Подписаться
Olena Kulbabska
Olena Kulbabska
Другие именаОлена Кульбабська, Кульбабська О.В.
Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University
Подтвержден адрес электронной почты в домене chnu.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Вторинна предикація у простому реченні
ОВ Кульбабська
монографія/ОВ Кульбабська.–Чернівці: Чернів. нац. ун-т, 672 с., 2011
92*2011
Напівпредикативні конструкції в сучасній українській мові: дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.01. „Українська мова”. — Івано-Франківськ, 1998 …
ОВ Кульбабська
Ö канд. філол. наук. ï Івано-Франківськ, 1998
261998
Синтаксис сучасної української мови. Схеми і таблиці : навч. посібник
ОВК Н.В. Гуйванюк, О.В. Кардащук
Чернівці : Рута, 1999
20*1999
Складні ускладнені речення: Теоретично-практичний блок [Текст] : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів
Н Гуйванюк, О Кульбабська
Чернівці : Рута, 2003
172003
Пишу, як серце диктує...” (Ідіостиль Сидора Воробкевича) : монографія
ОВ Кульбабська, НО Шатілова
Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2016
152016
Стилістичні характеристики заголовка як прагматичного знака журналістського тексту
ОІ Кульбабська Олена
Актуальні проблеми синтаксису : матеріали міжнародної наук. конф. (Чернівці …, 2006
122006
Концепт каяття в повісті Ольги Кобилянської „Земля”
ОВК О.В. Кардащук
Наукова спадщина професора С. В. Семчинського і сучасна філологія : зб. наук …, 2001
112001
Українська мова: Схеми, таблиці, тести : навчальний посібник [для студентів вищих навчальних закладів]
Н Гуйванюк, О Кардащук, О Кульбабська
Львів : Світ, 2005
10*2005
Текстотвірна функція епітета в художньому тексті
О Кульбабська, О Кардащук
Вісник Харківського національного університету : зб. наук. праць / ред. кол …, 2006
8*2006
Вторинна предикація та засоби її вираження у простому реченні
ОВ Кульбабська
ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка, 108-111, 2006
82006
Формування м’яких навичок студентів-філологів у міжрегіональному проєкті з інфомедійної грамотності
ОМ Семеног, О Кульбабська
СумДПУ імені АС Макаренка, 2021
72021
Типологія наукових підходів до вивчення категорії предикації
Н Гуйванюк, О Кульбабська
Мовознавство, С. 55—63, 2008
62008
Українська мова
НВ Гуйванюк, ОВ Кардащук, ОВ Кульбабська
Схеми, таблиці, тести/НВ Гуйванюк, ОВ Кардащук, ОВ Кульбабська–Львів: Світ, 2005
62005
Функційний потенціал вставних конструкцій у газетно-публіцистичному тексті
ОВ Кульбабська
Одеський лінгвістичний вісник, 106-110, 2017
52017
Основи мовознавчих досліджень : модульний курс : навч. посібник
ОВ Кульбабська, НО Шатілова
Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2016
52016
Семантико-синтаксичні відношення рівня простого речення
О Кульбабська
Типологія та функції мовних одиниць : наук. журнал / гол. ред. : Костусяк Н …, 2015
52015
Вторинна предикацiя у простому реченнi: монографiя
ОВ Кульбабська
52011
Напівпредикативні конструкції як засіб компресії (" згущення думки”)
ОВ Кульбабська
Вид-во НПУ імені МП Драгоманова, 2011
52011
Відокремлення як формальний засіб вираження вторинної предикації
ОВ Кульбабська
Науковий вісник Чернівецького університету. Серія «Слов’янська філологія …, 2006
52006
Вторинна предикація: семантична та морфолого-синтаксична типологія
О Кульбабська
Чернівецький нац. ун-т імені Юрія Федьковича, 2011
42011
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20