Микола Головань
Микола Головань
Підтверджена електронна адреса в academy.sumy.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Компетенція і компетентність: досвід теорії, теорія досвіду
МС Головань
Інститут вищої освіти Національної академії педагогічних наук України, 2008
4302008
Інформатична компетентність: сутність, структура та становлення
МС Головань
Світоч, 2007
1712007
Компетенція та компетентність: порівняльний аналіз понять
МС Головань
Сумський державний університет ім. АС Макаренка, 2011
1112011
Сутність та зміст поняття «дослідницька компетентність»
МС Головань, ВВ Яценко
Теорія та методика навчання фундаментальних дисциплін у вищій школі: збірник …, 2012
742012
Розвиток пізнавальної активності учнів в процесі навчання алгебри і початків аналізу на основі НІТ
МС Головань
УДПУ ім. МП Драгоманова, 1997
571997
Інформатична компетентність як об’єкт педагогічного дослідження
МС Головань
Українська інженерно-педагогічна академія, 2007
422007
Професійна компетентність викладача вищого навчального закладу
МС Головань
Кримський гуманітарний університет, 2014
292014
ФОРМУВАННЯ ПЕДАГОГІЧНИХ знань І Вмінь майбутніх інженерів-педагогів У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ КОМП'ЮТЕРНИХ ДИСЦИПЛІН
АТ Ашеров, БА Сусь, МС Головань
292007
Модель формування дослідницької компетентності майбутніх фахівців у процесі професійної підготовки
MC Головань
СумДПУ імені АС Макаренка, 2012
242012
Компетентісний підхід як методологічна основа вищої професійної освіти
МС Головань
Психологія: реальність і перспективи, 49-53, 2013
202013
Система компетенцій випускника вищого навчального закладу напряму підготовки “фінанси і кредит”
МС Головань
Інститут вищої освіти НАПН України, 2011
202011
Компетентнісна модель випускника економічного ВНЗ напряму підготовки “фінанси і кредит”
МС Головань
Українська інженерно-педагогічна академія, 2009
202009
Математична компетентність: сутність та структура
МС Головань
Східноєвропейський національний університет, 2014
192014
Математичні компетентності чи математична компетентність?
МС Головань
Виробничо-видавниче підприємство «Мрія», 2012
192012
Компетентнісний підхід у навчанні інформатики і комп’ютерної техніки студентів економічного ВНЗ
МС Головань
Українська інженерно-педагогічна академія, 2007
182007
Методичні основи розвитку пізнавальної активності у процесі навчання алгебри і початків аналізу на основі НІТ
МС Головань
Комп’ютерно–орієнтовані системи навчання: Збірник наукових праць.–К.: Комп …, 1998
151998
Формування професійної компетентності майбутніх фахівців фінансового профілю в умовах Європейської кредитно-трансферної системи.
МС Головань
Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, 2012
142012
Розвиток інформатичної компетентності студентів як педагогічної системи
MC Головань
СумДПУ імені АС Макаренка, 2008
142008
Аналіз тенденцій розвитку вищої освіти в умовах глобалізації, інтеграції та інформатизації суспільства
МС Головань
Кримський гуманітарний університет, 2011
132011
Використання методу проектів у процесі вивчення інформатики та комп’ютерної техніки в економічному вузі
МС Головань
Теорія та методика навчання математики, фізики, інформатики: Збірник …, 2003
122003
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20