Василь Денисюк / Vasyl Denysiuk / Василий Денисюк
Василь Денисюк / Vasyl Denysiuk / Василий Денисюк
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини факультет української філології
Подтвержден адрес электронной почты в домене udpu.org.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Антропоніми в українській історіографічній традиції другої половини ХVІІ–ХVІІІ ст.
ВВ Денисюк
Міленіум, 2006
62006
Антропонімія українських історіографічних пам'яток другої половини XVII - XVIII ст.
ВВ Денисюк
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, 2003
62003
Антропонімія українських історіографічних пам’яток другої половини ХVІІ–ХVІІІ ст.
ВВ Денисюк
Графіка, 2003
62003
Біблійноонімна фразеологія української поезії середини ХVІІ ст.
В Денисюк
Hungaro-Ruthenica 7, 63-78, 0
5*
Біблійні фразеологічні одиниці з компонентом око в українській мові ХVІ–ХVІІ ст.
ВВ Денисюк
Вісник Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника …, 2007
42007
Варіантність фразеологічних одиниць (на матеріалі східнослов’янської середньовічної історіографії)
ВВ Денисюк
Філологічні студії. Науковий вісник Криворізького державного педагогічного …, 2017
32017
Адам в українській фразеології
ВВ Денисюк
Актуальні проблеми філології та перекладознавства, 62-69, 2013
32013
Темпоральна фразеологія української ділової мови ХVІІ–ХVІІІ ст.(на матеріалі актів Переяславського полку)
ВВ Денисюк
Лінгвістика: збірник наукових праць, 15, 0
3
Репрезентація парадигми обману у фразеології української мови ХVІ–ХVІІІ ст.
ВВ Денисюк
Лінгвістичні дослідження, 110-116, 2016
22016
Якими дісталися до нас голубок Ноя та осел Валаама?
ВВ Денисюк
ФОП Жовтий ОО, 2015
22015
Виражальні можливості соматичних фразеологізмів у полемічному тексті
ВВ Денисюк
Писемні пам’ятки: сучасне прочитання/відп. ред. Г. Дидик-Меуш.–Львів: Ін-т …, 2011
22011
Роль сакральних текстів у засвоєнні біблійної фразеології
В Денисюк
Науковий вісник Чернівецького національного університету. Слов'янська …, 2010
22010
Реалізація семантики лексеми шия у структурі фразеологізмів
В ДЕНИСЮК
Наукові записки. Серія:“Філологічні науки”. _ Кіровоград: РВВ КДПУ імені …, 2009
22009
Стійкі сполуки в українській діловій писемності ХVІІ ст. (на матеріалі актів Бориспільського міського уряду)
ВВ Денисюк
Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П …, 2006
2*2006
Імена-прізвиська у функції прізвищевих назв
ВВ Денисюк
Записки з українського мовознавства 13, 42-50, 2003
2*2003
Семантична характеристика відтопонімних прикметників Чернігівського літопису
В Денисюк
Філологічний часопис, 2020
12020
Функціювання форм ступенів порівняння прикметника в українській мові ХVІI–ХVІІІ ст.
ВВ Денисюк
ВПЦ" Візаві", 2018
12018
Рецепція античності в українській середньовічній свідомості
ВВ Денисюк
Актуальні проблеми філології та перекладознавства, 199-203, 2016
12016
Варіантні форми давального відмінка іменників як мовний лакмус писемних пам’яток ХVІІ–ХVІІІ ст.
В Денисюк
Філологічний часопис, 2016
12016
Античний світ фразеології української поезії середини ХVІІ ст.
ВВ Денисюк
Філологічні студії: Науковий вісник Криворізького державного педагогічного …, 2015
12015
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20