Василь Денисюк / Vasyl Denysiuk / Василий Денисюк
Василь Денисюк / Vasyl Denysiuk / Василий Денисюк
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини факультет української філології
Подтвержден адрес электронной почты в домене udpu.org.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Антропонімія українських історіографічних пам’яток другої половини ХVІІ–ХVІІІ ст.
ВВ Денисюк
Графіка, 2003
52003
Біблійноонімна фразеологія української поезії середини ХVІІ ст.
В Денисюк
Hungaro-Ruthenica 7, 63-78, 0
5*
Антропоніми в українській історіографічній традиції другої половини ХVІІ–ХVІІІ ст.
ВВ Денисюк
Міленіум, 2006
42006
Адам в українській фразеології
ВВ Денисюк
Актуальні проблеми філології та перекладознавства, 62-69, 2013
32013
Біблійні фразеологічні одиниці з компонентом око в українській мові ХVІ–ХVІІ ст.
ВВ Денисюк
Вісник Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника …, 2007
32007
Темпоральна фразеологія української ділової мови ХVІІ–ХVІІІ ст.(на матеріалі актів Переяславського полку)
ВВ Денисюк
Лінгвістика: збірник наукових праць, 15, 0
3
Варіантність фразеологічних одиниць (на матеріалі східнослов’янської середньовічної історіографії)
ВВ Денисюк
Філологічні студії. Науковий вісник Криворізького державного педагогічного …, 2017
22017
Репрезентація парадигми обману у фразеології української мови ХVІ–ХVІІІ ст.
ВВ Денисюк
Лінгвістичні дослідження, 110-116, 2016
22016
Варіантні форми давального відмінка іменників як мовний лакмус писемних пам’яток ХVІІ–ХVІІІ ст.
В Денисюк
Філологічний часопис, 2016
22016
Якими дісталися до нас голубок Ноя та осел Валаама?
ВВ Денисюк
ФОП Жовтий ОО, 2015
22015
Виражальні можливості соматичних фразеологізмів у полемічному тексті
ВВ Денисюк
Писемні пам’ятки: сучасне прочитання/відп. ред. Г. Дидик-Меуш.–Львів: Ін-т …, 2011
22011
Роль сакральних текстів у засвоєнні біблійної фразеології
В Денисюк
Науковий вісник Чернівецького національного університету. Слов'янська …, 2010
22010
Стійкі сполуки в українській діловій писемності ХVІІ ст. (на матеріалі актів Бориспільського міського уряду)
ВВ Денисюк
Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П …, 2006
2*2006
Імена-прізвиська у функції прізвищевих назв
ВВ Денисюк
Записки з українського мовознавства 13, 42-50, 2003
2*2003
Функціювання форм ступенів порівняння прикметника в українській мові ХVІI–ХVІІІ ст.
ВВ Денисюк
ВПЦ" Візаві", 2018
12018
Рецепція античності в українській середньовічній свідомості
ВВ Денисюк
Актуальні проблеми філології та перекладознавства, 199-203, 2016
12016
Античний світ фразеології української поезії середини ХVІІ ст.
ВВ Денисюк
Філологічні студії: Науковий вісник Криворізького державного педагогічного …, 2015
12015
Народна фразеологія в полемічному дискурсі Івана Вишенського
ВВ Денисюк
12015
Художній дискурс як відображення динамічних процесів у фразеології (на матеріалі інтермедій ХVІІ–ХVІІІ ст.)
ВВ Денисюк
ГДУ імя Ф. Скарыны, 2015
12015
Фразеологія проповідей Антонія Радивиловського
V Denisyuk
Studia Slavica Academiae Scientiarum Hungaricae 57 (2), 333-355, 2012
12012
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20