Подписаться
Котова Олена Володимирівна \ О.В Котова \ Е В Котова \ OV Kotova
Котова Олена Володимирівна \ О.В Котова \ Е В Котова \ OV Kotova
к.пед.н., доцент кафедри теорії і методики фізичного виховання і спортивних дисциплін
Подтвержден адрес электронной почты в домене mdpu.org.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Структурні компоненти підготовки майбутніх учителів фізичної культури у вищих навчальних закладах
ОВ Котова, ОВ Непша
Збірник наукових праць [Херсонського державного університету]. Педагогічні …, 2018
252018
К вопросу о современном состоянии профессиональной подготовки учителя физической культуры
Котова Е.В.
Педагогика, психология и медико-биологические проблемы физического …, 2007
252007
Ставлення студентів до фізичної культури і спорту як способу формування здорового способу життя
ОВ Котова, ОВ Непша, ОО Попазов
Актуальные научные исследования в современном мире 5 (1 (45)), 51-56, 2019
172019
Профільне навчання в старшій школі за спортивним напрямком, його сутність та проблеми
ОВ Котова, ШПО СПОРТИВНОМУ
Физическая культура в школе, 20-23, 1975
151975
Принципи організації профільного навчання у старшій школі
О Котова
Освіта на Луганщині, 28, 2005
132005
Професійна підготовка фахівців з фізичної культури із використанням інформаційних технологій
ОВ Котова, ОВ Сем’янов
ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ Голова оргкомітету–Богданов Ігор Тимофійович–ректор …, 2017
82017
Підготовка майбутніх вчителів фізичної культури до профільного навчання у старшій школі
ТТ Ротерс, ОВ Котова
Педагогіка, психологія та медіко-біологічні проблеми фізичного виховання і …, 2008
82008
Формування культури здоров’я у студентів вищих навчальних закладів в умовах навчально-виховного процесу
ОВ Котова, ВВ Сергєєв
Збірник статей, тез і доповідей Всеукраїнської науково-практичної …, 2018
62018
Теоретико-практична підготовка майбутніх учителів фізичної культури у закладах освіти з урахуванням умов сучасної школи
ОВ Котова, ГП Суханова
Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах …, 2019
52019
Теоретичні аспекти профільного навчання в старшій школі
Котова О.В.
Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. в галузі фіз. культ. та …, 2006
52006
Основні аспекти організації уроку фізичної культури в початковій школі
АШ Абдураман, ОВ Котова, Г Суханова, В Ушаков
Сучасні тенденції розвитку освіти і науки в інтердисциплінарному контексті …, 2019
42019
Структурнi компоненти пiдготовки майбутнiх вчителiв фiзичної культури у вищих навчальних закладах
ОВ Котова, ОВ Непша
Збiрник наукових праць. Педагогiчнi науки 1, 164, 2014
42014
Профільне навчання в старшій школі в умовах реформування освіти
Котова О.В.
Здоров’я і освіта: проблеми та перспективи : матеріали IV Всеукр. наук …, 2006
42006
Modern aspects of science. Professional training of future physical education teachers in higher education institutions of Ukraine
OV Kotova, AA Protsenko, HP Sukhanova, MV Kupreenko, ОV Nepsha
Mezinárodní Ekonomický Institut sro 10, 281-290, 2021
32021
Теоретичні та методичні засади системи професійної підготовки майбутніх учителів фізичної культури до педагогічної діяльності
ОВ Котова, ОВ Сопотницька
ЛНУ ім. Т. Шевченка, 2020
32020
Музична стимуляція на уроках фізичної культури в загальноосвітніх школах
ОВ Котова, ГП Суханова
Соціальні та екологічні технології: актуальні проблеми теорії і практики …, 2019
32019
Вплив фізичної культури на здоров’я молоді в сучасних соціально-економічних умовах
О Котова, А Шикула
Розвиток сучасної освіти і науки: результати, проблеми, перспективи …, 2019
32019
Спортивні ігри як оптимальне середовище розвитку професійно важливих якостей студентів ВНЗ в процесі фізичного виховання
ОВ Котова, ГП Суханова, ВС Ушаков
О 75 Особистісно-професійний розвиток вчителя в умовах реалізації Концепції …, 2018
32018
Підготовка майбутніх учителів фізичного виховання до профільного навчання у старшій школі
ОВ Котова
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, 2011
32011
Особливості рекреаційного природокористування в межах об’єктів природно-заповідного фонду Запорізької області
АШ Абдураман, ОВ Котова, ОВ Непша, ГП Суханова, ВС Ушаков
Регіональні проблеми України: географічний аналіз та пошук шляхів вирішення …, 2011
32011
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20