Підписатись
Вольська Світлана Олексіївна / Svitlana Volska / https://orcid.org/0000-0002-2775-5716
Вольська Світлана Олексіївна / Svitlana Volska / https://orcid.org/0000-0002-2775-5716
Associate Professor at the Department of Fine Arts, Design and Methods of their Teaching
Підтверджена електронна адреса в tnpu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Живописна експресія творів Михайла Кузіва
С Вольська
Літературний Тернопіль: Літературномистецький і громадсько-політичний …, 2015
102015
Кераміка Західного Поділля кінця ХІХ–ХХ століття (історія, типологія, художніо собливості)
СО Вольська
дис.... канд. мистецтвознавства: 17.00. 06/Вольська Світлана Олексіївна. Львів, 2013
92013
Художня кераміка Західного Поділля. Мистецтвознавство України: зб. наук. пр./редкол.: А. Бокотей (голова)[та ін.]. Львів: Афіша, 2011
СО Вольська
Спецвип, 0
6
Search of authenticity in sacral architecture in the territory of western Ukraine
B Cherkes, O Diachok, M Kuziv, M Markovych, S Volska, Z Matsyshyna
IOP Conference Series: Materials Science and Engineering 603 (2), 022078, 2019
42019
Філософська образність живопису Михайла Кузіва
СО Вольська
Published since, 2018
22018
The forms and methods of art disciplines' teaching under the conditions of distance learning
Y Xie, N Rublevska, M Markovych, Z Matsyshyna, S Volska, I Tiutiunnyk
Magnanimitas, 2021
12021
Окремі аспекти розвитку димленої кераміки західного Поділля кінця ХІХ-ХХ століть
СО Вольська
Науковий вісник НЛТУ України 23 (18), 296-301, 2013
12013
Творчість народного майстра Лідії Стасюк: збереження традицій в період глобалізації
СО Вольська
Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв, 7-14, 2009
12009
ОРНАМЕНТ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ КРЕАТИВНОЇ ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ
Т Балбус, Н Рублевська, С Вольська, З Мацишина, І Тарасюк
Вісник науки та освіти, 2023
2023
Художник Михайло Кузів: мистецький прорив сучасності
СО Вольська
2023
Незламний дух українства у творчості Олега Шупляка та Олега Кузіва з Бережанщини
С Вольська, М Кузів
Patrimoniul cultural de ieri–implicaţii în dezvoltarea societăţii durabile …, 2023
2023
Culture and arts in the context of cultural heritage: The Collection of Articles. Klironomy, 1 (4).
OM Diachok, MP Kuziv, SO Volska, NM Datsiuk, H Salcă, AE Creţiu, ...
Tuculart sro, 2022
2022
Тернопільський фарфоровий завод: історія, типологія, художні особливості
ММ Тимошик, СО Вольська
Фоліант, 2021
2021
КОЛЕКЦІЯ ХУДОЖНЬОЇ КЕРАМІКИ ПРОФЕСІЙНИХ МАЙСТРІВ У ТЕРНОПІЛЬСЬКОМУ ОБЛАСНОМУ КРАЄЗНАВЧОМУ МУЗЕЇ
СО Вольська, НВ Рублевська
Scientific review 3 (75), 68-78, 2021
2021
The collection of artistic ceramics for the professional artists’ interior in the ternopil regional museum of local lore
СО Вольська, НВ Рублевська
Науковий огляд, 68-78, 2021
2021
Modern Church Architecture in East Galicia as a Search for New Forms and National Style
B Cherkes, O Diachok, S Myroniuk, Z Matsyshyna, S Volska, ...
IOP Conference Series: Materials Science and Engineering 960 (2), 022108, 2020
2020
Особливості використання традицій декоративно-прикладного мистецтва в школах західноураїнських земель в період ХІХ-початку ХХ століття
ЗА Мацишина, СО Вольська, ІІ Пацалюк
2019
Творчі інспірації тернопільського художника Богдана Федоріва
СО Вольська
ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2018
2018
Художні обереги–феномен українського декоративного мистецтва
СО Вольська, ІО Вербіцька
Published since, 2018
2018
Михайло Кузів. Синтез мистецької та педагогічної діяльності, співзвучний сьогоденню
НВ Рублевська, СО Вольська
2018
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20