Волчек Руслан Николаевич  Volchek Ruslan Nikolaevich Волчек Руслан Миколайович
Волчек Руслан Николаевич Volchek Ruslan Nikolaevich Волчек Руслан Миколайович
Підтверджена електронна адреса в oneu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Економічний аналіз
ЄП Кожанова, ІП Отенко
Х.: ВД “ІНЖЕК, 2005
352005
Сучасні проблеми розвитку економічного аналізу як інструменту ефективності діяльності
НА Волкова, НС Шевчук, ЛО Бойко, РМ Волчек, НЕ Подвальна
Одеса: ОНЕУ, 2012
332012
Канонічні кореляції як аналітичний інструмент управління фінансовим станом харчових підприємств
РМ Волчек, РН Волчек
Інститут аграрної економіки, 2012
152012
Конспект лекцій з дисципліни «Обліково-аналітичне забезпечення управління фінансами підприємства» для студентів-магістрантів денної форми навчання спеціальності «Облік і аудит»
РМ Волчек, АЛ Коляда, ТМ Нікуліна
Одеса: ОНЕУ, ротапринт, 2016
142016
Аналітичне забезпечення прийняття управлінських рішень
РМ Волчек, АЛ Коляда, РН Волчек
142016
Організація та методика економічного аналізу: Навч. посібник для бакалаврів всіх напрямків підготовки.
ЛО Бойко, РМ Волчек, НА Волкова
Одеса, ОДЕУ.–2010–348 с, 2010
112010
Особливості відображення дебіторської заборгованості за товари, роботи та послуги у фінансовій звітності за справедливою вартістю
РМ Волчек, ГО Москалюк
Тези доповідей V Міжнародної науковопрактичної конференції «Перспективи …, 2017
102017
Принципи об’єктивності оцінки вартості збитків, завданих власнику колісного транспортного засобу
СІ Большаков, ВВ Россоха, РМ Волчек
Економіка АПК, 67-76, 2015
62015
Теорія рефлексії в дослідженні фінансового стану підприємства
РМ Волчек, РН Волчек
Інститут аграрної економіки, 2012
62012
Розробка варіантів стратегічних змін у системі антикризового управління харчовими підприємствами
РМ Волчек
Одеса: УДК 338, 330.34-2008, 2008
62008
Реалії застосування методик оцінювання вартості українських підприємств
ВР Миколайович
Аграрний інформаційний науково-виробничий журнал “Агроінком", 95-103, 2012
2*2012
Вступление Украины в ВТО: оценка влияния на эффективность хозяйствования предприятий пищевой промышленности
РН Волчек, РМ Волчек
22008
Особливості конвертації акцій у процесі проведення реструктуризації підприємства
ВР Миколайович
Вісник соціально-економічних досліджень: зб. наук. пр., 68-75, 2007
2*2007
Зворотна вертикальна інтеграція як напрямок стратегії розвитку харчопереробних підприємств Одеського регіону
ВР Миколайович
Збірник наукових праць, серія: економічні науки.  Черкаси: ЧДТУ, 165-169, 2007
2*2007
Визначення резервів конкурентоспроможності підприємств підйомно-транспортного машинобудування
РМ Волчек, РН Волчек
12017
Економічний аналіз
НА Волкова, РМ Волчек, ОМ Гайдаєнко, НЕ Подвальна, НС Шевчук, ...
12015
Ідентифікація сильних та слабких сигналів прояву фінансової кризи на підприємстві
В Руслан Миколайович
Вісник соціально-економічних досліджень: зб. наук. пр., 77-83, 2007
1*2007
Особливості ефективного використання виробничого капіталу харчової промисловості
РМ Волчек, РН Волчек
Одеський державний економічний університет, 2005
12005
Особливості формування обліково-аналітичного інструментарію оцінки активів підприємств транспортної галузі
РМ Волчек
ППЦ «Белка», 2019
2019
Дискусійні питання визначення митної вартості колісних транспортних засобів, що імпортуються в Україну зі США
РМ Волчек
2019
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20