Follow
Микола Головань
Title
Cited by
Cited by
Year
Компетенція і компетентність: досвід теорії, теорія досвіду
МС Головань
Інститут вищої освіти Національної академії педагогічних наук України, 2008
6222008
Інформатична компетентність: сутність, структура та становлення
МС Головань
Світоч, 2007
1962007
Компетенція та компетентність: порівняльний аналіз понять
МС Головань
Сумський державний університет ім. АС Макаренка, 2011
1802011
Сутність та зміст поняття «дослідницька компетентність»
МС Головань, ВВ Яценко
Теорія та методика навчання фундаментальних дисциплін у вищій школі 7, 55-62, 2012
1262012
Розвиток пізнавальної активності учнів в процесі навчання алгебри і початків аналізу на основі НІТ
МС Головань
УДПУ ім. МП Драгоманова, 1997
671997
Інформатична компетентність як об’єкт педагогічного дослідження
МС Головань
Українська інженерно-педагогічна академія, 2007
532007
Професійна компетентність викладача вищого навчального закладу
МС Головань
Кримський гуманітарний університет, 2014
502014
Модель формування дослідницької компетентності майбутніх фахівців у процесі професійної підготовки
MC Головань
СумДПУ імені АС Макаренка, 2012
452012
Математична компетентність: сутність та структура
МС Головань
Східноєвропейський національний університет, 2014
402014
Формування професійної компетентності майбутніх фахівців-реабілітологів
НМ Компанець
Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету, Вип. 4, 2022
38*2022
ФОРМУВАННЯ ПЕДАГОГІЧНИХ знань І Вмінь майбутніх інженерів-педагогів У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ КОМП'ЮТЕРНИХ ДИСЦИПЛІН
АТ Ашеров, БА Сусь, МС Головань
342007
Компетентісний підхід як методологічна основа вищої професійної освіти
МС Головань
Психологія: реальність і перспективи, 49-53, 2013
312013
Система компетенцій випускника вищого навчального закладу напряму підготовки “фінанси і кредит”
МС Головань
Інститут вищої освіти НАПН України, 2011
292011
Математичні компетентності чи математична компетентність?
МС Головань
Виробничо-видавниче підприємство «Мрія», 2012
272012
Аналіз тенденцій розвитку вищої освіти в умовах глобалізації, інтеграції та інформатизації суспільства
МС Головань
Кримський гуманітарний університет, 2011
232011
Компетентнісна модель випускника економічного ВНЗ напряму підготовки “фінанси і кредит”
МС Головань
Проблеми інженерно-педагогічної освіти. Збірник наукових праць. Випуск, 22-23, 2009
222009
Компетентнісний підхід у навчанні інформатики і комп’ютерної техніки студентів економічного ВНЗ
МС Головань
Проблеми інженерно-педагогічної освіти, 19-32, 2007
222007
Розвиток інформатичної компетентності студентів як педагогічної системи
MC Головань
СумДПУ імені АС Макаренка, 2008
202008
Методичні основи розвитку пізнавальної активності у процесі навчання алгебри і початків аналізу на основі НІТ
МС Головань
Комп’ютерно–орієнтовані системи навчання: Збірник наукових праць.–К.: Комп …, 1998
161998
Зміст дидактичних принципів в умовах навчання на основі нових інформаційних технологій
МС Головань
Суми: СДПУ ім. Макаренка, 17-25, 2000
152000
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20