Лаврик Олександр Дмитрович
Лаврик Олександр Дмитрович
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
Подтвержден адрес электронной почты в домене udpu.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Антропогенні ландшафти річища та заплави Південного Бугу: монографія
ГІ Денисик, ОД Лаврик
Вінниця: ПП «ТД «Едельвейс і К, 2012
192012
Трансформація ландшафтних екосистем річкових долин Центрального Побужжя
ГВГ Гончаренко Г. Є., Совгіра С.В., Лаврик О. Д.
Наук. світ, 329, 2009
15*2009
Річкові ландшафтно-технічні системи
ОД Лаврик
Вид-во Чернівецького національного університету, 2013
42013
Сучасні антропогенні ландшафти заплави Південного Бугу
ОД Лаврик
СМП" Тайп", 2010
42010
Сучасні антропогенні ландшафти річища Південного Бугу
ГІ Денисик, ОД Лаврик
Український географічний журнал, 2011
32011
Річкові ландшафти Південного Бугу як перспективна основа формування культурних ландшафтів
ОД Лаврик
Наукові записки [Вінницького державного педагогічного університету імені …, 2010
32010
Водяні млини середньої частини басейну Дніпра та Південного Бугу
ЮГ Тютюнник, ОД Лаврик
Праці Центру пам’яткознавства 18, 245-258, 2010
22010
Просторово-часовий аналіз господарського освоєння ландшафтів річищ та заплав річок Побужжя
ОД Лаврик, АД Лаврик
Вінниця (ВДПУ), 2010
22010
Просторово-часовий аналіз формування долинно-річкових ландшафтно-технічних систем Правобережної України
ОД Лаврик
12017
Млини в історії господарського освоєння річок Поділля
ГІ Денисик, ОД Лаврик
12011
Теоретичні уявлення про парагенетичні та парадинамічні зв’язки між ландшафтними комплексами річищ і заплав
ОД Лаврик
12010
Принципи та методи дослідження антропогенних ландшафтів річищ і заплав
ОД Лаврик
ББК 26.8 Н34 Редакційна колегія, 75, 2009
12009
Дослідження ландшафтів річищ та заплав у працях зарубіжних і вітчизняних вчених
ОД Лаврик
12009
Природні ландшафти річища Південного Бугу в районі сіл Печера–Сокілець (Вінницька область)
ОД Лаврик
Наукові записки ВДПУ ім. М. Коцюбинського. Серія: Географія.–Вінниця, 96-104, 2008
12008
Класифікація і типологія каркасних долинно-річкових ландшафтів Правобережної України
ОД Лаврик
Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, 2019
2019
Конструктивно-географічне значення досліджень ландшафтно-технічних систем
ОД Лаврик, ВВ Цимбалюк
Вісник Харківського національного університету імені ВН Каразіна, cерія …, 2018
2018
Cелитебні ландшафти долин малих річок Середнього Побужжя
HI Denysyk, OD Lavryk, VS Berchak
Journal of Geology, Geography and Geoecology 27 (1), 60-67, 2018
2018
СУЧАСНІ ГІДРОНІМИ ПРАВОБЕРЕЖНОЇ УКРАЇНИ ТА ТОПОНІМІЧНЕ ЗНАЧЕННЯ ДОЛИННО-РІЧКОВИХ ЛАНДШАФТНО-ТЕХНІЧНИХ СИСТЕМ
G Denysyk, O Lavryk
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету …, 2018
2018
Асиметрія і симетрія долинно-річкових ландшафтно-технічних систем
ОД Лаврик, АО Максютов, ВВ Цимбалюк
Вісник Харківського національного університету імені ВН Каразіна, cерія …, 2018
2018
Cучасні гідроніми Правобережної України та топонімічне значення долинно-річкових ландшафтно-технічних систем
Г Денисик, О Лаврик
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету …, 2018
2018
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20