Микола Головань
Микола Головань
Підтверджена електронна адреса в academy.sumy.ua - Домашня сторінка
НазваПосиланняРік
Компетенція і компетентність: досвід теорії, теорія досвіду
МС Головань
Інститут вищої освіти Національної академії педагогічних наук України, 2008
3162008
Інформатична компетентність: сутність, структура та становлення
МС Головань
Світоч, 2007
1322007
Компетенція та компетентність: порівняльний аналіз понять
МС Головань
Сумський державний університет ім. АС Макаренка, 2011
492011
Розвиток пізнавальної активності учнів в процесі навчання алгебри і початків аналізу на основі НІТ
МС Головань
УДПУ ім. МП Драгоманова, 1997
491997
Сутність та зміст поняття «дослідницька компетентність»
МС Головань, ВВ Яценко
Теорія та методика навчання фундаментальних дисциплін у вищій школі: збірник …, 2012
442012
Інформатична компетентність як об’єкт педагогічного дослідження
МС Головань
Українська інженерно-педагогічна академія, 2007
332007
Модель формування дослідницької компетентності майбутніх фахівців у процесі професійної підготовки
MC Головань
СумДПУ імені АС Макаренка, 2012
182012
Компетентнісна модель випускника економічного ВНЗ напряму підготовки “фінанси і кредит”
МС Головань
Українська інженерно-педагогічна академія, 2009
172009
ФОРМУВАННЯ ПЕДАГОГІЧНИХ знань І Вмінь майбутніх інженерів-педагогів У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ КОМП'ЮТЕРНИХ ДИСЦИПЛІН
АТ Ашеров, БА Сусь, МС Головань
152007
Компетентнісний підхід у навчанні інформатики і комп’ютерної техніки студентів економічного ВНЗ
МС Головань
Українська інженерно-педагогічна академія, 2007
152007
Професійна компетентність викладача вищого навчального закладу
МС Головань
Кримський гуманітарний університет, 2014
132014
Методичні основи розвитку пізнавальної активності у процесі навчання алгебри і початків аналізу на основі НІТ
МС Головань
Комп’ютерно–орієнтовані системи навчання: Збірник наукових праць.–К.: Комп …, 1998
131998
Система компетенцій випускника вищого навчального закладу напряму підготовки “фінанси і кредит”
МС Головань
Інститут вищої освіти НАПН України, 2011
122011
Математичні компетентності чи математична компетентність?
МС Головань
Виробничо-видавниче підприємство «Мрія», 2012
112012
Компетентнісний підхід як методологічна основа вищої професійної освіти
МС Головань
Психологія: реальність і перспективи. Збірник наукових праць Рівненського …, 2011
112011
Формування професійної компетентності майбутніх фахівців фінансового профілю в умовах Європейської кредитно-трансферної системи.
МС Головань
Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, 2012
102012
Критерії якості професійної підготовки майбутніх фінансистів в умовах компетентнісного підходу
М Головань
Молодь і ринок, 35-40, 2011
92011
Модель процесу розвитку інформатичної компетентності студентів економічного профілю
МС Головань
Збірник наукових праць Кам'янець-Подільського національного університету …, 2008
92008
Метод проектів як засіб формування інформатичної компетентності майбутніх економістів
МС Головань
Українська інженерно-педагогічна академія, 2006
82006
Використання методу проектів у процесі вивчення інформатики та комп’ютерної техніки в економічному вузі
МС Головань
Теорія та методика навчання математики, фізики, інформатики: Збірник …, 2003
82003
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20