Follow
Ольга Миколаївна Іванова (Кравець) (Ольга Николаевна Иванова (Кравец), Olga Ivanova (Kravets)
Ольга Миколаївна Іванова (Кравець) (Ольга Николаевна Иванова (Кравец), Olga Ivanova (Kravets)
O.M.Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv
Verified email at kname.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Організація анімаційних послуг в туризмі
КОМ Байлик СІ
Харків: ХНАМГ, 2008
512008
Менеджмент готельно-ресторанного господарства: підручник.
ІБ Андренко, ОМ Кравець, ІМ Писаревський
Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. ОМ Бекетова, 2014
132014
Організація анімаційних послуг в туризмі : навч. посібник. – 2-ге вид., перероб. і доп.
ОМ Кравець, СІ Байлик
Харківський національний університет міського господарства імені ОМ Бекетова, 2017
11*2017
Інноваційні впровадження та їх вплив на підприємства готельного господарства
О Кравець
Інноваційні процеси і їх вплив на ефективність діяльності підприємства…, 2016
72016
Оцінка ефективності менеджменту готельної анімації
ОМ Кравець
Міжнародна науково-практична конференція "Економіка та менеджмент…, 2014
7*2014
Курортологія : підручник
ОМ Кравець, АА Рябєв
Харківський національний університет міського господарства імені ОМ Бекетова, 2017
62017
Анімаційна діяльність: сутність, особливості та соціально-економічна ефективність
ЮВ Федотова, ОМ Кравець
Глобальні та національні проблеми економіки, 530-534, 2016
62016
Менеджмент туризму : навч. посібник
ІБ Андренко, ОМ Кравець, ІМ Писаревський
Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова, 2014
5*2014
Конспект лекцій з дисципліни Вступ до фаху(для студентів 1 курсу всіх форм навчання напряму підготовки 6.020107 Туризм).
ОМ Кравець
42009
Конспект лекцій з дисципліни Курортологія(для студентів усіх форм навчання напрямів підготовки 6.030601–Менеджмент, 6.140101–Готельно-ресторанна справа, 6.140103–Туризм).
ОМ Кравець, АА Рябєв
32016
Впровадження інноваційних технологій мобільного маркетингу в комплекс просування санаторно-курортних послуг
ОМ Кравець
Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів і молодих…, 2009
3*2009
Управління інвестиційним забезпеченням розвитку підприємств туристського та готельного бізнесу на регіональному рівні
ОМ Кравець, АС Соколенко
Бизнес Информ, 161-168, 2020
22020
ОРГАНІЗАЦІЯ ЗАХОДІВ ЯК ІНСТРУМЕНТ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА
ОМ Кравець, ІВ Самаріна
ТУРИЗМ І ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННА СПРАВА, 188, 2017
22017
Дослідження задоволеності споживачів якістю послуг у системі маркетингу підприємств туріндустрії
НМ Богдан, ЮВ Краснокутська, ОМ Кравець
Східна Європа: економіка, бізнес та управління, 49-56, 2021
12021
Формування позитивного туристського іміджу міста як чинника конкурентоспроможності та інвестиційної привабливості регіону
ОМ Кравець
Інтернет-конференції ХНУМГ ім. ОМ Бекетова, 2015
12015
СОЦІАЛЬНІ МЕРЕЖІ У ФОРМУВАННІ ЕФЕКТИВНОГО ТЕРИТОРІАЛЬНОГО БРЕНДУ
ОМ Кравець, ДВ Глиняний
Комунальне господарство міст, 396-403, 2012
12012
Конспект лекцій з курсу Університетська освіта(для студентів 1 курсу денної та 2 курсу заочної форм навчання напряму підготовки 6.140101–Готельно-ресторанна справа)
ОМ Кравець
12011
2.3. Дослідження механізмів просування санаторно-курортних послуг
ОМ Кравець
розвитку підприємств готельної і санаторно-курортної сфери, 141, 2010
12010
Кравець ОМ Віртуальний туризм як інструмент цифровізації туристського бізнесу.: Array
ОМ Кравець
Інтернет–конференції ХНУМГ ім. ОМ Бекетова, 2021
2021
ВПЛИВ ПАНДЕМІЇ COVID-19 НА СФЕРУ ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ, НАСЛІДКИ, ПРОГНОЗИ
ОМ Кравець
Інтернет–конференції ХНУМГ ім. ОМ Бекетова, 2021
2021
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20