Nataliia Yaroshko
Nataliia Yaroshko
Доцент кафедри французької філології факультету іноземних мов Львівського національного університету
Підтверджена електронна адреса в lnu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Витоки жіночого франкомовного художнього дискурсу (60-90 років XX століття)
НС Ярошко
Волинський національний університет імені Лесі Українки, 2012
12012
Лінгвопрагматика графічних засобів у романах французьких письменниць кінця ХХ століття
НС Ярошко
Записки з романо-германської філології, 135-142, 2012
12012
Мовні регістри в емотивності оповіді (на матеріалі франкомовних жіночих романів 60–90 років ХХ століття)
НС Ярошко
Іноземна філологія, 90-94, 2012
12012
Поліфонія та інтертекстуальність у творах Анні Ерно «Те, що вони кажуть, або нічого», «Жінка», «Записки із навколишнього світу»
Н Ярошко
Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер. Лінгвістика., 128-131, 2018
2018
Інтертекстуальність оповіді у «Записках із навколишнього світу» Анні Ерно
Н Ярошко
Південний архів. Збірник наукових праць. Філологічні науки., 155-158, 2018
2018
L’authenticité dans le binôme romanesque La place et Une femme d’Annie Ernaux
N Yaroshko
Romanica Cracoviensia 17 (3), 201-208, 2017
2017
Забезпечення автентичності художніх образів у романі Анні Ерно «Жінка»
Н Ярошко
Збірник матеріалів ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. ІІ Таврійські філологічні …, 2016
2016
Прагматична роль мовленнєвих елементів автентичності у романі Анні Ерно «Майдан» («La place»)
Н Яйко(Ярошко)
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер. Філологія., 72-74, 2016
2016
Реалізація оповідної стратегії автентичності в романі Анні Ерно «Жінка» («Une femme»)
Н Ярошко
Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі …, 2016
2016
Реализация повествовательных стратегий в художественном франкоязычном женском дискурсе второй половины ХХ века
Н Ярошко
Научный потенциал., 28-31, 2014
2014
Поняття комунікативної стратегії у сучасній лінгвістиці
Н Ярошко
Збірник матеріалів ІV Всеукр. наук. конф. романістів «Структурно семантичні …, 2013
2013
Прагматична роль фамільярного регістру лексики у франкомовних жіночих романах другої половини ХХ ст.
Н Ярошко
Збірник матеріалів ХІІ Наук. конф. з міжнар. участю «Каразінські читання …, 2013
2013
Мовна реалізація основних прагматичних стратегій у франкомовному жіночому дискурсі (на матеріалі романів другої половини ХХ століття)
Н Ярошко
Zbiór raportów naukowych. Aktualne problem w współczesnej nauki. 5, 64-67, 2013
2013
La nature et les stratégies du discours féminin dans les belles-lettres françaises de la fin du XXe siècle
N Iaroshko
Romanica Cracoviensia 13 (3), 198-206, 2013
2013
Джерела франкомовного жіночого роману другої половини ХХ століття
Н Ярошко
Збірник матеріалів XV Міжнар. наук.-практ. конф. «Франція та Україна …, 2012
2012
Мовленнєві стратегії побудови дискурсу та їх складові у романах франкомовних письменниць 60-90-х років ХХ ст.
Н Ярошко
Наук. Вісн. Чернів. ун-ту. ім. Юрія Федьковича. Сер. Романо-слов’янський …, 2012
2012
МЕТАФОРИЧНІ КОНСТРУКЦІЇ ЯК ЗАСОБИ ОПИСУ ДІЙСНОСТІ У РОМАНАХ ФРАНЦУЗЬКИХ ПИСЬМЕННИЦЬ (60-90 рр. ХХ ст.)
НС Ярошко
Типологія мовних значень у діахронічному та зіставному аспектах: зб. наук …, 2012
2012
Метафоризовані концепти famille”(сім’я”) та maison”(дім”) у франкомовних жіночих романах кінця ХХ ст.
НС Ярошко
Вісник Львівського університету. Серія: Іноземні мови, 133-140, 2012
2012
Морфологічні типи метафор зі співвідношенням концептосфер «Людина» та «Природа» (на матеріалі французьких жіночих романів 60-90 рр. ХХ ст.)
Н Ярошко
Збірник матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф., присвяченої пам’яті К.Я …, 2011
2011
Метафора як засіб представлення концептів «Maison» («Дім»), «Famille» («Сім’я»), «Amour» («Кохання») та «Nature» («Природа») у романах французьких письменниць (60-90 рр. ХХ ст.)
Н Ярошко
Збірник матеріалів ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. «Проблеми та перспективи …, 2011
2011
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20