Ірина Всеволодівна Тараненкo, Irina Taranenko, Ирина Всеволодовна Тараненко
Ірина Всеволодівна Тараненкo, Irina Taranenko, Ирина Всеволодовна Тараненко
Університет імені Альфреда Нобеля
Verified email at duan.edu.ua - Homepage
TitleCited byYear
Маркетингові дослідження: навчальний посібник
ВА Полторак, ІВ Тараненко, ОЮ Красовська
К.: Центр учбової літератури, 2014, 2014
158*2014
Особенности инновационной конкуренции в условиях глобализации мировой экономики
ИВ Тараненко
Journal of economic regulation (Вопросы регулирования экономики) 1 (4), 2010
222010
Державно-приватне партнерство в інноваційній сфері: світовий досвід та перспективи розвитку в Україні
ІВ Тараненко, ОВ Охінько
Бюлетень Міжнародного Нобелівського економічного форуму, 4, 2011
212011
Модифікація глобалізаційно-інноваційної моделі світової економіки на засадах сталого розвитку: нові виміри конкурентоспроможності
ІВ Тараненко
Європейський вектор економічного розвитку. Економічні науки, 172–185-172–185, 2013
192013
Системний характер формування інноваційної конкурентоспроможності: глобалізаційний контекст
ІВ Тараненко
Вісник Донецького національного університету, сер. В: економіка і право …, 2010
182010
Інноваційний імператив сталого розвитку глобалізованого суспільства
ІВ Тараненко
Экономический вестник Донбасса, 2011
172011
The interaction of labor market and educational services market considering social partnership mechanism and specificity of the regional educational policy
MG Sergeeva, VY Flyagina, IV Taranenko, EV Krasnova, AV Vilkova
Ponte 73 (12), 2-2, 2017
162017
Інноваційні стратегічні ініціативи ЄС
ІВ Тараненко
Маріуполь: Аванті, 2011
162011
Світовий досвід венчурної діяльності та проблеми венчурного фінансування в Україні
ІВ Тараненко, КВ Назаренко
Академічний огляд, 34, 2011
162011
Методологія системного дослідження конкурентоспроможності
ІВ Тараненко
Академічний огляд, 12-23, 2008
152008
Формування інноваційної парадигми теорії конкуренції в сучасних глобалізаційних умовах
ІВ Тараненко
Чернігів: ЧДІЕУ, 2011
142011
Структура економічного циклу та особливості циклічного розвитку відкритої економіки України в контексті виходу зі світової фінансово-економічної кризи
ІВ Тараненко
Бюлетень міжнародного нобелівського економічного форуму, 3, 2010
142010
Інноваційна конкурентоспроможність країн у сучасних умовах глобалізації: монографія.
ІВ Тараненко
Дніпропетровськ: Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля, 2013
132013
Strategic analysis of innovation-based competitiveness in the global economy
I Taranenko
Montenegrin Journal of Economics 9 (1), 127-134, 2013
122013
Оценка социально - экономического потенциала регионов как основа формирования стратегии конкурентоспособности национальной экономики
ІВ Тараненко
XI Международная научная конференция по проблемам развития экономики и …, 2011
112011
Стратегия как фактор обеспечения экономического благополучия организации
ЮД Морозов, ИВ Тараненко
Академічний огляд. Економіка та підприємництво., 164–175, 2011
102011
Стратегії інноваційної конкурентоспроможності країн в умовах глобальної економічної нестабільності
ІВ Тараненко
Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля, 2013
72013
Маркетингові інновації в забезпеченні конкурентоспроможності: системний підхід
ІВ Тараненко
Вісник соціально-економічних досліджень, 180-185, 2012
72012
Modyfikatsiia hlobalizatsijno-innovatsijnoi modeli svitovoi ekonomiky na zasadakh staloho rozvytku: novi vymiry konkurentospromozhnosti [Modification of the Globalization …
IV Taranenko
Yevropejs' kyj vektor ekonomichnoho rozvytku: zb. nauk. pr. Dnipropetrovs'k …, 2013
62013
Стратегічні підходи в управлінні соціально-економічним розвитком
ДОВ Тараненко І.В., КО Ю.
Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля, 2011
62011
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20