Підписатись
Ірина Всеволодівна Тараненкo, Irina Taranenko, Ирина Всеволодовна Тараненко
Ірина Всеволодівна Тараненкo, Irina Taranenko, Ирина Всеволодовна Тараненко
Університет імені Альфреда Нобеля
Підтверджена електронна адреса в duan.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Маркетингові дослідження: навчальний посібник
ВА Полторак, ІВ Тараненко, ОЮ Красовська
К.: Центр учбової літератури, 2014, 2014
326*2014
The interaction of labor market and educational services market considering social partnership mechanism and specificity of the regional educational policy
MG Sergeeva, VY Flyagina, IV Taranenko, EV Krasnova, AV Vilkova
Ponte 73 (12), 2, 2017
802017
Маркетингова політика розподілу
ІМ Щербіна, ІВ Тараненко, ГО Шкляєва, ММ Фесун
Дніпропетровський університет імені А. Нобеля, 2012. – 176 с., 2012
49*2012
Розробка заходів з підвищення конкурентоспроможності підприємства на основі результатів конкурентного аналізу
ІВ Тараненко
372021
Державно-приватне партнерство в інноваційній сфері: світовий досвід та перспективи розвитку в Україні
ІВ Тараненко, ОВ Охінько
Бюлетень Міжнародного Нобелівського економічного форуму, 4, 2011
342011
Модифікація глобалізаційно-інноваційної моделі світової економіки на засадах сталого розвитку: нові виміри конкурентоспроможності
ІВ Тараненко
Європейський вектор економічного розвитку. Економічні науки, 172–185-172–185, 2013
332013
Особенности инновационной конкуренции в условиях глобализации мировой экономики
ИВ Тараненко
Journal of economic regulation (Вопросы регулирования экономики) 1 (4), 2010
302010
Інноваційний імператив сталого розвитку глобалізованого суспільства
ІВ Тараненко
Экономический вестник Донбасса, 51-56, 2011
262011
Структура економічного циклу та особливості циклічного розвитку відкритої економіки України в контексті виходу зі світової фінансово-економічної кризи
ІВ Тараненко
Бюлетень міжнародного нобелівського економічного форуму, 3, 2010
252010
Формування інноваційної парадигми теорії конкуренції в сучасних глобалізаційних умовах
ІВ Тараненко
Чернігів: ЧДІЕУ, 2011
232011
Strategic analysis of innovation-based competitiveness in the global economy
I Taranenko
Montenegrin Journal of Economics 9 (1), 127-134, 2013
222013
Системний характер формування інноваційної конкурентоспроможності: глобалізаційний контекст
ІВ Тараненко
Вісник Донецького національного університету, сер. В: економіка і право …, 2010
222010
Світовий досвід венчурної діяльності та проблеми венчурного фінансування в Україні
ІВ Тараненко, КВ Назаренко
Академічний огляд, 34, 2011
192011
Інноваційні стратегічні ініціативи ЄС
ІВ Тараненко
Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності: зб …, 2011
182011
Оценка социально - экономического потенциала регионов как основа формирования стратегии конкурентоспособности национальной экономики
ІВ Тараненко
XI Международная научная конференция по проблемам развития экономики и …, 2011
172011
Методологія системного дослідження конкурентоспроможності
ІВ Тараненко
Академічний огляд, 12-23, 2008
162008
Інноваційна конкурентоспроможність країн у сучасних умовах глобалізації: монографія.
ІВ Тараненко
Дніпропетровськ: Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля, 2013
152013
Modyfikatsiia hlobalizatsiino-innovatsiinoi modeli svitovoi ekonomiky na zasadakh staloho rozvytku: novi vymiry konkurentospromozhnosti [Modification of the Globalization-and …
IV Taranenko
Yevropeiskyi vektor ekonomichnoho rozvytku-European vector of economic …, 2013
142013
Стратегия как фактор обеспечения экономического благополучия организации
ЮД Морозов, ИВ Тараненко
Академічний огляд. Економіка та підприємництво., 164–175, 2011
132011
Marketynhovi doslidzhennia
VA Poltorak, IV Taranenko, OY Krasovska
Marketing research], Tsentr navchalnoi literatury, Kyiv, Ukraine, 2003
132003
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20