To edit, sign in as gnateykooleg@gmail.com.
Олег Гнатейко
Олег Гнатейко
професор Львівський національний медичний Університет ім.Д.Галицького, директор ІСП НАМНУ
Verified email at meduniv.lviv.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Екогенетичні аспекти патології людини, спричиненої впливом шкідливих факторів зовнішнього середовища
ОЗ Гнатейко, НС Лук’яненко
Здоровье ребенка, 9, 2007
842007
Деякі аспекти проблеми ранньої діагностики бронхіальної астми в дітей
ОЗ Гнатейко, ОМ Садова
Здоровье ребенка, 20, 2009
192009
Проблемні питання в діагностиці автоімунних тиреоїдитів у дітей
ОЗ Гнатейко, ЗВ Осадчук, НВ Іленьків
Здоровье ребенка, 16, 2009
82009
Лук'яненко НС Екогенетичнi аспекти патологiї людини, спричиненої впливом шкiдливих факторiв зовнiшнього середовища
ОЗ Гнатейко
Здоровье ребенка., 82, 2007
82007
Деякі аспекти проблеми діагностики бронхіальної астми у дітей
ОЗ Гнатейко
Здоровье ребенка, 118-122, 2009
72009
Стан та перспективи розвитку медичної генетики в Україні
ОЗ Гнатейко
Журнал АМН України 9 (4), 649-655, 2003
72003
Дослідження динаміки частоти уроджених вад розвитку в районах Рівненської області, уражених унаслідок Чорнобильської катастрофи
ОЗ Гнатейко, ЗМ Федоришин, НІ Кіцера
Український радіологічний журнал, 145-147, 2002
62002
Деякi маркери дiагностики донозоологiчних станiв здоров’я дiтей молодшого шкiльного вiку
ГС Чайковська, ОЗ Гнатейко, НВ Московяк, ВI Федоренко
Педiатрiя, акушерство та гiнекологiя, 49, 2010
52010
Деякi аспекти проблеми ранньої дiагностики бронхiальної астми в дiтей
ОЗ Гнатейко, ОМ Садова
Здоровье ребенка, 34, 2009
52009
Вплив антропогенно забрудненого довкілля на стан здоров’я дітей
НР Кеч, ОЗ Гнатейко, НС Лук’яненко
Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології, 58-60, 2013
42013
Сучасний стан природжених розвитку людини вад
ОП Антонюк, ОЗ Гнатейко, НМ Прокопчук, НВ Гельнер
Вісник проблем біології і медицини, 12-19, 2016
32016
Що відомо про ізольований некомпактний міокард?
ІЮ Авраменко, М Жук, В Кавалєц, ОЗ Гнатейко, РЯ Ковальський
Современная педиатрия, 133, 2013
32013
Молекулярно-генетические основы и стратегия анализа бронхиальной астмы у детей
ЛЯ Литвинець, ОБ Синоверська, ОЗ Гнатейко, НВ Виштак
Здоровье ребенка, 85-89, 2012
32012
Аналіз летальності та факторів підвищеного ризику народження дітей з уродженими вадами серця
ГС Чайковська, ОЗ Гнатейко
Журнал Здоровье ребенка 4, 39, 2012
32012
Функціональні розлади біліарного тракту при патології гастродуоденальної зони у дітей
ОЗ Гнатейко
Здоровье ребенка 1, 36, 2012
32012
Роль фекальних біомаркерів запалення у диференційній діагностиці органічних та функціональних захворювань кишечника у дітей
ОЛ Личковська, ОЗ Гнатейко, ОГ Яворський, ХО Семен, ХБ Козерема, ...
Сучасна гастроентерологія, 28-34, 2015
22015
Здоровье ребенка
ОЭ Абатуров, ОП Волосовец, ЕИ Юлиш
№ 8, 88-93, 2014
22014
Клінічно-параклінічна характеристика стану гепатобіліарної системи у дітей, які проживають в екологічно несприятливому районі
MV Luchak, OZ Hnateiko, NS Lukianenko, SO Pechenyk
Буковинський медичний вісник 17 (2 (66)), 80-82, 2013
22013
Частота вроджених вад серця в структурі летальності новонароджених дітей та немовлят першого року життя
ГС Чайковська
Международный журнал педиатрии, акушерства и гинекологии 2 (2), 5-8, 2012
22012
Аналіз частоти супутніх аномалій у дітей із природженими вадами розвитку шлунковокишкового тракту, передньої черевної стінки та діафрагми
МВ Лучак, ОЗ Гнатейко, НС Лук’яненко, НС Косминіна
Бук. мед. вісник 16 (4), 64, 2012
22012
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20