Інна Краївська
Інна Краївська
O.M.Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv
Підтверджена електронна адреса в kname.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Облік у зарубіжних країнах
ІА Краївська, НВ Новицька
конспект лекцій.–Харків: ХНАМГ, 2009
82009
Особливості бухгалтерського обліку в галузях народного господарства: конспект лекцій, навчально-методичний матеріал для самостійної роботи та для практичних занять, завдання …
ІА Краївська
Харків: ХНАМГ, 2009
42009
Організація бухгалтерського обліку в об’єднаннях співвласників багатоквартирних будинків
ІА Краївська
Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов, 194-197, 2004
42004
Бюджетна безпека в умовах реформування системи управління державними фінансами в Україні: виклики та протиріччя
ТВ Момот, АІ Краївська, ББ Краївський, Д Туміетто
Комунальне господарство міст. Серія: Економічні науки, 54-61, 2018
32018
Програма навчальної дисципліни та Робоча програма навчальної дисципліни «Бухгалтерія 1С» для студентів 5 курсу денної та 6 курсу заочної форм навчання напряму підготовки 0501 …
МЮ Карпенко, ВБ Уфимцева
32009
Бухгалтерський облік в бюджетних установах. Конспект лекцій, навчально-методичний матеріал для самостійної роботи та для практичних занять, завдання для контрольної роботи
ІА Краївська
22009
Проблеми обліку дебіторської заборгованості та шляхи їх вирішення
МС Белінська, ОО Ігнетенко
Рекомендовано до друку науково-технічною радою Луцького національного …, 2019
12019
Використання інформаційних технологій в управлінні підприємством і бухгалтерії
ІА Краївська
Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов, 2007
12007
РОЛЬ МОДЕЛЮВАННЯ У БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ
БГ Скоков, ІА КРАЇВСЬКА
Коммунальное хозяйство городов, 146-150, 2003
12003
КОМПЛЕКСНА СИСТЕМА ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ
ІА Краївська
1
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ОБЛІКУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ПІДПРИЄМСТВА: МЕТОДИ НАРАХУВАННЯ АМОРТИЗАЦІЇ
ІД Бутинець, РТ Джога, ІА Краївська, МГ Михайлов, СВ Свірко
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, КОНТРОЛЬ ТА АУДИТ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА, 12, 2018
2018
Удосконалення обліку в ОСББ при Дольовому фінансуванні робіт по відновленню житлового будинку
О Кононенко, А Краївська, СО Левицька, В Матвєєва, Н Нетеса
2010
Особливості обліку в міському господарстві: навчальний посібник для студентів напряму підготовки 0501-" Економіка і підпиємництво", 6.030509 “Облік і аудит”
ІА Краївська
Харківська національна академія міського господарства, 2010
2010
Програма навчальної дисципліни і робоча навчальна програма з дисципліни „БІРЖЕВА ДІЯЛЬНІСТЬ”(для студентів 4 курсу денної та 5 курсу заочної форм навчання напряму підготовки …
ЮО Каменська
Харківська національна академія міського господарства, 2009
2009
Гроші і кредит. Конспект лекцій, навчально-методичний матеріал для самостійної роботи та для практичних занять, завдання для контрольної роботи.
БГ Скоков, ІА Краївська
2009
Програма та робоча програма навчальної дисципліни “Бухгалтерський облік в бюджетних організаціях”(для студентів 4 курсу денної форми навчання напряму підготовки 0502 …
ІА Краївська
2009
Програма та робоча програма навчальної дисципліни „Гроші і кредит” для студентів 3 курсу денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.030601 “Менеджмент” професійного …
БГ Скоков, ІА Краївська
2009
Бухгалтерський облік бюджетних установ: Програма навчальної дисципліни і робоча навчальна програма
ІА Краївська
2008
Методичні вказівки і робоча програма до самостійного вивчення курсу «Гроші та кредит»(№ 1055)
БГ Скоков, ІА Краївська
2008
Облік в зарубіжних країнах: Методичні вказівки з самостійного вивчення дисципліни, практичних занять і виконання контрольних робіт
ІА Краївська, НВ Новицька
2008
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20