Follow
Галина Радчук
Галина Радчук
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
Verified email at tnpu.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Аксіопсихологія вищої школи: монографія
Г Радчук
ТНПУ, 2009
1722009
Сімейне виховання. Освітній тренінг для батьків: навчально-методичний посібник
ГК Радчук, ОВ Тіунова
Тернопіль: Навчальна книга–Богдан, 2008
542008
Психологія аксіогенезу особистості у контексті вищої професійної освіти
ГК Радчук
Особистість у розвитку: психологічна теорія і практика, 319-340, 2011
342011
Освітній діалог як інноваційна гуманітарна технологія професійного становлення особистості у ВНЗ
ГК Радчук
282017
Психолого-педагогічні умови гармонізації Я-концепції майбутніх практичних психологів: методичні рекомендації для викладачів ВНЗ та практичних психологів освіти
ГК Радчук, ІП Андрійчук
Тернопіль, 2002
272002
Особливості самоактуалізації особистостістудентів в освітньому середовищі вищої школи
ГК Радчук
Психологія і особистість, 85-97, 2015
242015
Особистісне та професійне самовизначення як чинник професійного становлення особистості
ГК Радчук
Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України, 2012
242012
Психологічні засади професійного аксіогенезу особистості
Г Радчук
Психологія особистості, 138-150, 2012
232012
Структурно-динамічна модель самооцінки
МА Пирлик
Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України, 2013
202013
Підготовка особистості майбутніх практичних психологів
ГК Радчук, ІП Андрійчук
Практична психологія та соціальна робота, 18-20, 2003
192003
Формування самооцінки професійно значущих якостей особистості старшокласника при виборі педагогічної професії: дис.… кандидата психол. наук: 19.00. 07/Радчук Галина Кіндратівна
ГК Радчук
К, 1992
161992
Психолого-педагогічні засади впровадження освітнього діалогу у навчальний процес викладачами вищих навчальних закладів
Г Радчук
Проблеми гуманітарних наук. Психологія, 2015
142015
Особливості професійної спрямованості студентів-психологів з різним рівнем саморегуляції
T Titova
Психологія і особистість, 146-157, 2019
112019
Шляхи модернізації вищої освіти в контексті євроінтеграції
ГК Радчук
Матеріали регіонального науково-практичного семінару, 84, 2008
92008
Становлення асертивності студентів як чинник попередження професійного вигорання у майбутніх фахівців
ГК Радчук
Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія …, 2016
82016
Темпоральні характеристики осмисленості життя студентів
ГК Радчук
Педагогічний процес: теорія і практика, 16-20, 2016
82016
Лідерські якості в цілісній структурі особистості педагога
ГК Радчук, ОЯ Логвись
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Психологічні …, 2021
72021
Суб’єктна позиція студента як чинник попередження кризи професійної ідентичності майбутнього фахівця
ГК Радчук
Вид-во СумДПУ імені АС Макаренка, 2017
72017
Психологічні аспекти формування аксіологічної основи професійної діяльності офіцерів-авіаторів у сучасних умовах
ОП Ковальчук
Науковий вісник Миколаївського національного університету імені ВО …, 2014
72014
Ціннісні орієнтири сучасного студентства
Г Радчук
Особистість у розбудові відкритого демократичного суспільства в Україні. зб …, 2005
72005
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20