Оксана Писарчук, Oksana Pysarchuk, Писарчук О
Оксана Писарчук, Oksana Pysarchuk, Писарчук О
Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics,ХНЕУ ім.С.Кузнеця, кафедра обліку і бізнес
Підтверджена електронна адреса в hneu.net - Домашня сторінка
НазваПосиланняРік
Можливості контролінгу в системі управління інноваційним розвитком підприємства
ГФ Азаренков, ОГ ЗИМА, ОВ ПИСАРчУК
Проблеми економіки, 74-78, 2010
172010
Послідовність формування облікової політики бюджетної установи
ОВ Писарчук, СВ Жулій
Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету …, 2011
142011
Особливості формування облікової політики бюджетних установ
ОВ Писарчук, IB Ковальова
Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету …, 2010
122010
Проблемні аспекти формування облікової політики суб’єкта державного сектору
ОВ Писарчук, ОМ Кудіна, ВВ Тютлікова
Технологический аудит и резервы производства, 46-50, 2015
102015
Формування облiково-аналiтичного забезпечення управлiння витратами пiдприємств та їх об'єднань: монографiя за заг. ред. докт. екон. наук, доцента Пилипенка А. А
АА Пилипенко, IП Дзьобко, ОВ Писарчук
92011
Аутстаффінг як один з засобів спрощення кадрового діловиробництва
ОВ Писарчук, АВ Марачевська
КНТУ, 2011
42011
Вдосконалення методичних підходів до автоматизації обліку з урахуванням специфіки підприємства.[Електронний ресурс]
О Писарчук
Режим доступу: http://www. nbuv. gov. ua/portal/natural/Vetp/2010_29 …, 2010
42010
Розвиток теоретико-методологічних засад обліку, аналізу, контролю і аудиту
А Пилипенко, ГФ Азаренков, О Писарчук
32012
Забезпечення конкурентних переваг за рахунок автоматизації бізнес-процесів підприємства
ОВ Писарчук, ІВ Неминуща
Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету …, 2012
32012
Особливостi формування облiково-аналiтичного забезпечення управлiння iнновацiйними витратами
АА Пилипенко, ОВ Писарчук
Управлiння розвитком., 113, 2011
22011
Аутсорсінг як альтернативна форма організації бухгалтерського обліку
ОВ Писарчук
Вісник Національний університет водного господарства та природокористування …, 2011
22011
Місце аутсорсінгових та консалтингових компаній в організації обліку
ОВ Писарчук, IB Струкова
Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету …, 2010
22010
Контролінг як складова організації інвестиційного проекту на підприємстві
ОВ Писарчук, ВВ Слабунова
Вісник Міжнародного слов’янського університету, 68-75, 2009
22009
Формування послідовності впровадження інновацій
ОВ Писарчук
Управління розвитком: зб. наук. ст.–Х.: ХНЕУ, 39-40, 2006
22006
Визначення можливості впровадження інновації на різних етапах її створення
ОВ Писарчук
Вісник економіки транспорту і промисловості. Спеціальний випуск.–Х …, 2006
22006
Особливості організації бухгалтерського обліку підприємств в контексті змін Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»
ОВ Писарчук
Глобальні та національні проблеми економіки, 2017
12017
Синтез системи управління інноваційним розвитком машинобудівного підприємства
ОВ Писарчук
Харків, 2008
12008
Науково-методичні основи застосування технологій навчання в системі відкритої післядипломної освіти
ЛЛ Ляхоцька, ЛВ Бондаренко, ГС Юзбашева, ІВ Герасименко, ...
ДВНЗ" Університет менеджменту освіти" НАПН України, 2018
2018
ВПРОВАДЖЕННЯ НОВИХ ОБЛІКОВИХ КАТЕГОРІЙ НА ШЛЯХУ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ
О Писарчук
Рекомендовано до друку на засіданні Вченої ради Харківського національного …, 2018
2018
Удосконалення організації економічної безпеки підприємницької діяльності
ССМ Азаренков Г.Ф., Писарчук О.В.
ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ, 4-17, 2017
2017
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20