Ірина Всеволодівна Тараненкo, Irina Taranenko, Ирина Всеволодовна Тараненко
Ірина Всеволодівна Тараненкo, Irina Taranenko, Ирина Всеволодовна Тараненко
Університет імені Альфреда Нобеля
Verified email at duan.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Маркетингові дослідження: навчальний посібник
ВА Полторак, ІВ Тараненко, ОЮ Красовська
К.: Центр учбової літератури, 2014, 2014
199*2014
The interaction of labor market and educational services market considering social partnership mechanism and specificity of the regional educational policy
MG Sergeeva, VY Flyagina, IV Taranenko, EV Krasnova, AV Vilkova
Ponte 73 (12), 2-2, 2017
772017
Маркетингова політика розподілу
ІМ Щербіна, ІВ Тараненко, ГО Шкляєва, ММ Фесун
Дніпропетровський університет імені А. Нобеля, 2012. – 176 с., 2012
37*2012
Державно-приватне партнерство в інноваційній сфері: світовий досвід та перспективи розвитку в Україні
ІВ Тараненко, ОВ Охінько
Бюлетень Міжнародного Нобелівського економічного форуму, 4, 2011
272011
Особенности инновационной конкуренции в условиях глобализации мировой экономики
ИВ Тараненко
Journal of economic regulation (Вопросы регулирования экономики) 1 (4), 2010
272010
Модифікація глобалізаційно-інноваційної моделі світової економіки на засадах сталого розвитку: нові виміри конкурентоспроможності
ІВ Тараненко
Європейський вектор економічного розвитку. Економічні науки, 172–185-172–185, 2013
252013
Розробка заходів з підвищення конкурентоспроможності підприємства на основі результатів конкурентного аналізу
ІВ Тараненко
222021
Інноваційний імператив сталого розвитку глобалізованого суспільства
ІВ Тараненко
Экономический вестник Донбасса, 2011
222011
Структура економічного циклу та особливості циклічного розвитку відкритої економіки України в контексті виходу зі світової фінансово-економічної кризи
ІВ Тараненко
Бюлетень міжнародного нобелівського економічного форуму, 3, 2010
192010
Strategic analysis of innovation-based competitiveness in the global economy
I Taranenko
Montenegrin Journal of Economics 9 (1), 127-134, 2013
182013
Світовий досвід венчурної діяльності та проблеми венчурного фінансування в Україні
ІВ Тараненко, КВ Назаренко
Академічний огляд, 34, 2011
182011
Системний характер формування інноваційної конкурентоспроможності: глобалізаційний контекст
ІВ Тараненко
Вісник Донецького національного університету. Сер. В: економіка і право …, 2010
182010
Інноваційні стратегічні ініціативи ЄС
ІВ Тараненко
Маріуполь: Аванті, 2011
162011
Формування інноваційної парадигми теорії конкуренції в сучасних глобалізаційних умовах
ІВ Тараненко
Чернігів: ЧДІЕУ, 2011
152011
Оценка социально - экономического потенциала регионов как основа формирования стратегии конкурентоспособности национальной экономики
ІВ Тараненко
XI Международная научная конференция по проблемам развития экономики и …, 2011
142011
Методологія системного дослідження конкурентоспроможності
ІВ Тараненко
Академічний огляд, 12-23, 2008
142008
Інноваційна конкурентоспроможність країн у сучасних умовах глобалізації: монографія.
ІВ Тараненко
Дніпропетровськ: Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля, 2013
132013
Modyfikatsiia hlobalizatsiino-innovatsiinoi modeli svitovoi ekonomiky na zasadakh staloho rozvytku: novi vymiry konkurentospromozhnosti [Modification of the Globalization-and …
IV Taranenko
Yevropejs' kyj vektor ekonomichnoho rozvytku: zb. nauk. pr. Dnipropetrovs'k …, 2013
112013
Стратегия как фактор обеспечения экономического благополучия организации
ЮД Морозов, ИВ Тараненко
Академічний огляд. Економіка та підприємництво., 164–175, 2011
102011
Marketynhovi doslidzhennia
VA Poltorak, IV Taranenko, OY Krasovska
Marketing Research], Tsentr uchbovoi literatury, Kyiv, Ukraine, 2014
92014
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20