Ольга Дейнека (Olga Deyneka)
Ольга Дейнека (Olga Deyneka)
Подтвержден адрес электронной почты в домене uabs.sumdu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Фінансовий аналіз
ІО Школьник, ІМ Боярко, ОВ Дейнека, НА Дехтяр, ОВ Люта, НГ Пігуль, ...
Центр учбової літератури, 2016
382016
Ефективність фінансів державного сектору економіки в системі управління соціально-економічним розвитком України
ІМ Боярко, НА Дехтяр, ОВ Дейнека
Університетська книга, 2012
212012
Ефективність фінансів державного сектору економіки в системі управління соціально-економічним розвитком України
ІМ Боярко, НА Дехтяр, ОВ Дейнека
Університетська книга, 2012
212012
Сутність поняття «фінансовий результат» та особливості його формування
МЮ Романенко
ДІЯЛЬНОСТІ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ, 227, 2014
152014
Оптимізація структури джерел формування оборотного капіталу підприємства
ОВ Дейнека, ОВ Дейнека, КМ Юрченко
Подільський державний аграрно-технічний університет, 2012
152012
Порівняльна характеристика принципів реалізації бюджетної політики країн ЄС та України в частині формування державних видатків
НА Дехтяр, ІМ Боярко, ОВ Дейнека
Бізнес Інформ, 45-50, 2013
12*2013
Ефективність фінансів державного сектора економіки: сутність, значення та фактори формування
НА Дехтяр, ІМ Боярко, ОВ Дейнека
Тернопільський інститут агропромислового виробництва НААН України, 2011
122011
Взаємозв'язок масштабів та ефективності функціонування державного сектору економіки
ОВ Дейнека
Національна академія управління, 2009
122009
Система показників ефективності функціонування суб’єктів державного сектора економіки
ОВ Дейнека
Contents. htm, 2009
122009
Державні видатки в економіці країни: монографія
ІМ Боярко, НА Дехтяр, ОВ Дейнека
Суми: Корпункт, 2013
112013
Фінансово-економічна безпека підприємства: сутність та механізм забезпечення
НА Дехтяр, ОВ Дейнека
Гельветика, 2015
102015
Систематизація суб’єктів державного сектора економіки України
ОВ Дейнека
102011
Основи функціонування фінансів державного сектора як складової фінансової системи
НА Дехтяр, ОВ Дейнека
Українська академія банківської справи Національного банку України, 2009
102009
Управління оборотними активами підприємства
НА Дехтяр, ОВ Дейнека, ТМ Черноус
Економіка і суспільство, 572-578, 2017
92017
Фінансовий аналіз: навчальний посібник; за ред
ІО Школьник
ІО Школьник та ін. Київ: Центр учбової літератури, 2016
92016
Особливості врахування додаткових (суб’єктивних) факторів при проведенні оцінки кредитоспроможності позичальника–юридичної особи
Н Дехтяр, О Дейнека, І Боярко
Вісник Національного банку України, 71-75, 2015
92015
Ефективність функціонування фінансів державного сектора економіки України
ОВ Дейнека
Українська академія банківської справи Національного банку України, 2010
82010
Finansovyi analiz [Financial analysis]
IO Shkolnyk, IM Boiarko, OV Deineka
Kyiv: Tsentr uchbovoi literatury [in Ukrainian], 2016
72016
Фінанси підприємств: практикум: навч. посіб.
ЛЛ Гриценко, ОВ Дейнека, ІМ Боярко
Суми: Університетська книга, 168-173, 2015
62015
Efektyvnist’Finansiv Derzhavnogo Sektoru Ekonomiky v Systemi Upravlinnya Sotsial’no_Ekonomichnym Rozvytkom Ukrainy [Efficiency of Finances of State’s Sector in the System of …
IM Boyarko, NA Dekhtyar, OV Deineka
Sumy, Univer. Knyga, 2012
62012
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20