янська …, 2010
12010
Фразеологія поетичних творів Івана Величковського
ВВ Денисюк
Видавництво НПУ ім. МП Драгоманова, 2009
12009
Реалізація семантики лексеми шия у структурі фразеологізмів
В ДЕНИСЮК
Наукові записки. Серія:“Філологічні науки”. _ Кіровоград: РВВ КДПУ імені …, 2009
12009
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20