Оксана Писарчук, Oksana Pysarchuk, Писарчук О
Оксана Писарчук, Oksana Pysarchuk, Писарчук О
Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics,ХНЕУ ім.С.Кузнеця, кафедра обліку і бізнес
Подтвержден адрес электронной почты в домене hneu.net - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Формування обліково-аналітичного забезпечення управління витратами підприємств та їх об’єднань
АА Пилипенко
монографія/АА Пилипенко, ІП Дзьобко, ОВ Писарчук, 2021
722021
Можливості контролінгу в системі управління інноваційним розвитком підприємства
ГФ Азаренков, ОГ ЗИМА, ОВ ПИСАРчУК
Проблеми економіки, 74-78, 2010
192010
Формування облiково-аналiтичного забезпечення управлiння витратами пiдприємств та їх об’єднань: монографiя за заг. ред. докт. екон. наук, доцента Пилипенка А. А
АА Пилипенко, IП Дзьобко, ОВ Писарчук
182011
Послідовність формування облікової політики бюджетної установи
ОВ Писарчук, СВ Жулій
Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету …, 2011
182011
Особливості формування облікової політики бюджетних установ
ОВ Писарчук, IB Ковальова
Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету …, 2010
182010
Проблемні аспекти формування облікової політики суб’єкта державного сектору
ОВ Писарчук, ОМ Кудіна, ВВ Тютлікова
Технологический аудит и резервы производства 1 (5 (21)), 2015
132015
Вдосконалення методичних підходів до автоматизації обліку з урахуванням специфіки підприємства
ОВ Писарчук, ВС Уварова
Вісник економіки транспорту і промисловості, 348-350, 2010
62010
Особливостi формування облiково-аналiтичного забезпечення управлiння iнновацiйними витратами
АА Пилипенко, ОВ Писарчук
Управлiння розвитком., 113, 2011
42011
Аутстаффінг як один з засобів спрощення кадрового діловиробництва
ОВ Писарчук, АВ Марачевська
КНТУ, 2011
42011
Забезпечення конкурентних переваг за рахунок автоматизації бізнес-процесів підприємства
ОВ Писарчук, ІВ Неминуща
Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету …, 2012
32012
Синтез системи управління інноваційним розвитком машинобудівного підприємства
ОВ Писарчук
Харків, 2008
32008
Аутсорсінг як альтернативна форма організації бухгалтерського обліку
ОВ Писарчук, ІА Яртим
Вісник Національного університету водного господарства та …, 2011
22011
Місце аутсорсінгових та консалтингових компаній в організації обліку
ОВ Писарчук, IB Струкова
Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету …, 2010
22010
Контролінг як складова організації інвестиційного проекту на підприємстві
ОВ Писарчук, ВВ Слабунова
Вісник Міжнародного слов’янського університету, 68-75, 2009
22009
Науково-методичні основи застосування технологій навчання в системі відкритої післядипломної освіти
ЛЛ Ляхоцька, ЛВ Бондаренко, ГС Юзбашева, ІВ Герасименко, ...
ДВНЗ" Університет менеджменту освіти" НАПН України, 2018
12018
Особливості організації бухгалтерського обліку підприємств в контексті змін закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»
ОВ Писарчук
12017
Місце інтелектуального капіталу в розвитку аграрних підприємств
ОВ Писарчук
Глобальні та національні проблеми економіки, С. 479 – 484, 2016
12016
аутсорсинг у системі управління інноваційним розвитком підприємства
МВ Чечетов, ОВ Писарчук
LIbERMAN READINgS–2010: еconomic legacy and modern problems, 351, 0
1
ВІДТВОРЕННЯ БІОЛОГІЧНИХ АКТИВІВ РОСЛИННИЦТВА: ОБЛІКОВИЙ АСПЕКТ
ОВ Писарчук
ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ, 299, 2021
2021
ТРЕНІНГОВІ ЗАНЯТТЯ В ФОРМУВАННІ ІНТЕГРАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ФАХІВЦІВ ОБЛІКОВОГО ПРОФІЛЮ
ОВ Писарчук
2021
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20