Mykola Berezovyi / Микола Березовий / Mykola Berezovyy
Mykola Berezovyi / Микола Березовий / Mykola Berezovyy
Associate Professor of Mechanics, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine
Подтвержден адрес электронной почты в домене nubip.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Аналітичне дослідження руху машинного агрегату
ВМ Булгаков, ОО Сипливець, МГ Березовий
Збірник наукових праць Національного аграрного університету “Механізація …, 1999
61999
Longitudinal oscillations of the sugar beet root crop body at vibrational digging up from soil
V Bulgakov, I Holovach, M Berezovyy
Research in Agricultural Engineering 51 (3), 99-104, 2005
5*2005
Теоретична механіка
ВМ Булгаков, ВВ Яременко, ОМ Черниш, МГ Березовий
Київ: ЦУЛ, 640, 2016
3*2016
Теоретична механіка. Ч. І. Статика. Кінематика
ОІ Литвинов, ЯМ Михайлович, АВ Бойко, МГ Березовий
Київ: Агроосвіта (Lytvynov, O. I., Mykhailovych, Ya. M., Boiko, A. V …, 2013
3*2013
Теоретична механіка. Ч. ІІ. Динаміка. Основи аналітичної механіки
ОІ Литвинов, ЯМ Михайлович, АВ Бойко, МГ Березовий
Київ: Агроосвіта (Lytvynov, O. I., Mykhailovych, Ya. M., Boiko, A. V …, 2013
32013
Обґрунтування технологічних і конструктивних параметрів робочих органів машини для збирання гички цукрового буряку
М Березовий
National Agrarian University, Kiev, Ukraine, 2007
32007
Розробка та дослідження нової гичкозбиральної машини
V Bulgakov, I Holovach, M Berezovyy, O Eremenko
MOTROL – Motorization and Power Industry in Agriculture / Motoryzacja i …, 2006
3*2006
Математична модель вібраційного викопування коренеплоду цукрового буряку
ІВ Головач, МГ Березовий, ОМ Черниш
Механізація і електрифікація сільського господарства, 166-178, 2012
22012
Використання сучасних методів механіки для сільського господарства
ГМ Калетнік, ОМ Черниш, МГ Березовий
Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету …, 2012
22012
Експериментальні дослідження удосконаленої конструкції робочих органів для транспортування і завантаження гички
ВМ Булгаков, МГ Березовий
Науковий вісник НАУ: Зб. наук. пр.–К.: НАУ, 283-296, 2000
22000
Сучасні тенденції розвитку технологій зрізування гички цукрового буряка
ВМ Булгаков, МГ Березовий, ОО Сипливець
Механізація сільськогосподарського виробництва : Зб. наук. праць НАУ 2, 23-25, 1997
2*1997
Універсальна косарка-подрібнювач для фермерських господарств
ВМ Булгаков, ДГ Войтюк, МГ Березовий, ОО Сипливець
Технічний прогрес у сільськогосподарському виробництві: Матеріали. міжнар …, 1997
21997
Моделювання руху гичко збиральної машини по нерівностях поверхні ґрунту
МГ Березовий, ОІ Литвинов, ВМ Пришляк, ЮМ Андрєєв
Праці Таврійського державного агротехнологічного університету, 116-126, 2012
12012
Теория подъёмных установок для комплексов по выращиванию гидропонного зелёного корма
ГН Калетник, ОН Соколенко, НГ Березовый
Науковий вісник НУБіП України 144 (4), 19-29, 2010
12010
The plane interaction theory of the cleaning vane with the head of a root crop
V Bulgakov, I Holovach, M Berezovyy, J Nowak
TEKA Commission of motorization and power industry in agriculture 6, 5-23, 2006
12006
Проектування технічних систем обладнання лісового комплексу (вібраційної дії)
ВМ Булгаков, ІВ Головач, ОМ Черниш, МГ Березовий, ВВ Яременко
Київ: Центр учбової літератури (навчальний посібник: ISBN 978-611-01-2133-0), 2020
2020
Прикладна механіка
ВМ Булгаков, ВВ Адамчук, ОМ Черниш, МГ Березовий, ГМ Калетнік, ...
підручник. К.: Центр учбової літератури, 2020. 906 с., 906, 2020
2020
Проектування машин вібраційної дії
ВМ Булгаков, ОМ Черниш, МГ Березовий, ВВ Яременко
Київ: Центр учбової літератури (підручник: перше перевидання ISBN 978-611 …, 2019
2019
Теоретична механіка. Розв'язування задач із застосуванням програм математичного моделювання
ОМ Черниш, МГ Березовий, ВВ Яременко, ІВ Головач
Київ: Центр учбової літератури (навчальний посібник: ISBN 978-611-01-1246-8), 2018
2018
Теорія механізмів і машин. Частина І
ОМ Черниш, МГ Березовий, ВВ Яременко
Київ: Центр учбової літератури (навчальний посібник: ISBN 978-611-01-1238-3), 2018
2018
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20