Дмитро Сепетий / Dmytro Sepetyi / Дмитрий Сепетый
Дмитро Сепетий / Dmytro Sepetyi / Дмитрий Сепетый
Запорізький державний медичний університет (Zaporizhzhia State Medical University)
Verified email at zsmu.zp.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Діалектика versus метафізика: переоцінка дилеми
ДП Сепетий
Філософська думка, 56-75, 2006
112006
Свідомість як суб’єктивність: таємниця Я. Книга 1. Зомбі, комп’ютери та Абсолютний Дух; Книга 2. Дух у машині проти демона Лапласа
ДП Сепетий
Просвіта, 2017
5*2017
Три найвпливовіші аргументи проти матеріалізму у сучасній філософії свідомості
ДП Сепетий
Наука. Релігія. Суспільство, 75-82, 2013
52013
Філософія смислу Віктора Франкла як автономна етика відповідальності
ДП Сепетий
Практична філософія, 133-142, 2010
52010
Відкрите суспільство: етика та раціональність
Д Сепетий
Київ: Смолоскип, 2007
5*2007
Критичний раціоналізм Карла Поппера: пізнання шляхом проб і помилок, припущень і спростувань
ДП Сепетий
Гуманітарний візник ЗДІА, 2010
32010
Плюралізм як напрям розвитку світоглядної свідомості суспільствa
ДП Сепетий
32008
Can the Chinese robot think?
D Sepetyi
Философия и космология 19, 2017
2*2017
Чи є аргумент зомбі передрішенням спірного питання проти матеріалізму?
ДП Сепетий
Гілея: науковий вісник, 154-157, 2015
2*2015
Матеріалізм, феноменальне знання та інтроспекція
ДП Сепетий
Актуальні проблеми філософії та соціології, 133-137, 2015
22015
Психофізична проблема та концепція трьох світів Карла Поппера
ДП Сепетий
Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії, 81-93, 2012
22012
The Soul and Personal Identity. Derek Parfit’s Arguments in the Substance Dualist Perspective
D Sepetyi
Perichoresis 15 (2), 3-23, 2017
12017
The Conceivability-to-Possibility Entailment: How It Does (Not) Work
D Sepetyi
The Philosophical Forum 48 (3), 273-286, 2017
12017
Психофізичний дуалізм Декарта у сучасній ретроспективі
D Sepetyi
Filosofska Dumka, 64-73, 2016
1*2016
Чому існує Важка проблема свідомості
Д Сепетий
Філософська думка, 30-38, 2016
1*2016
Психофізичний інтеракціонізм і проблема детермінізму: як приборкати демона Лапласа?
ДП Сепетий
Практична філософія, 108-116, 2015
12015
Why phenomenal zombies are conceivable whereas anti-zombies are not
D Sepetyi
Актуальні проблеми духовності, 18-28, 2019
2019
Forty years after: reconsidering the problem of Descartes’s Natural Institution theory vs the Coextension theory
D Sepetyi
Filosofska Dumka, 106-119, 2019
2019
John Searle’s Naturalism as a Hybrid (Property-Substance) Version of Naturalistic Psychophysical Dualism
D Sepetyi
Disputatio 11 (52), 23-44, 2019
2019
Філософія: навчальний посібник для семінарських занять та самостійної роботи студентів–іноземних громадян 1-го курсу медичних та фармацевтичних факультетів
ІГ Утюж, НВ Спиця, ДП Сепетий, МО Мегрелішвілі
ЗДМУ, 2019
2019
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20