Олександр Дмитрович Лаврик (Oleksandr D. Lavryk)
Олександр Дмитрович Лаврик (Oleksandr D. Lavryk)
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
Подтвержден адрес электронной почты в домене udpu.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Антропогенні ландшафти річища та заплави Південного Бугу: монографія
ГІ Денисик, ОД Лаврик
Вінниця: ПП «ТД «Едельвейс і К, 2012
212012
Трансформація ландшафтних екосистем річкових долин Центрального Побужжя: монографія
ГЄ Гончренко, СВ Совгіра, ОД Лаврик, ВГ Гончаренко
Наук. світ, 329, 2009
16*2009
Річкові ландшафтно-технічні системи: монографія
ОД Лаврик
Візаві, 2015
9*2015
Річкові ландшафтно-технічні системи
ОД Лаврик
Науковий вісник Чернівецького університету, 38-43, 2013
52013
Ідентифікація стадій розвитку ландшафтно-технічних систем (Identification of stages of development of landscape and technical systems)
ОД Лаврик
Вісник Харківського національного університету імені ВН Каразіна. Серія …, 2017
4*2017
Сучасні антропогенні ландшафти заплави Південного Бугу
ОД Лаврик
СМП" Тайп", 2010
42010
Сучасні антропогенні ландшафти річища Південного Бугу
ГІ Денисик, ОД Лаврик
Український географічний журнал, 2011
32011
Поширення дамб та гаток у річищі Південного Бугу
ОД Лаврик
Наукові записки екологічної лабораторії [УДПУ ім. П. Тичини], 28-32, 2010
32010
Річкові ландшафти Південного Бугу як перспективна основа формування культурних ландшафтів
ОД Лаврик
Наукові записки [Вінницького державного педагогічного університету імені …, 2010
32010
Поширення млинів на Побужжі та їх вплив на трансформацію річища і заплави Південного Бугу
ОД Лаврик
Історія української географії, 35-42, 2008
32008
Cучасні гідроніми Правобережної України та топонімічне значення долинно-річкових ландшафтно-технічних систем
Г Денисик, О Лаврик
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету …, 2018
2*2018
Водні антропогенні ландшафти заплави Південного Бугу: сучасний стан та використання
ОД Лаврик
Стале природокористування: підходи, проблеми, перспектива: ІІІ міжнар. наук …, 2010
2*2010
Водяні млини середньої частини басейну Дніпра та Південного Бугу
ЮГ Тютюнник, ОД Лаврик
Праці Центру пам’яткознавства 18, 245-258, 2010
22010
Просторово-часовий аналіз господарського освоєння ландшафтів річищ та заплав річок Побужжя
ОД Лаврик
Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. М …, 2010
22010
Просторово-часовий аналіз формування долинно-річкових ландшафтно-технічних систем Правобережної України
ОД Лаврик
Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені …, 2017
12017
Млини в історії господарського освоєння річок Поділля
ГІ Денисик, ОД Лаврик
Український млинологічний журнал, 2011
12011
Теоретичні уявлення про парагенетичні та парадинамічні зв’язки між ландшафтними комплексами річищ і заплав
ОД Лаврик
12010
Принципи та методи дослідження антропогенних ландшафтів річищ і заплав
ОД Лаврик
12009
Дослідження ландшафтів річищ та заплав у працях зарубіжних і вітчизняних вчених
ОД Лаврик
Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені …, 2009
12009
Природні ландшафти річища Південного Бугу в районі сіл Печера–Сокілець (Вінницька область)
ОД Лаврик
Наукові записки ВДПУ ім. М. Коцюбинського. Серія: Географія, 96-104, 2008
12008
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20