Підписатись
Загній Олександр Григорович
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Стратегія економічного та соціального розвитку Херсонської області на період до 2015 року
(колектив авторів) Б.М. Данилишин
К.: Рада по вивченню продуктивних сил України Національної академії наук України, 2007
76*2007
Стратегія економічного та соціального розвитку Одеської області на період до 2015 року
(колектив авторів) Б.М. Данилишин
РВПС НАН України, 2007
50*2007
Продовольчий комплекс України: стан і перспективи розвитку
ЛВ Дейнеко, АО Коваленко, ПІ Коренюк, ЕІ Шелудько, ОГ Загній, ...
Наукова думка, 2007
292007
Стратегія розвитку харчової промисловості України та її регіонів (областей) на період до 2015 року
ЛВ Дейнеко, АО Коваленко, ЛВ Страшинська, ЕІ Шелудько
РВПС України НАН України, 2004
152004
Стратегія оекономічного і соціального розвитку Вінницької області на 2005-2015 роки
(колектив авторів) Б.М. Данилишин
РВПС України НАН України, 2005
14*2005
Продовольчий комплекс України: стан і перспективи розвитку в умовах економічної глобалізації\ за ред. д. е. н., проф. ЛВ Дейнеко
АО Коваленко, СІ Князєв, ЛВ Дейнеко, ЕІ Шелудько, ОГ Загній, ...
Науковий світ, 2004
72004
Проблеми виробництва та використання біопалива в Україні
ЛВ Дейнеко, ОГ Загній
Вид-во СумДУ, 2006
62006
Функціональне значення інноваційного розвитку паливно-енергетичного комплексу для економіки
ОГ Загній
Науковий вісник НЛТУ України 19 (10), 167-172, 2009
52009
Вдосконалення нормативно правового забезпечення безпечності та якості харчової продукції: доповідна запис ка за результатами дослідження в 2007 р
ПМК ЛВ Дейнеко, ЕІ Шелудько, ОГ Загній
К., РВПС НАН України, 2007
42007
Пріоритетні напрями модернізації виробничої інфраструктури
ЗО Г.
Формування ринкових відносин в Україні: збірник наукових праць, С.97-104, 2013
2*2013
Інноваційні аспекти підвищення надійності постачання і транзиту природного газу територією України
ОГ Загній, ОФ Ляшенко, ДВ Ляшенко
Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України, 2008
22008
Стратегічні пріоритети та сучасні завдання розвитку реального сектору економіки України
БМ Данилишин
РВПС України НАН України. Черкаси: Брама–Україна, 2007
22007
Стратегічні пріоритети та сучасні завдання розвитку реального сектору економіки України: Наукове обгрунтування стратегії розвитку продовольчого комплексу
ЛВ Дейнеко, МП Сичевський, ЕІ Шелудько, АО Коваленко, ОГ Загній, ...
Черкаси-Брама-Україна, 2007
12007
Засади модернізації виробничої інфраструктури України
ПБ З., ЧБ П., НОІ та
ДУ "Ін-т еконю та прогнозув. НАН України". - К., 2014
2014
Інноваційний розвиток паливно-енергетичного комплексу, як складової інфраструктурного комплексу України
ЗО Г.
Кримський економічний вісник, С. 50-54, 2013
2013
Інноваційний розвиток виробничої інфраструктури паливно-енергетичного комплексу в контексті енергетичної безпеки України
ЗО Г.
Формування ринкових відносин в Україні: збірник наукових праць, С.195-203, 2012
2012
Тенденції змін планетарного клімату та їх можливості впливу на основні сектори української економіки
ПБ З., КВ М., ЧБ П., ЗО Г., НО І.
К.:Логос, 2012
2012
Інфраструктура паливно-енергетичного комплексу України та її регіонів: стан, проблеми та основні напрямки розвитку
ПБ З., ЧБ П., ЗО Г., БЛ Г., ПІ Ю.
К.: «Формула-І», 2011
2011
Інновації паливно-енергетичного комплексу та їхня класифікація
Формування ринкових відносин в Україні: Збірник наукових праць, 138-142, 2009
2009
Функціональне значення інноваційного розвитку паливно-енергетичного комплексу для економіки
ЗО Г.
Науковий вісник Національного лісотехнiчного університету України: Зб. наук …, 2009
2009
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20