Подписаться
Домарацький О.О.
Домарацький О.О.
Херсонський державний аграрний університет
Нет подтвержденного адреса электронной почты
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Біопрепарат нового покоління групи Хелафіт у технології вирощування гібридів соняшнику на Півдні України
ОО Домарацький, ОВ Сидякіна, МО Іванів, АВ Добровольський
ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет», 2017
202017
Вплив стимуляторів росту та біофунгіцидів на архітектоніку різних морфобіотипів соняшника
ВВ Базалій, ЄО Домарацький, ОП Козлова
102019
Стимулятори росту та комбіновані препарати біологічного походження як невід’ємний елемент екологізації технології вирощування технічних культур
ЄО Домарацький, ОО Домарацький, ОП Козлова
102019
Особливості формування врожайності та прояв ознак продуктивногсті у сортів пшениці озимої в умовах Південного Степу
ВВ Базалій, ІВ Бойчук, ОО Домарацький, СО Оніщенко, АС Стець
Таврійський науковий вісник. Сільськогосподарські науки, 3-12, 2017
92017
Вплив багатофункціональних рістрегулюючих препаратів на формування продуктивності гібридів соняшнику високоолеїнового типу
ЄО Домарацький, АВ Добровольський, ОО Домарацький
ТНВ, 2020
52020
Соняшник: екологічні шляхи оптимізації його живлення
ЄО Домарацький, АВ Добровольський, ВВ Базалій, ВІ Пічура, ...
42020
Продуктивність ріпаку озимого залежно від азотного живлення та рістрегулюючих препаратів за умов кліматичних змін
ЄО Домарацький, ВВ Базалій, ОО Домарацький
Миколаївський національний аграрний університет, 2019
42019
Екологізація технології вирощування озимої пшениці в зоні південного Степу України
ВВ Базалій, ЄО Домарацький, ВІ Пічура, ОО Домарацький
42014
Вплив рістрегулюючих речовин біологічного походження на формування надземної біомаси рослин соняшника
ЄО Домарацький, ОП Козлова, ОО Домарацький
32019
Оцінка та моделювання формування врожайності сортів пшениці м’якої озимої із застосуванням методу штучних нейронних мереж
ЄО Домарацький, ВІ Пічура, ОО Домарацький
Вісник Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету, 46-52, 2015
32015
Ефективність використання деструкторів целюлози для оптимізації факторів життя рослин соняшника
Є Домарацький, В Базалій, О Козлова, О Домарацький
УкрНДІПВТ, 2020
22020
Вплив регуляторів росту на ріст, розвиток та формування врожайності соняшнику в умовах недостатнього зволоження Південного Степу України
ОО Домарацький, СО Оніщенко, ОЯ Ревтьо
Таврійський науковий вісник, 53-58, 2019
22019
Оптимізація системи живлення в технології вирощування ріпаку озимого
ЄО Домарацький, ОО Домарацький
Харківський національний аграрний університет ім. ВВ Докучаєва, 2018
22018
The Use of the Growth-Regulating Substances in the Agrocenosis of Sunflower as the Factor of Ecologization in Plant Growing Technolog
Y Domaratskiy, A Domaratskiy, Y Yaremko
Research Journal of Pharmaceutical, Biological and Chemical Sciences, 2017
22017
Вплив передсадивної обробки бульб захисно-стимулюючим розчином на урожай картоплі
МС Бойко, ОС Домарацький
Зрошуване землеробство, 52, 1981
21981
Вплив біофунгіцидів, стимуляторів росту та їх комбінацій на водоспоживання соняшника в незрошуваних умовах зони Степу
ЄО Домарацький, ОП Козлова, ОО Домарацький, АІ Капліна, ...
Подільський вісник: сільське господарство, техніка, економіка, 23-32, 2020
12020
Ефективність використання машинно-тракторних агрегатів у рослинництві
ВП Крупецьких, ОО Домарацький, ОЯ Ревтьо
Херсонський державний аграрний університет, 2020
12020
Research Of The Impact Of Growth Regulators Application On The Basic Biometric, Structural Indicators And Formation Of Sunflower Hybrids Seed Performance In The Southern Zones …
Y Domaratskiy, L Revtio, V Bazaliy, A Zhuykov, A Domaratskiy, ...
Proddatur: BM Vrushabendra Swamy, 2018
12018
Продуктивність гібридів соняшника на півдні України за умов збалансованого природокористування в 2012-2014 роках
ВВ Базалій, МІ Федорчук, ОО Домарацький, ВС Алмашова, ...
Херсонський державний аграрний університет, 2015
12015
Особливості продукційного процесу пшениці м’якої озимої за умов глобального потепління (прогноз вчених)
ВВ Базалій, ЄО Домарацький, ГГ Базалій, ОО Домарацький
12012
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20