Оксана Баштовенко, Оксана Анатоліївна Баштовенко, Oksana Bashtovenko
Оксана Баштовенко, Оксана Анатоліївна Баштовенко, Oksana Bashtovenko
ИГГУ, педагогический факультет, кафедра физической культуры, биологии и основ здоровья
Подтвержден адрес электронной почты в домене idgu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Роль дендритных клеток в обеспечении локального иммунитета полости рта
ОАБ И.П. Кайдашев, Л.И. Волошина, В.И. Шинкевич, О.А. Карасюнок, В.В ...
Український стоматологічний альманах, 80-87, 2001
92001
Стан освітнього процесу вищої школи в галузі фізичного виховання та здоров’я людини
ОА Баштовенко
Молодий вчений, С. 765-769, 2018
42018
Спрямованість на формування здорового способу життя у майбутніх вчителів фізичного виховання
ОА Баштовенко
Південноукраїнський національний педагогічний університет імені КД Ушинського, 2011
32011
Современное понятие здорового образа жизни, пути воздействия на формирование здоровой нации Украины
ЧСА Смакула А.И., Баштовенко О.А.
Вісник післядипломної освіти, 89-97, 2006
2*2006
Оптимізація здоровязбережувального напряму навчального процесу у вищій школі
О Баштовенко
Ізмаїл: РВВ ІДГУ, 2020
2020
Здоров’язбережувальна та екологічна складова свідомості сучасного педагога
О Баштовенко
Ізмаїл: РВВ ІДГУ;«ІРБІС», 2020
2020
Теоретичне обгрунтування важливості і необхідності дослідження фізичного розвитку дітей та підлітків в Ізмаїльскому регіоні
О Баштовенко, Г Ярчук
Ізмаїл: РВВ ІДГУ, 2020
2020
РОЗДІЛ 3
О Баштовенко
Рецензенти: Рашидов Сейфулла Фейзулайович–доктор педагогічних наук, 54, 2019
2019
Роль фахівців фізичної культури у здоров’язбереженні
О Баштовенко
Ізмаїл: РВВ ІДГУ, 2019
2019
Нові реалії фізкультурно-оздоровчої освіти
О Баштовенко
Редакційна колегія, 5, 2019
2019
Значення і роль методик самоконтролю у формуванні здоров’язберігаючої компетентності майбутніх фахівців фізичної культури
О Баштовенко
Ізмаїл: РВВ ІДГУ, 2019
2019
Місце фізичного виховання в реалізації нової реформи вищої освіти
Г Ярчук, О Баштовенко
Ізмаїл: РВВ ІДГУ, 2019
2019
Definition of physical development as a component of healthcare
О Вashtovenko
2019
Основи безпеки життєдіяльності і валеології
ОА Баштовенко
Ізмаїл: РВВ ІДГУ, 2019
2019
Навчальна природнича практика
ОА Баштовенко
Ізмаїл: РВВ ІДГУ, 2019
2019
Формування здоровʼязберігаючої компетенції майбутніх педагогів
О Баштовенко
Ізмаїл: РВВ ІДГУ, 2019
2019
Визначення фізичного розвитку - складової здоров"язбереження
БО Анатоліївна
Молодь і ринок, 123-128, 2019
2019
Health preservation is a priority competence of physical education teacher
О Вashtovenko
Batumi, Georgia: Publishing House “Kalmosani”, 2018
2018
Проблеми оптимізації освітнього процесу у галузі фізичного виховання
ОА Баштовенко
Редакційна колегія, 18, 2018
2018
Методичні рекомендації до практичного курсу фізіологічних основ фізичного вихованя та спорту
ОА Баштовенко
Ізмаїл: РВВ ІДГУ, 2018
2018
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20