Замлинський В А Zamlynskyi Viktor
Замлинський В А Zamlynskyi Viktor
Подтвержден адрес электронной почты в домене opu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Державна підтримка регіональних програм інноваційного розвитку
ІЮ Гришова, ВА Замлинський, ВВ Кужель
Економіка: реалії часу, 201-206, 2013
722013
Облік основних засобів: переосмислення принципів та завдань
ВА Замлинський
Облік і фінанси АПК, 18-23, 2010
322010
Стратегії розвитку регіонів: шляхи забезпечення дієвості: зб. матеріалів «круглого столу»/за ред. СО Білої.–К.: НІСД, 2011.–88 с.
СО Біла, ОВ Шевченко, ВІ Жук, МО Кушнір, ІВ Валюшко
312011
Implementing Cluster Forms Into National Education Development Strategy
STL Gryshova I.Yu., Zamlynskyi V.A.
Наука і освіта, С. 56-61, 2017
29*2017
Budgetary revenue structure at central level of public administration in the federal countries
N Rekova, I Dolozina, VS Nitsenko, Y Zaitsev, V Zamlynskyi
272018
Financial mechanism of economic security company/T
T Shabatura, I Gryshova, A Galitsky, S Stoyanova-Koval, V Zamlynsky, ...
Shabatura, I. Grishova, A. Galitsky, S. Stoyanova-Koval, V. Zamlynsky, M …, 2013
192013
EVOLUTION OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY APPLIED TO THE CONCEPT OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT
M Yevdokimova, V Zamlynskyi, S Minakova, O Biriuk, O Ilina
Journal of Security and Sustainability Issues, 473-480, 2019
142019
Державна пiдтримка як невiд'ємний механiзм економiчного зростання. Iнституцiйнi чинники розвитку пiдприємницьких структур. Колективна монографiя/Пiд ред. д. е. н., професора ОО …
IЮ Гришова, ВА Замлинський
132013
Фінансово-економічні показники ефективності інвестиційних процесів на підприємстві
ВА Замлинський
Економічний аналіз 16 (2), 12-18, 2014
122014
Conflict Dynamic Model of Innovative Development in the System of Ensuring Competitiveness of an Enterprises
NR V. Zamlynskyi, O. Stanislavyk, O. Halytskyi, M. Korzh
International Journal of Scientific & Technology research, pp. 5322-5325, 2020
112020
THE EFFECT OF DIAGNOSTICS OF CORPORATE CULTURE ON THE OPTIMIZATION OF MANAGEMENT EFFICIENCY
V Zamlynskyi, K Teliukh
Actual scientific research: Collection of scientific articles. - Editoria di …, 2018
102018
Історія України в особах: ІХ–ХУІІ ст./В
В Замлинський
Замлинський, В. Войцеховська, В. Галаган В, 1993
101993
Transformation of integration processes and management by development of the electronic services market
V Koval, V Zamlynskyi, O Kolomiiets
Structural transformation of the national economy in the context of Euro …, 2018
9*2018
Про можливості інтеграції методики нарахування амортизації
ВЗ Т. Кононенко
Бухгалтерський облік і аудит, 24-28, 2003
92003
A conceptual framework to apply financial engineering at the enterprise
V Zamlynskyi, A Zerkal, A Antonov
Baltic Journal of Economic Studies 5 (1), 68-74, 2019
82019
Impact of Corporate Culture on the Company's Development
ВА ЗАМЛИНСЬКИЙ
Облiк i фiнанси, 145-151, 2019
72019
PUBLIC POLICY OF THE MANAGEMENT OF RECRUITING ACTIVITIES
V Zamlynskyi, SD Lyubomira Popova
Proceedings of the 1st International Symposium on Intellectual Economics …, 2019
7*2019
CRISIS MANAGEMENT: COMMUNICATIONAL AND REPUTATIONAL RISKS
V Zamlynskyi, A Livinskyi
Dynamics of the development of world science. Abstracts of the 11th …, 2020
6*2020
EVOLUTION OF SOCIAL RESPONSIBILITY APPLIED TO THE CONCEPT OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT: MAINSTREAM OF THE 20TH CENTURY
HA Maria Yevdokimova, Victor Zamlynskyi, Eduard Kuznietsov, Olena Sakovska
JOURNAL OF SECURITY AND SUSTAINABILITY ISSUES 8 (1), 69-78, 2018
62018
The role of communication and business reputation in anti-crisis management Scientific achievements of modern society
V Zamlynskyi, O Zamlynska
9th International scientific and practical conference. Cognum Publishing …, 2020
52020
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20