Віннікова Ольга Іванівна
Віннікова Ольга Іванівна
Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
Подтвержден адрес электронной почты в домене karazin.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Выделение и идентификация бактерий
ОИ Винникова, АМ Самойлов, ЮВ Попова
ХНУ имени ВН Каразина, 2011
102011
Вплив лісотвіРної поРоди і зволоженості місцезРостання на міКобіоту і фітоедафон лісових насаджень
ОІ Віннікова, ОГ Шеховцов
Український ботанічний журнал, 807-813, 2005
12005
Особливості колонізації фітосфери проростків пшениці інтродукованими штамами Escherichia coli
OA Avksentieva, OI Vinnikova, VV Zhmurko
Вісник Харківського національного університету імені ВН Каразіна. Серія …, 2020
2020
ЕФЕКТ ОБРОБКИ НАСІННЯ ЕКЗОМЕТАБОЛІТАМИ ҐРУНТОВИХ МІКРОРГАНІЗМІВ, ЩО СИНТЕЗУЮТЬ ФІТОГОРМОНИ НА ФІЗІОЛОГО-БІОХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ РОСЛИН ГОРОХУ
ОІ Віннікова
2019
Мікроміцети ризосфери та філосфери ізогенних за генами VRN ліній пшениці (Тriticum aestivum L.) у зв’язку з темпами розвитку та продуктивністю
ОО Авксентьєва, ОІ Віннікова
Вісник Харківського національного університету імені ВН Каразіна. Серія …, 2018
2018
Практикум з мікробіології: методичні рекомендації для студентів 2 курсу денного відділення біологічного факультету
ОІ Віннікова, ІМ Раєвська
2016
ВПЛИВ ТЕМПЕРАТУРНОГО СТРЕСУ НА РОСТОВІ РЕАКЦІЇ BACILLUS CEREUS І TRICHODERMA VIRIDE ЗА УМОВ СПІВКУЛЬТИВУВАННЯ З ПШЕНИЦЕЮ
ОІ Віннікова, НМ Купіна
Сборник научных трудов SWorld 28 (2), 61-66, 2012
2012
Різноманітність мікобіоти і фітоедафону у різних фітоценозах крейдяних відслонень долини р. Вовча (Харківська обл.)
ОІ ВІннІкОВа
Український ботанічний журнал, 2011
2011
Ґрунтова мікобіота та фітоедафон крейдяних відслонень долини р. Вовча (Харківська обл.)
ОІ Віннікова
Український ботанічний журнал, 2011
2011
Вплив умов місцезнаходження на різноманітність мікроміцетів і водоростей у грунтах лісових насаджень
ОІ Віннікова, ОГ Шеховцов
Український ботанічний журнал, 21-26, 2004
2004
ЗМІСТ••• CONTENT
ОК Будняк, СС Чернадчук, АВ Сорокін, КЮ Ожерельєва, СА Петров, ...
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–11