Ольга Дейнека (Olga Deyneka)
Ольга Дейнека (Olga Deyneka)
Подтвержден адрес электронной почты в домене uabs.sumdu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Фінансовий аналіз
ІО Школьник, ІМ Боярко, ОВ Дейнека, НА Дехтяр, ОВ Люта, НГ Пігуль, ...
Центр учбової літератури, 2016
232016
Ефективність фінансів державного сектору економіки в системі управління соціально-економічним розвитком України
ІМ Боярко, НА Дехтяр, ОВ Дейнека, НА Дехтярь, ОВ Дейнека
Університетська книга, 2012
162012
Ефективність фінансів державного сектору економіки в системі управління соціально-економічним розвитком України
ІМ Боярко, НА Дехтяр, ОВ Дейнека, НА Дехтярь, ОВ Дейнека
Університетська книга, 2012
162012
Сутність поняття «фінансовий результат» та особливості його формування
ОВ Дейнека, ОА Остапенко
Молодіжн. наук. вісн. УАБС НБУ. Економічні науки, 353-360, 2013
152013
Оптимізація структури джерел формування оборотного капіталу підприємства
ОВ Дейнека, ОВ Дейнека, КМ Юрченко
Подільський державний аграрно-технічний університет, 2012
142012
Ефективність фінансів державного сектора економіки: сутність, значення та фактори формування
НА Дехтяр, НА Дехтярь, ІМ Боярко, ОВ Дейнека, ОВ Дейнека
Тернопільський інститут агропромислового виробництва НААН України, 2011
122011
Порівняльна характеристика принципів реалізації бюджетної політики країн ЄС та України в частині формування державних видатків
НА Дехтяр, ІМ Боярко, ОВ Дейнека
Бізнес Інформ, 45-50, 2013
112013
Державні видатки в економіці країни: монографія
ІМ Боярко, НА Дехтяр, ОВ Дейнека
Суми: Корпункт, 2013
92013
Систематизація суб’єктів державного сектора економіки України
ОВ Дейнека, ОВ Дейнека
92011
Основи функціонування фінансів державного сектора як складової фінансової системи
НА Дехтяр, НА Дехтярь, ОВ Дейнека, ОВ Дейнека
Українська академія банківської справи Національного банку України, 2009
92009
Система показників ефективності функціонування суб’єктів державного сектора економіки
ОВ Дейнека
Contents. htm, 2009
92009
Finansovyi analiz [Financial analysis]
IO Shkolnyk, IM Boiarko, OV Deineka
Kyiv: Tsentr uchbovoi literatury [in Ukrainian], 2016
82016
Ефективність функціонування фінансів державного сектора економіки України
ОВ Дейнека, ОВ Дейнека
Українська академія банківської справи Національного банку України, 2010
82010
Взаємозв’язок масштабів та ефективності функціонування державного сектору економіки
ОВ Дейнека
Актуальні проблеми економіки, 99, 2009
82009
Особливості врахування додаткових (суб’єктивних) факторів при проведенні оцінки кредитоспроможності позичальника–юридичної особи
Н Дехтяр, О Дейнека, І Боярко
Вісник Національного банку України, 71-75, 2015
72015
Фінансово-економічна безпека підприємства: сутність та механізм забезпечення
НА Дехтяр, НА Дехтярь, ОВ Дейнека, ОВ Дейнека
Гельветика, 2015
62015
Управління оборотними активами підприємства
НА Дехтяр, ОВ Дейнека, ТМ Чорноус
Економіка та суспільство, 572, 2017
52017
Аналіз бюджетної політики країн ЄС та України у сфері формування та використання державних видатків
І Боярко, Н Дехтяр, О Дейнека
Вісник Національного банку України, 17-21, 2013
52013
Аналіз бюджетної політики країн ЄС та України у сфері формування та використання державних видатків
І Боярко, Н Дехтяр, О Дейнека
Вісник Національного банку України, 17-21, 2013
52013
Efektyvnist’Finansiv Derzhavnogo Sektoru Ekonomiky v Systemi Upravlinnya Sotsial’no_Ekonomichnym Rozvytkom Ukrainy [Efficiency of Finances of State’s Sector in the System of …
IM Boyarko, NA Dekhtyar, OV Deineka
Sumy, Univer. Knyga, 2012
52012
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20