Oleg Tereshchenko
Oleg Tereshchenko
Head of Corporate Finance and Controlling Department KNEU
Підтверджена електронна адреса в kneu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Фінансова діяльність суб’єктів господарювання
ОО Терещенко
К.: КНЕУ, 554, 2003
1087*2003
Фінанси підприємств
АМ Поддєрьогін, МД Білик, ЛД Буряк, АП Куліш, ГГ Нам, ...
К.: КНЕУ, 552, 2000
784*2000
Фінансова санація та банкрутство підприємств: Навч. посібник
ОО Терещенко
К.: кнеу 412, 2000
755*2000
Антикризове фінансове управління на підприємстві: монографія
ОО Терещенко
KNEU, 2004
7332004
Редкол.: ВС Стельмах (голова) та ін
Е банківської справи України
К.: Молодь, Ін Юре 680, 4, 2001
399*2001
Фінансовий менеджмент
АМ Поддєрьогін, МД Білик, ЛД Буряк, НЮ Невмержицька, ...
К.: КНЕУ, 2005
348*2005
Дискримінантна модель інтегральної оцінки фінансового стану підприємства
О Терещенко
Економіка України, 38-44, 2003
180*2003
Фінансовий контролінг
ОО Терещенко, НД Бабяк
К.: КНЕУ, 2013
1592013
Управління фінансовою санацією підприємств
ОО Терещенко
К.: КНЕУ, 2006
142*2006
Фiнансова дiяльнiсть суб’єктiв господарювання: Навч. посiбник. для самостійного вивчення дисципліни
СВО О.О. Терещенко, Я. І. Невмержицький, А. П. Куліш, С. І. Терещенко, О. П ...
1242006
Поняття «контролінг» та «управлінський облік» у теорії і практиці
ОО Терещенко
Фінанси України 8, 137-145, 2006
86*2006
Контролінг у системі антикризового управління підприємством
ОО Терещенко
Фінанси України, 56-63, 2001
86*2001
Нові підходи до оцінки кредитоспроможності позичальників – юридичних осіб
О Терещенко
Вісник Національного банку України, 26-30, 2012
65*2012
Фінансові домінанти реструктуризації підприємств
ОО Терещенко, НВ Волошанюк
Фінанси України, 82-90, 2009
64*2009
Антикризове управління фінансами підприємств
ОО Терещенко
К.: КНЕУ, 2005
55*2005
Управління вартістю підприємства в системі фінансового менеджменту
ОО Терещенко, МВ Стецько
Фінанси України, 91-99, 2007
532007
Antykryzove finansove upravlinnia na pidpryiemstvi [Anticrisis financial management at the enterprise]
OO Tereshchenko
Kyiv: KNEU, 2004
532004
Сучасний стан та перспективи розвитку фінансового контролінгу
ОО Терещенко, ДГ Савчук, ДМ Стащук
Фінанси України, 117-126, 2011
51*2011
Оцінка кредитних ризиків: відповідність новацій НБУ міжнародній практиці
О Терещенко
Вісник Національного банку України, 4-8, 2012
502012
Концепція фінансового контролінгу в Україні
ОО Терещенко
Формування ринкової економіки, 12-20, 2008
37*2008
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20