Віталій Зуєв / Виталий Зуев / Vitalii Zuiev / orcid.org/0000-0003-2438-585X
Віталій Зуєв / Виталий Зуев / Vitalii Zuiev / orcid.org/0000-0003-2438-585X
Університет митної справи та фінансів, кафедра цивільного, господарського та екологічного права
Подтвержден адрес электронной почты в домене amsu.dp.ua
НазваниеПроцитированоГод
Научно-практический комментарий/Под общ. ред. АГ Бобковой
Х Украины
Харьков: Издатель ФЛ-П Вапнячук НН, 2008
66*2008
Організаційно-правові аспекти природокористування та охорони навколишнього природного середовища
ВА Зуєв
Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого, 2003
342003
Правове регулювання реалізації екологічного управління в Україні та шляхи його вдосконалення
ВА Зуєв
Управління у сфері охорони довкілля та природокористування в Україні …, 2003
312003
Формування еколого-правової науки: ресурсний аспект та проблеми його інтеграції
АП Гетьман, ВА Зуєв
Проблеми законності, 104 - 123, 2016
14*2016
Термінологія екологічного права: значення і перспективи існування окремих понять
ВА Зуєв
Вісник Університету внутрішніх справ, 271 – 274, 2000
62000
Екологічне право України. Особлива частина: навч. посіб.
ОМ Шуміло, ВА Зуєв, ІВ Бригадир, та ін.
К.: Центр навчальної літератури, 2013
5*2013
Екологічне право: роздуми про його витоки та перспективи розвитку
АП Гетьман, ВА Зуєв
Проблеми законності, 75-91, 2017
4*2017
Організаційно-правові проблеми забезпечення реалізації громадської та виробничої екологічної політики в сфері поводження з відходами
ВА Зуєв
Проблеми законності, 172 – 178, 2014
22014
Деякі питання удосконалення законодавства України про екологічний аудит
ВА Зуєв
Вісник Запорізького юридичного інституту, 66 – 72, 1999
21999
Проблеми формування еколого-господарського правопорядку в сфері поводження з відходами
ВА Зуєв
Вісник Академії митної служби України. Серія "Право", 122-127, 2015
12015
Проблеми та перспективи розвитку господарсько-правового регулювання поводження з відходами в Україні
ВА Зуєв
Право та інноваційне суспільство : електронне наукове фахове видання., 2014
12014
Запобігання насильницьким злочинам проти працівників органів внутрішніх справ України: монографія
ЄО Гладкова
Харків: Золота миля, 2014.-208 с., 2014
12014
Принцип розширеної відповідальності виробника та перспективи його впровадження в національне законодавство про відходи
ВА Зуєв
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія …, 2014
12014
Правовий аналіз прав громадян у сфері поводження з відходами в контексті Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод і діяльності Європейського суду з прав людини …
ВА Зуєв
Вісник Академії митної служби України. Серія «Право»., 68 – 72, 2013
12013
Принципи екологічного управління та їх реалізація в процесі кодифікації екологічного законодавства
ВА Зуєв
Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія …, 2008
1*2008
Проблеми гармонізації господарсько-правового та еколого-правового регулювання у сфері поводження з відходами
ВА Зуєв
Університет митної справи та фінансів, 2018
2018
РОЛЬ МИТНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ У ВИКОНАННІ МІЖНАРОДНИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ УКРАЇНИ В ЕКОЛОГІЧНІЙ СФЕРІ
АП Гетьман, ВА Зуєв, ВВ Шеховцов
Редакційна колегія серії «МИТНА ПОЛІТИКА», 127, 2018
2018
Правове регулювання поводження з відходами в Україні: проблеми та перспективи систематизації та розвитку
ВА Зуєв
Актуальні проблеми правового регулювання аграрних, земельних, екологічних та …, 2018
2018
ІСТОРИКО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ІНСТИТУТУ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ЕКОЛОГІЇ
ВІ Андрейцев, СО Балашенко, ГІ Балюк, СО Боголюбов, ММ Бринчук, ...
2017
Комерціалізація національного екологічного законодавства як загроза сталому розвитку країни
ВА Зуєв
Теоретичні та практичні аспекти реалізації екологічного, земельного …, 2016
2016
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20