Ольга Оганезова-Григоренко
Ольга Оганезова-Григоренко
Одеська національна музична академія ім. А.В.Нежданової
Подтвержден адрес электронной почты в домене odma.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Формування професійного менталітету майбутніх вокалістів у процесі фахової підготовки
ОВ Оганезова-Григоренко, ОВ Оганезова-Григоренко
Південноукраїнський національний педагогічний університет імені КД Ушинського, 2009
152009
Іманентні модуси творчого процесу як структура таланту артиста мюзиклу
O Oganezova-Grigorenko
Міжнародний вісник: Культурологія. Філологія. Музикознавство, 134-139, 2017
12017
ИНТОНАЦИОННАЯ ПЛАСТИКА АРТИСТА МЮЗИКЛА
ОВ Оганезова-Григоренко
European Journal of Arts, 2017
12017
Самодиалог сознания артиста мюзикла как профессионально-личностный фактор автопоэзиса
O Oganezova-Grigorenko
Музичне мистецтво і культура, 376-384, 2016
12016
Музыкально-интонационная феноменология автопоэзиса артиста мюзикла
ОВ Оганезова-Григоренко
Музичне мистецтво і культура, 400-410, 2016
12016
Деякі інноваційні методології вокально-виконавського мистецтва
ОВ Оганезова-Григоренко
Міжнародний вісник: Культурологія. Філологія. Музикознавство, 159-163, 2016
12016
Акмеологическое самосознание как «способ работы» автопоэзной системы «актер мюзикла».
O Oganezova-Grygorenko
Музичне мистецтво і культура, 338-347, 2014
12014
Творча домінанта як параметр порядку автопоезної системи актор мюзиклу
ОВ Оганезова-Григоренко
Міжнародний вісник: Культурологія. Філологія. Музикознавство, 224-229, 2014
12014
Професійні здібності та загальна обдарованість як сегменти автопоезної системи–актор мюзиклу
О Оганезова-Григоренко
Київське музикознавство, 61-71, 2014
12014
Социокультурные аспекты формирования профессионализма артиста мюзикла
О Оганезова-Григоренко
Музичне мистецтво і культура. Науковий вісник ОДМА імені АВ Нежданової, 395-404, 2014
12014
Ритм как аспект художественного воздействия в жанре мюзикла
О Оганезова-Григоренко
Музичне мистецтво і культура. Науковий вісник ОДМА імені АВ Нежданової, 251-260, 2013
12013
Взаимодействие факторов отбора как механизм развития самоорганизующейся системы-актер мюзикла
ОВ Оганезова-Григоренко
Таврійські студії. Мистецтвознавство, 2013
12013
Творческая индивидуальность артиста мюзикла—как структурированная автопоэзная система
О Оганезова-Григоренко
Музичне мистецтво і культура. Науковий вісник ОДМА імені АВ Нежданової, 218-227, 2013
12013
Художественно-эстетическая специфика мюзикла в контексте исторического развития жанра
ОВ Оганезова-Григоренко
Таврійські студії. Мистецтвознавство, 2013
12013
Аналіз складових педагогічної взаємодії в процесі виховання вокаліста-виконавця
ОВ Оганезова-Григоренко, ОВ Оганезова-Григоренко
Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет …, 2008
12008
Автопоезіс артиста мюзиклу як творчий феномен та предмет музикознавчого дискурсу: дис.... докт. мистц.; спец.: 17.00. 03
О Оганезова-Григоренко
Музичне мистецтво. Одеса–Київ 218, 445, 0
1
Автопоэзис артиста мюзикла как творческий феномен и предмет музыковедческого дискурса
ОГО В.
2019
Synaesthesia as a specific quality of professional algorithm of an artist of a musical
ОГО В.
Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : наук …, 2017
2017
Автопоэзис как имманентный творческий механизм артиста мюзикла
ОГО В.
European Applied Sciences. Wissenschaftliche, P. 92–94., 2017
2017
Феноменологія творчого процесу артиста мюзиклу:
ОГО В.
2017
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20