Чернишова Таїсія Миколаївна; Chernyshova Taisiia (ORCID: 0000-0003-2817-0477)
Чернишова Таїсія Миколаївна; Chernyshova Taisiia (ORCID: 0000-0003-2817-0477)
Поліський національний університет, ф-т економіки та менеджменту, кафедра туризму
Підтверджена електронна адреса в polissiauniver.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Ethnic loading of food as a sustainable culture component in the form of physicalgeographical, soil and ethnographic zoning of the right-bank Polissia
I Nesterchuk, A Osipchuk, T Chernyshova, B Shevchuk, E Bondarenko
GeoJournal of Tourism and Geosites 30 (2 supplement), 788-793, 2020
42020
Видовий склад та поширення підроду Limacus (Gastropoda, Pulmonata, Limacidae) на території України
ТМ Чернишова, ОВ Гарбар, ДА Гарбар
Видавництво УжНУ «Говерла», 2010
42010
Порівняльний аналіз морфологічних особливостей молюсків роду Limax
ТМ Чернишова
Вісник Черкаського університету. Серія: Біологічні науки, 115-120, 2014
22014
Кариотипы слизней (Mollusca, Gastropoda) фауны Украины
АВ Гарбар, ТМ Чернишова, ДА Гарбар
Международная конференция Кариосистематика беспозвоночных животных V, 35, 2010
22010
Порівняльний аналіз морфолого-анатомічних особливостей двох видів роду Limax
ТМ Чернишова
Вісник Житомирського національного агроекологічного університету, 312-317, 2009
22009
Клональная изменчивость Limax flavus (Pulmonata, Limacidae): аллозимный, кариологический и морфологический анализ
АВ Гарбар, ТН Чернышова
Вестник зоологии, 3–9, 2011
12011
Молюски роду Limax (Linnaeus, 1758)(Pulmonata: Limacidae) фауни України: генетична структура популяцій, каріологічні та морфологічні особливості
ТМ Чернишова
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук, 2011
12011
ОГЛЯД ЖИТОМИРЩИНИ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИХ РЕКРЕАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ ДЛЯ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГО ТУРИЗМУ
ТМ Чернишова
BBK 83, 1328, 2020
2020
Analysis of the Tourist Services Market in Ukraine: Problems and Prospects
T Chernyshova, A Osipchuk, S Tyshchenko
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Turystyki i Ekologii 9 (t. 17, nr 1), 21-32, 2020
2020
ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНІ ТЕРИТОРІЇ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ ЯК БАЗА РОЗВИТКУ ЕКОЛОГІЧНОГО ТУРИЗМУ
ТМ Чернишова
МЕНЕДЖМЕНТ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ, 308, 2017
2017
Внесок Житомирського агроекологічного університету у розвиток музейної справи Житомира
ТМ Чернишова, ОФ Дунаєвська
СумДПУ імені АС Макаренка, Сумський відділ Українського географічного товариства, 2017
2017
Особливості екології слизня Limax maximus (Linnaeus, 1758)(Pulmonata: Limacidae) як шкідника сільськогосподарських культур на території України
ТМ Чернишова
Видавництво УжНУ" Говерла", 2016
2016
Екологічні особливості поширення молюсків підроду Limacus (Pulmonata: Limacidae) на території України
Т Чернишова
Вісник Львівського університету. Серія біологічна, 120-124, 2016
2016
Каріотипи видів родини Limacidae (Gastropoda: Pulmonata)
ТМ Чернишова
Науковий часопис НПУ імені МП Драгоманова. Серія 20: Біологія, 27-33, 2015
2015
Біохіміко-генетичні дослідження слизнів
Т Чернишова
Вісник Львівського університету. Серія біологічна, 91-97, 2014
2014
Екологічні особливості поширення молюсків роду Limaх на території Житомирської та Київської областей
ТМ Чернишова, ТВ Пінкіна
Житомирський національний агроекологічний університет, 2014
2014
Мінливість видів роду Limax (Linnaeus, 1758)(Pulmonata, Limacidae) фауни України
Т Чернишова
Вісник Львівського університету. Сер.: Біологічна, 227-233, 2013
2013
Видовий склад та екологічні особливості поширення підроду Limacus
ТМ Чернишова, ТВ Пінкіна
Житомирський національний агроекологічний університет, 2013
2013
The joint effect of ionizing radiation and heavy metal ions on the reproduction of Lymnaea stagnalis
TW Pinkina, AA Pinkin, TM Chernushova
Folia Malacologica 21 (3), 2013
2013
Генетическая структура популяций и морфологическая изменчивость Limax ci nereoniger Wolf, 1803 (limacidae) на територии Украины
ТН Чернышова, АВ Гарбар
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2012
2012
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20