Овчаренко, Євген Іванович; Ievgen Ovcharenko
Овчаренко, Євген Іванович; Ievgen Ovcharenko
VOLODYMYR DAHL EAST UKRAINIAN NATIONAL UNIVERSITY; СНУ ім. В. Даля
Підтверджена електронна адреса в snu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Система економічної безпеки підприємства: формування та цілепокладання
ЄІ Овчаренко
монографія, 483 с., 2015
262015
Система економічної безпеки підприємства: ознаки та принципи функціонування
ЄІ Овчаренко
Економіка. Менеджмент. Підприємництво : зб. наук. праць, 133-143, 2012
142012
Методологія формування та узгодження цілей у системі економічної безпеки підприємства
ЄІ Овчаренко
СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМ. В. ДАЛЯ, 2015
132015
Сучасна економічна безпекологія: основні онтологічні протиріччя та напрями їх вирішення
ЄІ Овчаренко
Бізнес Інформ, 8-14, 2016
72016
Вузькофункціональний підхід в управлінні фінансово-економічною безпекою банківської установи
ЯМ Криль, ЄІ Овчаренко
Управління проектами та розвиток виробництва : зб. наук. праць, 45-52, 2012
62012
Планування витрат у системі економічної безпеки підприємства
ЄІ Овчаренко, НВ Прус
Перспективи управлінської діяльності суб'єктів господарювання: матеріали …, 2012
5*2012
Простір планування щодо цілей управління економічною безпекою підприємства
ОМ Ляшенко, ЄІ Овчаренко, НВ Прус
Вісник Хмельницького національного університету 1 (5), 93-96, 2010
52010
Залучення теорії функціональних систем до системотворення у економічній безпеці підприємства
ЄІ Овчаренко
Система економічної безпеки: держава, регіон, підприємство : [монографія …, 2014
42014
Можливості використання інструментарію штучного інтелекту при узгодженні цілей у системі економічної безпеки підприємства
ЄІ Овчаренко
Бізнес Інформ, 345-350, 2014
42014
Праксеологічний контур поняття підприємства та його економічної безпеки
ЄІ Овчаренко
Економіка і організація управління, 2014
32014
Теоретичні основи системності у царині економічної безпеки підприємства
ЄІ Овчаренко, ОВ Ілляшенко
Економіка. Менеджмент. Підприєм-ництво : зб. наук. праць, 248-258, 2013
32013
Підґрунтя використання цілі як системотворчого чинника у системі економічної безпеки підприємства
ЄІ Овчаренко
Відповідальна економіка : Науково-популярний альманах, 200-209, 2012
32012
Передумови державного регулювання високотехнологічної самозайнятості населення
ЄІ Овчаренко, ІВ Моргачов, НО Держак
International economic relations and prospects for national development …, 2018
22018
Енергетична безпека держави vs економічна безпека підприємства енергетичної сфери: суть протистояння та шляхи його послаблення
ЄІ Овчаренко
Управління проектами та розвиток виробництва, 83–96, 2016
22016
Конвергентний підхід у безпекології: системотворний потенціал та можливості цілепокладання у сфері економічної безпеки підприємства
ЄІ Овчаренко
Економіка. Менеджмент. Підприємництво : зб. наук. праць, 112–132, 2014
22014
Організаційні аспекти формування та узгодження цілей у системі економічної безпеки підприємства
ЄІ Овчаренко
Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Сер …, 2014
22014
Ґенеза та сучасні уявлення теорій фірм щодо цілі та цілепокладання: аспекти використання у системі економічної безпеки підприємства
ЄІ Овчаренко
Управління проектами та розвиток виробництва : зб. наук. праць, 32-43, 2013
22013
Поведінковий стереотип як системостворюючий фактор у економічній безпеці підприємства
ЄІ Овчаренко
Бізнес Інформ, 273-278, 2013
22013
Мікроекономічні аспекти цільового узгодження у системі економічної безпеки підприємства як різновиду організаційної системи
ЄІ Овчаренко
Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля …, 2012
22012
Дескриптивна комплементарність забезпечення економічної безпеки та вітчизняних управлінських традицій
ЄІ Овчаренко, ЯМ Криль
Економіка. Менеджмент. Підприємництво : зб. наук. праць, 190-198, 2011
22011
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20