Подписаться
Росохата Анна Сергіївна.
Росохата Анна Сергіївна.
Другие именаAnna Rosokhata, Anna Rosohata
Senior lecturer at Department of Marketing. Academic & Research Institute of Business, Economics
Подтвержден адрес электронной почты в домене kmm.sumdu.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Формування організаційно-економічного механізму прогнозування перспективних напрямів інноваційного розвитку промислового підприємства
НС Ілляшенко, АС Росохата
Ефективна економіка, 2015
46*2015
Трендвотчинг як інструмент визначення стратегічних напрямків розвитку
НС Ілляшенко, АС Росохата
Маркетинг і менеджмент інновацій, 29-35, 2011
44*2011
Аналіз теоретичних основ наукового прогнозування на засадах маркетингу
АС Росохата
Маркетинг і менеджмент інновацій, 99-111, 2012
30*2012
Import substitution as a means of image forming: Prospects forecast of industrial enterprises in Ukraine
T Kysil, A Kolodka, A Rosokhata
Economics & Sociology 7 (2), 123, 2014
242014
Формування методичного апарату прогнозування напрямів інноваційної діяльності промислового підприємства
АС Росохата
Економіка і управління, 115-121, 2014
23*2014
Rating tendencies of the innovative development prognostication system at the industrial enterprise
AS Rosokhata
Sumy State University, 2014
212014
Інновації у маркетингу і менеджменті: монографія
СМ Ілляшенко
Суми: Папірус, 2013
182013
Трендвотчінговий аналіз як основа формування брендів
АС Росохата
Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган …, 2011
182011
Трендвотчінг як напрямок прогнозування інноваційного розвитку промислового підприємства з виробництва машин та устаткування
АС Росохата
Вісник Національного технічного університету ХПІ. Сер.: Технічний прогрес та …, 2014
172014
Узагальнена класифікація методів прогнозування напрямів інноваційної діяльності промислових підприємств
АС Росохата
Економічний простір, 257-266, 2013
152013
Визначення пріоритетності та перспективності напрямів інноваційного розвитку промислового підприємства
АС Росохата
Маркетинг інновацій і інновації у маркетингу: збірник тез доповідей VІIІ …, 2014
122014
Поведінка споживачів у цифровому середовищі під впливом пандемії COVID-19: важливість фактору здоров’я та транспарентності бізнесу
АС Росохата, НЄ Летуновська, ВО Макерська, ВВ Кропива
Західноукраїнський національний університет, 2021
112021
Методичні засади адаптації підприємства до тенденцій розвитку суспільства
НС Ілляшенко, АС Росохата
Дніпровський державний аграрно-економічний університет, 2018
112018
Застосування методів моделювання у прогнозуванні напрямів інноваційного розвитку промислових підприємств
АС Росохата
Sp. z oo «Nauka i studia», 2014
112014
Окремі питання економічної безпеки: дослідження впливу змін у міграційних процесах на економічний та інноваційний розвиток країн
АС Росохата, ЛЮ Сагер
Сумський державний університет, 2020
82020
Класифікація методів економіко-математичного моделювання у прогнозуванні інноваційного розвитку промислових підприємств
АС Росохата
«Бял ГРАД-БГ» ООД, 2014
82014
Дослідження методичного інструментарію маркетингу територій через розвиток малого та середнього підприємництва
АС Росохата, ЛМ Хоменко, A Ясніковський, КВ Дмитрук
72021
Екологічна відповідальність підприємств в умовах глобальних трансформацій. Актуальні проблеми молоді в сучасних соціально-економічних умовах: Матеріали Міжнародної науково …
АС Росохата, АМ Цуненко, ГМ Вода
Житомир: ПП “ДжіВіЕс, 85-86, 2020
62020
Екологічні проблеми України та способи їх вирішення. Актуальні проблеми молоді в сучасних соціально-економічних умовах: Матеріали Міжнародної науковопрактичної конференції, 23 …
АС Росохата, СВ Кадуріна, АС Павлова
Житомир: ПП “ДжіВіЕс, 141-142, 2020
62020
Фундаментальні основи формування механізмів забезпечення інноваційного розвитку економічних систем. Порівняльний аналіз національних моделей формування механізмів забезпечення …
СМ Ілляшенко, ОВ Прокопенко, ЛГ Мельник, ОС Тєлєтов, ВВ Божкова, ...
Вид-во СумДУ, 2011
62011
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20