Подписаться
Чибисов Дмитрий Михайлович
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Процедура вирішення спорів в рамках Світової організації торгівлі: теорія і практика
ДМ Чибісов
Актуальні проблеми державиі права: Зб. наук. пр.-НУ Од. юр. акад, 135-144, 2011
102011
Охорона прав інтелектуальної власності в рамках Світової організації торгівлі
ДМ Чибісов, ДМ Чибисов, DM Chybisov
Одеса, 2017
92017
Україна й Світова організація торгівлі: про необхідність запровадження нової навчальної дисципліни
ДМ Чибісов
Південноукраїнський правничий часопис, 284-287, 2010
82010
ПАТЕНТОВАНИЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ ПРОГРАММ ПО ПРАВУ ВТО: проблемы правовой квалификации и правоприменительная практика
ДМ Чибисов
Таджикистанский ежегодник международного публичного и частного права, 104-113, 2016
62016
Правові та морально-етичні засади охорони пропрієтарного цифрового контенту в рамках угод АСТА і ТРІПС
ДМ Чибісов
Митна справа, 91-99, 2012
62012
Право Світової організації торгівлі як навчальна дисципліна: про необхідність уніфікації характеристик дисципліни
ДМ Чибісов
Актуальні проблеми держави і права: збірник наукових праць., 451-457, 2011
42011
Захист прав інтелектуальної власності в рамках Світової організації торгівлі: примусове ліцензування виробництва лікарських препаратів
ДМ Чибісов
Південноукраїнський правничий часопис, 136-138, 2011
42011
Становлення міжнародного економічного правопорядку у 1945-1995 роках: історико-правовий аналіз Генеральної угоди з тарифів і торгівлі 1947 року
ДМ Чибісов
Південноукраїнський правничий часопис, 215-218, 2011
42011
Україна та Світова організація торгівлі: питання узгодження бізнес інтересів і державної торгівельної політики
ДМ Чибісов
Південноукраїнський правничий часопис, 220-221, 2010
42010
Правова природа угоди про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності (ТРІПС)
ДМ Чибісов
Видавничий дім «Гельветика», 2012
32012
Європейський суд з прав людини з питань стандартизації пенітенціарних установ
ДМ Чибісов
Південноукраїнський правничий часопис, 69-71, 2009
3*2009
Гармонізація положень Угоди про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності в Європейському Союзі
Д Чибісов
Evropský politický a právní diskurz, 40-49, 2016
22016
ОХОРОНА БІОТЕХНОЛОГІЙ ЗА ПРАВОМ СВІТОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ТОРГІВЛІ: АНАЛІЗУЮЧИ ДОСВІД ЄС ТА США
ДМ Чибісов
Європейські студії і право, 75-85, 2014
22014
Международно-правовая охрана проприетарного цифрового контента (ПЦК): проблемы и перспективы
ДМ Чибисов
Юридическая наука, 80-85, 2012
22012
Проблема інтерпретації терміну «protection» у праві СОТ: переклад угоди ТРІПС
ДМ Чибісов
Міжнародна наукова конференція професорсько-викладацького складу присвячена …, 2012
12012
Визначення правових режимів охорони пропрієтарного цифрового контенту за правом СОТ
ДМ Чибісов
Міжнародна науково-практична конференція «Правові та інституційні механізми …, 2015
2015
Проблеми визначення джерел права Світової організації торгівлі (СОТ) у сфері інтелектуальної власності
ДМ Чибісов, ДМ Чибисов
2013
ПРАВО СВІТОВО ОРГАНІЗАЦІ ТОРГІВЛІ ЯК ДЖЕРЕЛО ІНФОРМАЦІЙНО ДІЯЛЬНОСТІ МИТНИХ ОРГАНІВ УКРАНИ: ОГЛЯД НАЦІОНАЛЬНИХ ЗОБОВЯЗАНЬ УКРАНИ ЗА «ТРІПС»
ДМ Чибісов
Митна справа, 46-53, 2013
2013
Эволюция концепции международно-правовой охраны проприетарного цифрового контента: сравнительно-правовой анализ отдельных аспектов соглашений ТРИПС и АСТА
ДМ Чибисов
Научный семинар. Права человека и наднациональная юрисдикция, 2012
2012
ДЕЯКІ АСПЕКТИ СПРАВЕДЛИВОГО СУДОВОГО РОЗГЛЯДУ У КРИМІНАЛЬНИХ СПРАВАХ: ПРАКТИКА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ
ДМ Чибісов
Вельмишановні учасники міжнародної конференції!, 248, 2011
2011
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20