To edit, sign in as gnateykooleg@gmail.com.
Follow
Олег Гнатейко
Олег Гнатейко
професор Львівський національний медичний Університет ім.Д.Галицького, директор ІСП НАМНУ
Verified email at meduniv.lviv.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Екогенетичні аспекти патології людини, спричиненої впливом шкідливих факторів зовнішнього середовища
ОЗ Гнатейко, НС Лук’яненко
Здоровье ребенка 6, 9, 2007
932007
Деякі аспекти проблеми ранньої діагностики бронхіальної астми в дітей
ОЗ Гнатейко, ОМ Садова
Здоровье ребенка, 20, 2009
192009
Проблемні питання в діагностиці автоімунних тиреоїдитів у дітей
ОЗ Гнатейко, ЗВ Осадчук, НВ Іленьків
Здоровье ребенка, 16, 2009
92009
Лук’яненко НС Екогенетичнi аспекти патологiї людини, спричиненої впливом шкiдливих факторiв зовнiшнього середовища
ОЗ Гнатейко
Здоровье ребенка., 82, 2007
92007
Деякі аспекти проблеми діагностики бронхіальної астми у дітей
ОЗ Гнатейко
Здоровье ребенка, 118-122, 2009
82009
Стан та перспективи розвитку медичної генетики в Україні
ОЗ Гнатейко
Журнал АМН України 9 (4), 649-655, 2003
72003
Пропедевтична педіатрія
ВГ Майданник, ВГ Бурлай, ОЗ Гнатейко, КД Дука, ЮМ Нечитайло, ...
Вінниця: Нова книга, 231-317, 2012
62012
Молекулярно-генетические основы и стратегия анализа бронхиальной астмы у детей
ЛЯ Литвинец, ОБ Синоверская, ОЗ Гнатейко, НВ Виштак
Здоровье ребенка, 85-89, 2012
62012
Дослідження динаміки частоти уроджених вад розвитку в районах Рівненської області, уражених унаслідок Чорнобильської катастрофи
ОЗ Гнатейко, ЗМ Федоришин, НІ Кіцера
Український радіологічний журнал, 145-147, 2002
62002
Деякi маркери дiагностики донозоологiчних станiв здоров’я дiтей молодшого шкiльного вiку
ГС Чайковська, ОЗ Гнатейко, НВ Московяк, ВI Федоренко
Педiатрiя, акушерство та гiнекологiя, 49, 2010
52010
Деякi аспекти проблеми ранньої дiагностики бронхiальної астми в дiтей
ОЗ Гнатейко, ОМ Садова
Здоровье ребенка, 34, 2009
52009
Вплив екологічно несприятливого довкілля на формування тиреоїдної патології в дітей на фоні йодного дефіциту
NS Kosmynina, OZ Gnateyko, GS Chaykovska
CHILDS HEALTH, 45-48, 2014
42014
Вплив антропогенно забрудненого довкілля на стан здоров’я дітей
НР Кеч, ОЗ Гнатейко, НС Лук’яненко
Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології, 58-60, 2013
42013
Сучасний стан природжених розвитку людини вад
ОП Антонюк, ОЗ Гнатейко, НМ Прокопчук, НВ Гельнер
Вісник проблем біології і медицини, 12-19, 2016
32016
Що відомо про ізольований некомпактний міокард?
ІЮ Авраменко, М Жук, В Кавалєц, ОЗ Гнатейко, РЯ Ковальський
Современная педиатрия, 133, 2013
32013
Аналіз летальності та факторів підвищеного ризику народження дітей з уродженими вадами серця
GS Chaykovska, OZ Gnateyko
CHILDS HEALTH, 67-70, 2012
32012
Частота вроджених вад серця в структурі летальності новонароджених дітей та немовлят першого року життя
ГС Чайковська, ОЗ Гнатейко, ОБ Куриляк
Международный журнал педиатрии, акушерства и гинекологии 2 (2), 5-8, 2012
32012
Аналіз частоти супутніх аномалій у дітей із природженими вадами розвитку шлунковокишкового тракту, передньої черевної стінки та діафрагми
МВ Лучак
Бук. мед. вісник 16 (4), 64, 2012
32012
Функціональні розлади біліарного тракту при патології гастродуоденальної зони у дітей
ОЗ Гнатейко
Здоровье ребенка 1, 36, 2012
32012
Состояние костной ткани у детей из екологически детерминированной патологией в динамике лечения
НР Кеч, ОЗ Гнатейко, НС Лукьяненко, МА Лучинский, СО Печеник, ...
Вестник стоматологии, 113-117, 2010
32010
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20