Чернишова Таїсія Миколаївна
Чернишова Таїсія Миколаївна
Житомирський Національний Агроекологічний Університет, кафедра загальної екології, факультет
Verified email at znau.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Видовий склад та поширення підроду Limacus (Gastropoda, Pulmonata, Limacidae) на території України
ТМ Чернишова, ОВ Гарбар, ДА Гарбар
Видавництво УжНУ «Говерла», 2010
52010
Порівняльний аналіз морфологічних особливостей молюсків роду Limax
ТМ Чернишова
Вісник Черкаського університету. Сер.: Біологічні науки, 115-120, 2014
32014
Кариотипы слизней (Mollusca, Gastropoda) фауны украины
АВ Гарбар, ТМ Чернишова, ДА Гарбар
Международная конференция Кариосистематика беспозвоночных животных V, 35, 2010
22010
Порівняльний аналіз морфолого-анатомічних особливостей двох видів роду Limax
ТМ Чернишова
Житомирський національний агроекологічний університет, 2009
22009
Клональная изменчивость Limax flavus (Pulmonata, Limacidae): аллозимный, кариологический и морфологический анализ
АВ Гарбар, ТН Чернышова
Вестник зоологии, 3–9, 2011
12011
Молюски роду Limax (Linnaeus, 1758)(Pulmonata: Limacidae) фауни України: генетична структура популяцій, каріологічні та морфологічні особливості
ТМ Чернишова
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук, 2011
12011
ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНІ ТЕРИТОРІЇ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ ЯК БАЗА РОЗВИТКУ ЕКОЛОГІЧНОГО ТУРИЗМУ
ТМ Чернишова
МЕНЕДЖМЕНТ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ, 308, 2017
2017
Перспективи розвитку музейного туризму на Житомирщині
ТМ Чернишова
Житомирський національний агроекологічний університет, 2017
2017
Внесок Житомирського агроекологічного університету у розвиток музейної справи Житомира
ТМ Чернишова, ОФ Дунаєвська
СумДПУ імені АС Макаренка, Сумський відділ Українського географічного товариства, 2017
2017
Comparative analysis of Limax species morphological and anatomical features
TM Chernyshova
Cherkasy University Bulletin: Biological Sciences Series 295 (2), 2016
2016
Особливості екології слизня Limax maximus (Linnaeus, 1758)(Pulmonata: Limacidae) як шкідника сільськогосподарських культур на території України
ТМ Чернишова
Видавництво УжНУ" Говерла", 2016
2016
Екологічні особливості поширення молюсків підроду Limacus (Pulmonata: Limacidae) на території України
Т Чернишова
Вісник Львівського університету. Серія біологічна, 120-124, 2016
2016
До питання про буттєву вкоріненість творчості
ТО Чернишова
Вісник Харківського національного педагогічного університету імені ГС …, 2015
2015
Творчість як гармонізація відносин людини та світу
ТО Чернишова
Вісник Національного університету Юридична академія України імені Ярослава …, 2015
2015
Каріотипи видів родини Limacidae (Gastropoda: Pulmonata)
ТМ Чернишова
Науковий часопис НПУ імені МП Драгоманова. Серія 20: Біологія, 27-33, 2015
2015
Біохіміко-генетичні дослідження слизнів
Т Чернишова
Вісник Львівського університету. Серія біологічна, 91-97, 2014
2014
Екологічні особливості поширення молюсків роду Limaх на території Житомирської та Київської областей
ТМ Чернишова, ТВ Пінкіна
Житомирський національний агроекологічний університет, 2014
2014
Транскультурна модель розвитку сучасної культури в умовах глобалізації як нове осмислення проблеми співвідношення уніфікації та відмінностей
Т Чернишова
Наукові записки [Національного університету Острозька академія]. Сер …, 2013
2013
The integrated investigation into the indirect effects of the ionizing radiation and the direct effects of heavy metal ions on Lymnaea stagnalis biological characteristics
T Pinkina, A Pinkin, T Chernushova
Uniwersytet Szczeciński; Stowarzyszenie malakologów Polskich, 2013
2013
Мінливість видів роду Limax (Linnaeus, 1758)(Pulmonata, Limacidae) фауни України
Т Чернишова
Вісник Львівського університету. Сер.: Біологічна, 227-233, 2013
2013
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20