Крутило Дмитро Валерійович, Крутило Дмитрий Валериевич, Krutylo Dmitry
Крутило Дмитро Валерійович, Крутило Дмитрий Валериевич, Krutylo Dmitry
Інститут сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва НААН
Подтвержден адрес электронной почты в домене ukrpost.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Eksperymentalna gruntova mikrobiolohiia [Experimental soil microbiology]
VV Volkohon, OV Nadkernychna, LM Tokmakova, TM Melnychuk, ...
Agrarian Science, Kyiv (in Ukrainian), 2010
26*2010
Експериментальна ґрунтова мiкробiологiя та iн
ВВ Волкогон, ОВ Надкернична, ЛМ Токмакова
За ред. ВВ Волкогона, 464, 2010
202010
Експериментальна ґрунтова мікробіологія: монографія
ВВ Волкогон, ОВ Надкернична, ЛМ Токмакова
К.: Вид-во" Аграрна наука, 2010
19*2010
Методологiя i практика використання мiкробних препаратiв у технологiях вирощування сiльськогосподарських культур
ВВ Волкогон, АС Заришняк, IВ Гриник, ОМ Бердников
Методологiя i практика використання мiкробных препаратiв у технологiях …, 2011
172011
Рекомендацiї з ефективного застосування мiкробних препаратiв у технологiях вирощування сiльськогосподарських культур
СІ Мельник, ВА Жилкін, ММ Гаврилюк, ВС Сніговий, ММ Лісовий, ...
Підрозділ оперативного друку Чернігівського центру науково-технічної і …, 2007
172007
Eksperymentalna gruntova mikrobiologiia: monografiia [Experimental soil microbiology: Monograph]
VV Volkogon, OV Nadkernichna, LM Tokmakova
Kyiv: Agrarna nauka [in Ukrainian], 2010
162010
Експериментальна грунтова мікробіологія: монографія
ЛМТ В.В. Волкогон, О.В. Надкернична, ВВ Волкогона
Аграр. наука, 2010
15*2010
Особливості поширення бульбочкових бактерій сої в різних регіонах України
ДВ Крутило, ТМ Ковалевська
Агроекол. журн, 59-63, 2003
152003
Рекомендації з ефективного застосування мікробних препаратів у технологіях вирощування сільськогосподарських культур
СІ Мельник, ВА Жилкін, ММ Гаврилюк
Мельник СІ, Жилкін ВА, Гаврилюк ММ та ін.–Мінистерство аграрної політики …, 2007
142007
Вплив аборигенних популяцій бульбочкових бактерій сої на симбіотичну активність інтродукованого штаму Bradyrhizobium japonicum 634б
ВП Патика, ДВ Крутило, ТМ Ковалевська
Мікробіологічний журнал 66, 14-21, 2004
142004
Genotypic analysis of nodule bacteria nodulating soybean in soils of Ukraine
DV Krutylo, VS Zotov
Russian Journal of Genetics: Applied Research 5 (2), 102-109, 2015
102015
Metodolohiia i praktyka vykorystannia mikrobnykh preparativ u tekhnolohiiakh vyroshchuvannia silskohospodarskykh kultur [Methodology and practice of using the microbial …
VV Volkohon, AS Zaryshniak, IV Hrynnyk
Ahrarna nauka, Kyiv, Ukraine, 2011
102011
Experimental soil microbiology: Monograph
VV Volkogon, OV Nadkernychna, LM Tokmakova, TM Mel'-nychuk, ...
Ed. VV Volkogon. Kyiv, Agrarna nauka, 2010
92010
та iн. Експериментальна ґрунтова мiкробiологiя
ВВ Волкогон, ОВ Надкернична, ЛМ Токмаковi
82010
Mikrobni preparaty v suchasnyh agrarnyh tehnologijah [Microbial preparations in modern agrarian technologies]
VV Volkohon
Kyiv [in Ukrainian], 2015
62015
Serological diversity of soybean nodule bacteria in Ukraine soils, Agroecol
DV Krutylo, ІV Volkova
J, 2012
52012
Biological diversity of soybean nodule bacteria in soils of Ukraine
DV Krutylo, OV Nadkernychna, TM Kovalevs' ka, VP Patyka
Mikrobiolohichnyi zhurnal (Kiev, Ukraine: 1993) 70 (6), 27-34, 2008
52008
Економічне обґрунтування доцільності застосування біопрепаратів при вирощуванні бобових культур
ЮМ Халеп, НМ Веремейчик, ВП Горбань, ДВ Крутило
Сільськогосподарська мікробіологія, 2007
52007
Вивчення мікрофлори насіння сої як одного з ймовірних факторів розповсюдження Bradyrhizobium japonicum
ДВ Крутило
Сільськогосподарська мікробіологія, 2007
52007
Mikrobni preparaty v suchasnykh ahrarnykh tekhnolohiiakh: naukovo-praktychni rekomendatsii [Microbial drugs in modern agrarian technologies: scientific and practical …
VV Volkohon
Kyiv [In Ukrainian], 2015
42015
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20