Підписатись
Nelia   Kernoz  /   Неля Керноз
Nelia Kernoz / Неля Керноз
Chernihiv Polytechnic National University
Підтверджена електронна адреса в stu.cn.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Проблемність законодавчого врегулювання підсудності та її видів у національному судочинстві
НЄ Керноз, ІВ Берднік
Молодий вчений, 160 -165, 2014
112014
Проблемні питання узгодженості понять «юрисдикція», «підвідомчість», «компетенція» у контексті процесуального законодавства України
НЄ Керноз
Вісник Чернігівського державного інституту права, соціальних технологій та …, 2009
82009
Перегляд судових рішень у порядку адміністративного, цивільного, господарського судочинств як різновид судового захисту прав, свобод та інтересів осіб. – Навчальний посібник.
НЄ Керноз
КП «Видавництво «Чернігівські обереги», 2006
42006
Податкове реформування в процесі розбудови соціально орієнтованої економіки
КІІ Керноз Н.Є.
Право України, 78-80, 1999
31999
Проблемність законодавчого врегулювання підсудності в цивільному судочинстві
ТО Святюк, НЄ Керноз
Сучасні тенденції в юридичній науці України та зарубіжних країн» Матеріали …, 0
3
Проблемність поняття «неповноважний суд» в цивільному судочинстві України
ПІВ Керноз Н.Є.
//«Сучасні тенденції розвитку юридичної науки та практики»: Матеріали …, 2013
22013
Проблеми інстанційної підсудності за Кодексом адміністративного судочинства України
НЄ Керноз
«Теоретичні та практичні проблеми правового регулювання суспільних відносин …, 2013
22013
Судова юрисдикція в Україні: нові тенденції та проблемні питання розмежування.
НЄ Керноз, КЛ Стеченко
Юридичний науковий електронний журнал, 80 - 85, 2021
12021
Підстави звільнення від доказування в адміністративному судочинстві України: проблемні аспекти
НЄ Керноз, ВВ Пророченко
Правові новели.—2020.—Вип 10, 185-192, 2020
12020
Підстави звільнення від доказування в цивільному судочинстві України: нові тенденції
НЄ Керноз, В Пророченко
Порівняльно-аналітичне право, с.69-73, 2019
12019
Перегляд судових рішень як різновид судового захисту прав, свобод та інтересів осіб: навчальний посібник
НЄ Керноз
навчальний посібник. Вид. 3-тє, доповн., переробл. – Чернігів: ЧНТУ, 2018 …, 2018
1*2018
Проблемність визначення цивільного судочинства та його видів у Цивільному процесуальному кодексі України
НЄ Керноз
Молодий вчений, 193-201, 2016
12016
Перегляд судових рішень як різновид судового захисту прав, свобод та інтересів осіб. – Навчальний посібник.
НЄ Керноз
Чернігівськ.держ.інст-т права, соц.техн.та праці, 2010
12010
ПРАВО. Методичні вказівки до проходження навчальної практики в органах юстиції для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня всіх форм навчання спеціальності 081 …
ПН Станіславівна, КН Євгеніївна
2023
ПРАВО. Методичні вказівки до проходження технологічної практики у судових органах для здобувачів вищої освіти усіх форм навчання спеціальності 081 Право ОПП «Цивільна та …
КН Євгеніївна, АК Іванівна
2023
Особливості розгляду спорів про звільнення прокурора з посади в Україні.
Н Керноз, В Присяжний
Економіко-правові аспекти формування моделі інвестиційної привабливості …, 2023
2023
Пільги щодо сплати судового збору: прогалини законодавства
КН Євгеніївна, С Олександра
Юність науки– 2023: соціально-економічні та гуманітарні аспекти розвитку …, 2023
2023
Засоби доказування у судовому процесі: порівняльний аналіз
КН Євгенїївна, Б Лілія
Юність науки– 2023: соціально-економічні та гуманітарні аспекти розвитку …, 2023
2023
Письмове провадження в господарському судочинстві: проблемність та шляхи вдосконалення.
Н Керноз, В Кот, К Стеченко
Юридичний науковий електронний журнал, С. 288-292., 2022
2022
САНКЦІЇ ЯК НОВЕЛА В АДМІНІСТРАТИВНОМУ СУДОЧИНСТВІ
СС Берднік
ЗБІРНИК ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ, 230, 2022
2022
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20