Крутило Дмитро Валерійович, Крутило Дмитрий Валериевич, Krutylo Dmitry
Крутило Дмитро Валерійович, Крутило Дмитрий Валериевич, Krutylo Dmitry
Інститут сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва НААН
Подтвержден адрес электронной почты в домене ukrpost.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Eksperymentalna gruntova mikrobiolohiia [Experimental soil microbiology]
VV Volkohon, OV Nadkernychna, LM Tokmakova, TM Melnychuk, ...
Agrarian Science, Kyiv (in Ukrainian), 2010
32*2010
Експериментальна ґрунтова мiкробiологiя: монографiя та iн.; за ред. ВВ Волкогона
ВВ Волкогон, ОВ Надкернична, ЛМ Токмакова
272010
Методологія і практика використання мікробних препаратів у технологіях вирощування сільськогосподарських культур
ІВГОВ В.В. Волкогон, А.С. Заришняк, ВВ Волкогона.
Аграр. наука, 2011
232011
Експериментальна ґрунтова мікробіологія: монографія
ВВ Волкогон, ОВ Надкернична, ЛМ Токмакова
К.: Вид-во" Аграрна наука, 2010
21*2010
Рекомендацiї з ефективного застосування мiкробних препаратiв у технологiях вирощування сiльськогосподарських культур
СІ Мельник, ВА Жилкін, ММ Гаврилюк, ВС Сніговий, ММ Лісовий, ...
Підрозділ оперативного друку Чернігівського центру науково-технічної і …, 2007
192007
Eksperymentalna gruntova mikrobiologiia: monografiia [Experimental soil microbiology: Monograph]
VV Volkogon, OV Nadkernichna, LM Tokmakova
Kyiv: Agrarna nauka [in Ukrainian], 2010
172010
Особливості поширення бульбочкових бактерій сої в різних регіонах України
ДВ Крутило, ТМ Ковалевська
Агроекол. журн, 59-63, 2003
172003
Вплив аборигенних популяцій бульбочкових бактерій сої на симбіотичну активність інтродукованого штаму Bradyrhizobium japonicum 634б
ВП Патика, ДВ Крутило, ТМ Ковалевська
Мікробіологічний журнал 66, 14-21, 2004
162004
Рекомендації з ефективного застосування мікробних препаратів у технологіях вирощування сільськогосподарських культур
СІ Мельник, ВА Жилкін, ММ Гаврилюк
Мельник СІ, Жилкін ВА, Гаврилюк ММ та ін.–Мінистерство аграрної політики …, 2007
142007
Genotypic analysis of nodule bacteria nodulating soybean in soils of Ukraine
DV Krutylo, VS Zotov
Russian Journal of Genetics: Applied Research 5 (2), 102-109, 2015
112015
Experimental soil microbiology: Monograph
VV Volkogon, OV Nadkernychna, LM Tokmakova, TM Mel'-nychuk, ...
Ed. VV Volkogon. Kyiv, Agrarna nauka, 2010
102010
Metodolohiia i praktyka vykorystannia mikrobnykh preparativ u tekhnolohiiakh vyroshchuvannia silskohospodarskykh kultur [Methodology and practice of using the microbial …
VV Volkohon, AS Zaryshniak, IV Hrynnyk
Ahrarna nauka, Kyiv, Ukraine, 2011
92011
Серологічне різноманіття бульбочкових бактерій сої у ґрунтах України
ДВ Крутило, ІВ Волкова
Агроекологічний журнал, 66-71, 2012
82012
та iн. Експериментальна ґрунтова мiкробiологiя
ВВ Волкогон, ОВ Надкернична, ЛМ Токмаковi
82010
Біологічна різноманітність бульбочкових бактерій сої в ґрунтах України
ВПП Д.В. Крутило, О.В. Надкернична, Т.М. Ковалевська
Мікробіологічний журнал 70 (6), 27-34, 2008
72008
Mikrobni preparaty v suchasnyh agrarnyh tehnologijah [Microbial preparations in modern agrarian technologies]
VV Volkohon
Kyiv [in Ukrainian], 2015
62015
Економічне обґрунтування доцільності застосування біопрепаратів при вирощуванні бобових культур
ЮМ Халеп, НМ Веремейчик, ВП Горбань, ДВ Крутило
Сільськогосподарська мікробіологія, 2007
62007
Serological diversity of soybean nodule bacteria in Ukraine soils
DV Krutylo, IV Volkova
Agroecol. J, 66-71, 2012
52012
Biological diversity of soybean nodule bacteria in soils of Ukraine
DV Krutylo, OV Nadkernychna, TM Kovalevs' ka, VP Patyka
Mikrobiolohichnyi Zhurnal (Kiev, Ukraine: 1993) 70 (6), 27-34, 2008
52008
Вивчення мікрофлори насіння сої як одного з ймовірних факторів розповсюдження Bradyrhizobium japonicum
ДВ Крутило
Сільськогосподарська мікробіологія, 2007
52007
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20