Чернігівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені К.Д.Ушинського
Чернігівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені К.Д.Ушинського
ЧОІППО імені К.Д.Ушинського
Verified email at ukrpost.ua - Homepage
TitleCited byYear
Інноваційні технології на уроках історії
ОП Мокрогуз
ОП Мокрогуз.–Х.: вид. група" Основа":" Тріада, 2007
452007
GEOGEBRA DYNAMIC MATHEMATICS SYSTEM, AS INNOVATIVE TOOL FOR THE STUDY OF MATHEMATICS
VM Rakuta
Information Technologies and Learning Tools 30 (4), 2012
32*2012
Система динамічної математики GeoGebra як інноваційний засіб для вивчення математики
ВМ Ракута
Інформаційні технології і засоби навчання 30 (4), 2012
32*2012
Мультимедійна презентація в системі засобів навчання
ОП Мокрогуз
Комп'ютер у школі та сім'ї, 21-23, 2009
152009
Dynamic Geometry Environments as a Tool for Computer Modeling in the System of Modern Mahematics Education
R Ziatdinov, VM Rakuta
European Journal of Contemporary Education 1 (1), 93-100, 2012
142012
Організація та функціонування мережі ресурсних центрів дистанційної освіти загальноосвітніх нвчльних закладів
ОП Пінчук, ЮМ Богачков, ВЮ Биков, АФ Манако, ВВ Олійник, ...
" Атіка", 2014
122014
Проблеми інформатизації шкільної освіти
ВМ Ракута
Комп’ютер у школі та сім’ї, 3-6, 2008
122008
Комп'ютерні динамічні моделі як засіб дидактичного забезпечення процесу навчання геометрії в сучасній школі
ЛВ Грамбовська, ОМ Яковчук
Комп'ютер у школі та сім'ї, 14-17, 2010
112010
Особистісно орієнтоване навчання геометрії в основній школі
ЛВ Грамбовська
Видавництво НПУ імені М. Драгоманова, 2008
112008
Система знань Wolfram| Alpha
ЮВ Горошко, ДА Покришень
Науковий часопис НПУ імені МП Драгоманова. Серія 2: Комп'ютерно-орієнтовані …, 2012
82012
Інноваційні технології у викладанні суспільних дисциплін
ОП Мокрогуз
ОП Мокрогуз–Чернігів, 2002
72002
До питання ергономічності мультимедійної презентації як фактору її ефективності
ОП Мокрогуз
Комп'ютер у школі та сім'ї, 47-49, 2012
62012
До питання ергономічності мультимедійної презентації як фактору її ефективності
ОП Мокрогуз
Комп'ютер у школі та сім'ї, 47-49, 2012
62012
До питання методики застосування мультимедійної презентації PowerPoint на уроках історії
ОП Мокрогуз
Історія України, 8-16, 2010
62010
Бібліотека комп’ютерних моделей, як необхідна складова сучасного навчального середовища./Ракута ВМ
ВМ Ракута
Наукові записки.—Вип 98, 246-249, 0
6
Програми для роботи з функціями та графіками
ВМ Ракута
Комп'ютер у школі та сім'ї, 29-33, 2010
52010
Iнновацiйнi технологiї на уроках iсторiї
ОП Мокрогуз
52007
Дослідницька діяльність при вивченні планіметрії як потужне джерело розвитку самобутності і самоцінності учнів/ЛВ Грамбовська, СЄ Яценко
СЄ Яценко
Дидактика математики: проблеми і дослідження: міжн. зб. наук. робіт.–Донецьк …, 2007
52007
ПК як універсальна складова оптимізації роботи вчителя (З практики запровадження комп’ютерних технологій на уроці історії)
О Мокрогуз
Історія в школах України, 23-27, 2005
52005
Пісенний фольклор Чернігівського Полісся: регіональні особливості та поетика
СБ Пономаревський
ступеня канд. філол. наук: спец. 10.01. 07.«Фольклористика»/СБ Пономаревський, 1997
51997
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20