Микола Головань
Микола Головань
Підтверджена електронна адреса в academy.sumy.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Компетенція і компетентність: досвід теорії, теорія досвіду
МС Головань
Інститут вищої освіти Національної академії педагогічних наук України, 2008
3492008
Інформатична компетентність: сутність, структура та становлення
МС Головань
Світоч, 2007
1392007
Компетенція та компетентність: порівняльний аналіз понять
МС Головань
Сумський державний університет ім. АС Макаренка, 2011
722011
Сутність та зміст поняття «дослідницька компетентність»
МС Головань, ВВ Яценко
Теорія та методика навчання фундаментальних дисциплін у вищій школі: збірник …, 2012
552012
Розвиток пізнавальної активності учнів в процесі навчання алгебри і початків аналізу на основі НІТ
МС Головань
УДПУ ім. МП Драгоманова, 1997
541997
Інформатична компетентність як об’єкт педагогічного дослідження
МС Головань
Українська інженерно-педагогічна академія, 2007
352007
ФОРМУВАННЯ ПЕДАГОГІЧНИХ знань І Вмінь майбутніх інженерів-педагогів У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ КОМП'ЮТЕРНИХ ДИСЦИПЛІН
АТ Ашеров, БА Сусь, МС Головань
232007
Модель формування дослідницької компетентності майбутніх фахівців у процесі професійної підготовки
MC Головань
СумДПУ імені АС Макаренка, 2012
212012
Компетентнісна модель випускника економічного ВНЗ напряму підготовки “фінанси і кредит”
МС Головань
Українська інженерно-педагогічна академія, 2009
202009
Професійна компетентність викладача вищого навчального закладу
МС Головань
Кримський гуманітарний університет, 2014
182014
Компетентісний підхід як методологічна основа вищої професійної освіти
МС Головань
Психологія: реальність і перспективи, 49-53, 2013
152013
Компетентнісний підхід у навчанні інформатики і комп’ютерної техніки студентів економічного ВНЗ
МС Головань
Українська інженерно-педагогічна академія, 2007
142007
Математичні компетентності чи математична компетентність?
МС Головань
Виробничо-видавниче підприємство «Мрія», 2012
132012
Система компетенцій випускника вищого навчального закладу напряму підготовки “фінанси і кредит”
МС Головань
Інститут вищої освіти НАПН України, 2011
132011
Формування професійної компетентності майбутніх фахівців фінансового профілю в умовах Європейської кредитно-трансферної системи.
МС Головань
Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, 2012
122012
Методичні основи розвитку пізнавальної активності у процесі навчання алгебри і початків аналізу на основі НІТ
МС Головань
Комп’ютерно–орієнтовані системи навчання: Збірник наукових праць.–К.: Комп …, 1998
121998
Математична компетентність: сутність та структура
МС Головань
Східноєвропейський національний університет, 2014
112014
Розвиток інформатичної компетентності студентів як педагогічної системи
MC Головань
СумДПУ імені АС Макаренка, 2008
102008
Використання методу проектів у процесі вивчення інформатики та комп’ютерної техніки в економічному вузі
МС Головань
Теорія та методика навчання математики, фізики, інформатики: Збірник …, 2003
102003
Аналіз тенденцій розвитку вищої освіти в умовах глобалізації, інтеграції та інформатизації суспільства
МС Головань
Кримський гуманітарний університет, 2011
92011
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20