Тимофєєв Роман | Тимофеев Роман  |  Tymofeyev Roman
Тимофєєв Роман | Тимофеев Роман | Tymofeyev Roman
Дніпровський державний медичний унівеситет, кафедра психіатріїї, наркології і медичної психології
Підтверджена електронна адреса в dmu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Використання навчальних відеофільмів у якості відеокейсів при підготовці іноземних студентів із дисципліни " Психіатрія. Наркологія"
ІД Спіріна, АВ Шорніков, РМ Тимофєєв
Медична освіта 73 (1), 121-124, 2017
72017
Tymo eiev, RM, & Shornіkov, AV (2016). Vykorystannia “rivniv navchannia” dlia otsinky znan studentiv na tsykli “Psykhiatriia. Narkolohiia”[Using “level of training” for the …
ID Spіrіna, SV Rokutov
Medychna osvita–Medical Education 22 (3), 90-92, 0
6
Formuvannya kompetentnostey u studentivmedikiv z Distsiplini «Psihiatriya. Narkologiya» za dopomogoyu rolovih igor [Formation of competences in medical students on the …
ID Spirina, AV Shornikov, RM Tymoeiev, ES Fedenko
Medichna osvita 3, 120-123, 2018
42018
Роль стресової реакції і «незрілих» психічних захисних механізмів у формуванні невротичних, пов’язаних зі стресом і соматоформних розладів
ІД Спіріна, РМ Тимофєєв, АВ Шорніков
Український вісник психоневрології 26 (1), 92-94, 2018
32018
Оптимізація процесу викладання дисципліни “Психіатрія. Наркологія” в сучасних умовах
ІД Спіріна, СВ Рокутов, ЄС Феденко, АВ Шорніков, РМ Тимофєєв
Медична освіта 4, 178-181, 2018
22018
Використання " рівнів навчання" для оцінки знань студентів на циклі " Психіатрія.Наркологія"
ІД Спіріна, СВ Рокутов, РМ Тимофєєв, А Шорніков
Медична освіта 71 (3), 90-92, 2016
22016
Психіатрія, наркологія : навчальний посібник для студентів 2-го (магістер.) рівня підготовки галузі знань 22 Охорона здоров'я спец. 221 Стоматологія
Л.М.Юр'єва, В.В.Огоренко, С. Г. Носов, Т Й. Шустерман, О. Й. Мамчур, А. Є ...
http://www.magnolia.lviv.ua/?p=2602, 2020
2020
Практичні аспекти створення навчальних відеофільмів з дисципліни «Психіатрія, наркологія»
ЛМ Юр’єва, АВ Шорніков, ОВ Широков, РМ Тимофєєв
Modern engineering and innovative technologies, 62-68, 2020
2020
Особливості викладання медичних дисциплін з урахуванням «кліповості» мислення студентів
ЄCФ ІД Cпіріна, АВ Шорніков, РМ Тимофєєв
SWorldJournal, 162-167, 162-167, 2019
2019
Клінічна психіатрія. Навчальний посібник для студентів
... ІД Спіріна, ЄС Фаузі, АВ Шорніков, РМ Тимофєєв, ОВ Широков
Дніпро: Домінанта-принт, 2019
2019
Оценка качества жизни у пациентов с шизофренией с выраженными нарушениями жизнедеятельности
ИД Спирина, АВ Шорников, РН Тимофеев, ЕС Фаузи, ЮН Шевченко, ...
Психиатрия, психотерапия и клиническая психология 10 (4), 690-695, 2019
2019
FORMATION OF COMPETENCES IN MEDICAL STUDENTS ON THE DISCIPLINE OF PSYCHIATRY. NARCOLOGY BY MEANS OF ROLE GAMES
ID Spirina, AV Shornikov, RM Tymofieiev, ES Fedenko
Ternopil State Medical University, 2018
2018
TEACHING PROCESS OPTIMIZATION OF PSYCHIATRY. NARCOLOGY DISCIPLINE IN MODERN CONDITIONS
ID Spirina, SV Rokutov, ES Fedenko, AV Shornikov, RM Tymofieiev
Ternopil State Medical University, 2018
2018
EXPERIENCE OF USING CROSSWORD PUZZLES IN TEACHING DISCIPLINE OF “PSYCHIATRY. NARCOLOGY”
ID Spirina, AV Shornikov, RM Tymofieiev, ES Fedenko
Ternopil State Medical University, 2018
2018
Оцінка когнітивних функцій при органічних ураженнях головного мозку. [навчальний посібник]
... ІД Спіріна, ЄС Фаузі, АВ Шорніков, РМ Тимофєєв, ОВ Широков
Дніпро: ДЗ ДМА. 1 ел. опт. диск (CD-ROM). – (Електронні видання). – Систем …, 2018
2018
Оптимізація скринінгу і діаг ностики деменції у літніх пацієнтів з урахуванням післятестової ймовірності захворювання
ІД Спіріна, РМ Тимофєєв, АВ Шорніков
Український вісник психоневрології, 79-81, 2018
2018
Формування компетентностей у студентів-медиків з дисципліни “Психіатрія. Наркологія” за допомогою рольових ігор
ІД Спіріна, АВ Шорніков, РМ Тимофєєв, ЄС Феденко
Медична освіта 3, 120-123, 2018
2018
Досвід використання кросвордів при викладанні дисципліни " Психіатрія. Наркологія"
ІД Спіріна, АВ Шорніков, РМ Тимофєєв, ЄС Феденко
Медична Освіта 77 (1), 115-118, 2018
2018
Роль стрессовой ситуации и незрелых защитных механизмов в формировании невротических, связанных со стрессом и соматоформных расстройств
ИД Спирина, РН Тимофеев, АВ Шорников
Украінський вісник психоневрологіі 26 (1), 92-94, 2018
2018
USING TRAINING VIDEOS FILM AS VIDEOKEYS FOR FOREIGN STUDENTS TEACHING ON THE CYCLE PSYCHIATRY. NARCOLOGY
ID Spirina, AV Shornikov, RM Tymofieiev
Ternopil State Medical University, 2017
2017
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20