Ольга Паламарчук Olga Palamarchuk
Ольга Паламарчук Olga Palamarchuk
National Pirogov Memorial Medical University, Vinnytsya Вінницький національний медичний університет
Подтвержден адрес электронной почты в домене vnmu.edu.ua
НазваниеПроцитированоГод
Особливості морфофункціональних змін печінки щурів під впливом парацетамолу і алілового спирту та в умовах застосування антиоксидантів
ОВ Паламарчук
ступеня канд. біол. наук: спец. 14.03. 01 ″Нормальна анатомія ″/ОВ …, 2003
42003
Коррекция морфологических изменений в легких крыс инфузионными растворами при экспериментальной ожоговой болезни
АА Очеретнюк, ОА Яковлева, ОВ Паламарчук
Journal of Siberian Medical Sciences, 2015
32015
Адаптація студентів першого курсу медичного університету до навчання по кредитно-модульній системі на прикладі вивчення предмета Медична біологія
ОВ Паламарчук
Вісник Вінницького національного медичного університету, 183-186, 2013
22013
Проблема адаптації студентів-медиків першого курсу до навчального процесу
АО Очеретнюк, ДА Лисенко, ОВ Паламарчук, ТР Закалата, ...
Вісник Вінницького національного медичного університету, 543-547, 2018
12018
Маркери запалення, ендогенної інтоксикації, оксидативного стресу та стан про-антиоксидантних систем у щурів з опіковою травмою шкіри і на тлі дії інфузійних розчинів …
АО Очеретнюк, АВ Мельник
12014
Ультраструктурний стан респіраторного відділу легень в ранні терміни після експериментальної термічної травми за умов застосування інфузійного розчину HAES-LX-5%
АО Очеретнюк, ІВ Гунас, ЗМ Небесна, ОВ Паламарчук, СВ Прокопенко
Український морфологічний альманах, 77-79, 2013
12013
Корекція гістологічних змін в легенях щурів при застосуванні інфузійного розчину HAES-LX-5% в перші 7 діб після опіку шкіри
ІВ Гунас, ОО Яковлєва, АО Очеретнюк
Мир медицины и биологии 8 (4), 2012
12012
ДИНАМІКА КОРЕКЦІЇ ГІСТОЛОГІЧНИХ ЗМІН У ЛЕГЕНЯХ ЩУРІВ ПРИ ЗАСТОСУВАННІ ІНФУЗІЙНИХ РОЗЧИНІВ–HAES-LX-5% ТА ЛАКТОПРОТЕЇНУ З СОРБІТОЛОМ В УМОВАХ ОПІКОВОЇ ХВОРОБИ
ОО Яковлєва, АО Очеретнюк, ОВ Паламарчук
1
Pollen-sensitive individuals have specific psychological profiles
V Rodinkova, A Kondratyuk, O Toziuk, O Bondarchuk, Y Hryhoruk, ...
Aerobiologia 35 (4), 759-763, 2019
2019
Psychological Profiles of Seasonal Allergy Patients in Vinnytsya, Ukraine
V Rodinkova, A Kondratyuk, O Bondarchuk, I Korytska, L Kyrychenko, ...
Journal of Allergy and Clinical Immunology 143 (2), AB237, 2019
2019
The problem of adaptation of first-year medical students to the educational process
AO Ocheretnyuk, DA Lysenko, OV Palamarchuk, TR Zakalata, ...
Reports of Vinnytsia National Medical University 22 (3), 543-547, 2018
2018
КОРЕКЦІЯ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ ЛЕГЕНЬ ЩУРІВ КОЛОЇДНО-ГІПЕРОСМОЛЯРНИМ РОЗЧИНОМ В УМОВАХ ОПІКОВОГО ШОКУ
АО Очеретнюк, ОВ Паламарчук
МЕДИЧНОЇ ТЕОРІЇ, 116, 2018
2018
Influence of solution of lactoprotein with sorbitol on ultrastructural changes in lungs of rats in the condition of burn shock
AO Ocheretnyuk, OV Palamarchuk, DA Lysenko, GI Vashchuk, ...
Regulatory Mechanisms in Biosystems 9 (3), 2018
2018
Вплив гіперосмолярного колоїдного розчину HAES-LX 5% на динаміку змін рівня ендогенної інтоксикації та запалення в організмі щурів у гострому періоді опікової хвороби
АО Очеретнюк
Клінічна фармація, 58-61, 2015
2015
The effect of HAES-LX 5% hyperosmolar colloid solution on dynamics of changes in the level of endogenous intoxication and inflammation in the rat’s organism in the acute pepiod …
AO Ocheretnyuk
Clinical pharmacy 19 (4), 58-61, 2015
2015
Біоритмологічні особливості організму студентів першого курсу та їх значення у досягненні успіху навчання
ОВ Паламарчук
Вісник морфології, 138-141, 2013
2013
Ультраструктурное состояние респираторного отдела легких в ранние сроки после экспериментальной термической травмы в условиях применения инфузионного раствора HAES-LX-5%
АО Очеретнюк, ІВ Гунас, ЗМ Небесна, ОВ Паламарчук, СВ Прокопенко
Український морфологічний альманах 11 (2), 77-79, 2013
2013
Ультраструктурные изменения респираторного отдела легких крыс в 1-7 сутки при использовании инфузионного раствора лактопротеин с сорбитолом в условиях ожоговой болезни
ОВ Паламарчук
Український морфологічний альманах 11 (1), 84-86, 2013
2013
Ультраструктурні зміни респіраторного відділу легень щурів у 1-7 добу при застосуванні інфузійного розчину лактопротеїну з сорбітолом в умовах опікової хвороби
ОВ Паламарчук
Український морфологічний альманах, 84-86, 2013
2013
Електронномікроскопічні зміни респіраторного відділу легень щурів після термічної травми шкіри в умовах застосування розчину NаCl
АО Очеретнюк, ЗМ Небесна, ІВ Гунас, ОО Яковлєва, ОВ Паламарчук
Мир медицины и биологии 9 (2-2 (38)), 2013
2013
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20