Олена Кульбабська
Олена Кульбабська
професор, завідувач кафедри сучасної української мови, Чернівецький національний університет імені
Підтверджена електронна адреса в chnu.edu.ua - Домашня сторінка
НазваПосиланняРік
Вторинна предикація у простому реченні
ОВ Кульбабська
монографія/ОВ Кульбабська.–Чернівці: Чернів. нац. ун-т, 672 с., 2011
44*2011
Напівпредикативні конструкції в сучасній українській мові: дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.01. „Українська мова”. — Івано-Франківськ, 1998 …
ОВ Кульбабська
Ö канд. філол. наук. ï Івано-Франківськ, 1998
151998
Стилістичні характеристики заголовка як прагматичного знака журналістського тексту
ОІ Кульбабська Олена
Актуальні проблеми синтаксису : матеріали міжнародної наук. конф. (Чернівці …, 2006
72006
Українська мова: Схеми, таблиці, тести : навчальний посібник [для студентів вищих навчальних закладів]
Н Гуйванюк, О Кардащук, О Кульбабська
Львів : Світ, 2005
7*2005
Складні ускладнені речення: Теоретично-практичний блок [Текст] : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів
Н Гуйванюк, О Кульбабська
Чернівці : Рута, 2003
72003
Концептуальна картина світу в повісті Ольги Кобилянської „Земля”
КО Кардащук Олена
Південний архів. Філологічні науки : зб. наук. праць / ред. кол. : Олексенко …, 2002
5*2002
Концепт каяття в повісті Ольги Кобилянської „Земля”
КОВ Кардащук О. В.
Наукова спадщина професора С. В. Семчинського і сучасна філологія : зб. наук …, 2001
52001
Типологія наукових підходів до вивчення категорії предикації
Н Гуйванюк, О Кульбабська
Мовознавство, С. 55—63, 2008
42008
Вторинна предикація: семантична та морфолого-синтаксична типологія : дис. на здобуття наук. ступеня доктора філол. наук : спец. 10.02.01. „Українська мова” / Олена Валентинівна …
ОВ Кульбабська
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 2011
32011
Текстотвірна функція епітета в художньому тексті
О Кульбабська, О Кардащук
Вісник Харківського національного університету : зб. наук. праць / ред. кол …, 2006
3*2006
Вторинна предикація та засоби її вираження у простому реченні
ОВ Кульбабська
ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка, 108-111, 2006
32006
Відокремлення як формальний засіб вираження вторинної предикації
О Кульбабська
Науковий вісник Чернівецького університету. Серія «Слов’янська філологія …, 2006
32006
Синтаксис сучасної української мови. Схеми і таблиці : навч. посібник
КОВ Гуйванюк Н. В. , Кардащук О. В.
Чернівці : Рута, 2000
32000
Синтаксис сучасної української мови. Схеми і таблиці : навч. посібник
КОВ Гуйванюк Н. В. , Кардащук О. В.
Чернівці : Рута, 1999
3*1999
„Пишу, як серце диктує…” (Роль Сидора Воробкевича в історії української літературної мови на Буковині в другій половині ХІХ ст.)
О Кульбабська, Н Шатiлова
Українська мова, С. 116—130, 2012
22012
Вторинні предикати: лінгвальний статус, класифікація і репрезентація в сучасній українській мові
О Кульбабська
Лінгвістичні студії : зб. наук. праць / укл. : Анатолій Загнітко (наук. ред …, 2009
22009
Синтаксична сутність мотивованості складного слова
КОВ Кардащук О. В.
Актуальні проблеми менталінгвістики : зб. наук. статей за матеріалами V …, 2007
22007
Типи предикації в сучасній українській мові
О Кульбабська
Лінгвістичні студії : зб. наук. праць / укл. : Анатолій Загнітко [та ін …, 2001
2*2001
Дієприслівникові звороти та їх синоніми
О Кульбабська
Українська мова і література: історія, сучасний стан, перспективи розвитку …, 1999
21999
Функційний потенціал вставних конструкцій у газетно-публіцистичному тексті
ОВ Кульбабська
Одеський лінгвістичний вісник, 106-110, 2017
12017
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20