Ірина Всеволодівна Тараненкo, Irina Taranenko, Ирина Всеволодовна Тараненко
Ірина Всеволодівна Тараненкo, Irina Taranenko, Ирина Всеволодовна Тараненко
Університет імені Альфреда Нобеля
Verified email at duan.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Маркетингові дослідження: навчальний посібник
ВА Полторак, ІВ Тараненко, ОЮ Красовська
К.: Центр учбової літератури, 2014, 2014
172*2014
The interaction of labor market and educational services market considering social partnership mechanism and specificity of the regional educational policy
MG Sergeeva, VY Flyagina, IV Taranenko, EV Krasnova, AV Vilkova
Ponte 73 (12), 2-2, 2017
292017
Державно-приватне партнерство в інноваційній сфері: світовий досвід та перспективи розвитку в Україні
ІВ Тараненко, ОВ Охінько
Бюлетень Міжнародного Нобелівського економічного форуму, 4, 2011
242011
Особенности инновационной конкуренции в условиях глобализации мировой экономики
ИВ Тараненко
Journal of economic regulation (Вопросы регулирования экономики) 1 (4), 2010
222010
Модифікація глобалізаційно-інноваційної моделі світової економіки на засадах сталого розвитку: нові виміри конкурентоспроможності
ІВ Тараненко
Європейський вектор економічного розвитку. Економічні науки, 172–185-172–185, 2013
202013
Інноваційний імператив сталого розвитку глобалізованого суспільства
ІВ Тараненко
Экономический вестник Донбасса, 2011
182011
Інноваційні стратегічні ініціативи ЄС
ІВ Тараненко
Маріуполь: Аванті, 2011
172011
Strategic analysis of innovation-based competitiveness in the global economy
I Taranenko
Montenegrin Journal of Economics 9 (1), 127-134, 2013
162013
Системний характер формування інноваційної конкурентоспроможності: глобалізаційний контекст
ІВ Тараненко
Вісник Донецького національного університету. Сер. В: економіка і право …, 2010
162010
Світовий досвід венчурної діяльності та проблеми венчурного фінансування в Україні
ІВ Тараненко, КВ Назаренко
Академічний огляд, 34, 2011
152011
Структура економічного циклу та особливості циклічного розвитку відкритої економіки України в контексті виходу зі світової фінансово-економічної кризи
ІВ Тараненко
Бюлетень міжнародного нобелівського економічного форуму, 3, 2010
152010
Інноваційна конкурентоспроможність країн у сучасних умовах глобалізації: монографія.
ІВ Тараненко
Дніпропетровськ: Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля, 2013
142013
Методологія системного дослідження конкурентоспроможності
ІВ Тараненко
Дніпропетровський університет економіки та права, 2008
132008
Формування інноваційної парадигми теорії конкуренції в сучасних глобалізаційних умовах
ІВ Тараненко
Чернігів: ЧДІЕУ, 2011
122011
Оценка социально - экономического потенциала регионов как основа формирования стратегии конкурентоспособности национальной экономики
ІВ Тараненко
XI Международная научная конференция по проблемам развития экономики и …, 2011
112011
Стратегия как фактор обеспечения экономического благополучия организации
ЮД Морозов, ИВ Тараненко
Академічний огляд. Економіка та підприємництво., 164–175, 2011
102011
Modyfikatsiia hlobalizatsijno-innovatsijnoi modeli svitovoi ekonomiky na zasadakh staloho rozvytku: novi vymiry konkurentospromozhnosti [Modification of the Globalization …
IV Taranenko
Yevropejs' kyj vektor ekonomichnoho rozvytku: zb. nauk. pr. Dnipropetrovs'k …, 2013
92013
Стратегії інноваційної конкурентоспроможності країн в умовах глобальної економічної нестабільності
ІВ Тараненко
Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля, 2013
82013
Маркетингові інновації в забезпеченні конкурентоспроможності: системний підхід
ІВ Тараненко
Вісник соціально-економічних досліджень, 180-185, 2012
72012
Alhorytm doslidzhennya ta otsinky innovatsiynoyi konkurentospromozhnosti krayin [Algorithm of research and estimation of innovative competitiveness of countries]. Naukovyy …
IV Taranenko
Ekonomika 33 (1), 196-201, 2011
72011
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20